• Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність 
ua До змісту

Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):79–83; doi 10.15574/HW.2016.110.79 
 

Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність 
 

Авраменко Т. В., Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Гулам Я. М., Мартинова Л. І., Протас Р. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 
 

За даними МОЗ України за 2014 рік екстрагенітальна патологія займає 22,7% в структурі материнської смертності. На частку ендокринної патології припадає 6% від загальної екстрагенітальної патології, близько 1% жінок дітородного віку страждають на цукровий діабет ще до вагітності, і у 2–17% він розвивається під час вагітності (гестаційний діабет); прогнозується, що до 2030 р. гестаційний діабет буде спостерігатися у 49,3% жінок.


Матеріали та методи. Проведено статистичний аналіз кількості випадків гестаційного цукрового діабету у Київ-ському міському пологовому будинку № 5, вивчався вплив застосування локальних клінічних протоколів на частоту та своєчасність виявлення гестаційного діабету та кількість ускладнень для матері, плода та новонародженого.


Результати. Локальний протокол передбачає своєчасний скринінг, виявлення, визначення показань та протипоказань до виношування, госпіталізацію (за необхідності) та алгоритм надання медичної допомоги. Виявлено, що дотримання локального протоколу приводить до того, що частота ускладнень для матері, плода та новонародженого від цукрового діабету у КМПБ № 5 нижче від загального міського показника на 6%.


Заключення. Отже, цукровий діабет є захворюванням, яке має тенденцію до різкого зростання його частоти в суспільстві та залишається найбільш перинатально значущою екстрагенітальною патологією. Ретельне дотримання локального клінічного протоколу приводить до зменшення частоти ускладнень при даній патології.


Ключові слова: материнська смертність, перинатальна смертність, цукровий діабет, гестаційний діабет, протоколи та стандарти лікування, ведення вагітних.


Література

1. Венцківський БМ. 2010. Невідкладні стани в акушерстві:222–230.

2. Медвідь BI. 2003. Цукровий діабет у вагітних: особливості проблеми в Україні. Ендокринологія 1:4–9.

3. Медвідь ВІ, Викова ЛМ. 2004. Цукровий діабет і вагітність. К, ЗАТ «Індар»:8.

4. Балаболкин МІ. 2003. Інсулінотерапія цукрового діабету. Для тих, хто лікує 8:5–16.

5. Анциферов МБ, Галстян ГР. 2008. Ускладнення цукрового діабету. ЭНЦ РАМН, Москва:76–78.

6. Баешко АА, Булай ПІ. 2007. Невідкладні стану. Мінськ: Білорусь:570–577.

7. Старостина ОГ. 2006. Гостра декомпенсація обміну речовин при цукровому діабеті. Кафедра ендокринології ФУЛМОНИКИ, лекція.