• Вплив балонної дилатації легеневого стенозу на ріст гілок легеневої артерії у пацієнтів з тетрадою Фалло

Вплив балонної дилатації легеневого стенозу на ріст гілок легеневої артерії у пацієнтів з тетрадою Фалло

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):41-45; DOI 10.15574/PS.2018.59.41

Максименко А. В., Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л., Мотречко О. О., Руденко Н. М.
ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна

Мета: визначити ефективність балонної дилатації стенозу легеневої артерії як паліативної процедури з оптимізації легеневого кровотоку у пацієнтів з тетрадою Фалло, що потребують етапного лікування.
Матеріали і методи. За період із січня 2007 р. по грудень 2016 р. балонна дилатація стенозу легеневої артерії була проведена 121 пацієнту з тетрадою Фалло. Середній вік пацієнтів становив 53,5±34,2 дня (від 2 днів до 6 місяців), середня вага – 4,1±1,1 кг (від 1,2 до 7 кг). Досліджено вплив балонної дилатації на виразність ціанозу, ріст клапана, гілок легеневої артерії та лівий шлуночок.
Результати. У результаті проведення балонної дилатації легеневого стенозу сатурація киснем артеріальної крові зросла з 81,2±11,2 (від 30 до 98)% до 93,1±6,6 (від 40 до 100)% (р<0,001). Діаметр клапана легеневої артерії збільшився з 6,4±1,2 (від 4 до 9,5) мм до 7,6±2,1 (від 4 до 15) мм (p<0,001). Індекс Наката збільшився з 112±4,2 (від 47 до 274) мм22 до 152±58 (від 59 до 436) мм22. Кінцево-діастолічний індекс лівого шлуночка зріс з 30,3±9,3 (від 5 до 61) мл/м2 до 35,4±13,5 (від 12 до 73) мл/м2. Радикальна корекція вади була виконана у 96 (79%) пацієнтів без додаткових паліативних втручань.
Висновки. Балонна дилатація стенозу легеневої артерії є ефективним методом оптимізації легеневого кровотоку у пацієнтів з тетрадою Фалло. Вона забезпечує ріст клапана, гілок легеневої артерії, лівого шлуночка та дозволяє уникнути додаткових паліативних операцій у 79% випадків.
Ключові слова: балонна вальвулопластика клапана легеневої артерії, тетрада Фалло, ендоваскулярна хірургія.

Література

1. Al Habib, Jacobs HF, Mavroudis JP et al. (2010). Contemporary patterns of management of tetralogy of Fallot: data from the Society of Thoracic Surgeons Database. Ann Thorac Surg. 90: 813-819. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2010.03.110; PMid:20732501

2. Araba M, Kholeifa E, Zahera R et al. (1999). Balloon dilation of the right ventricular outflow tract in tetralogy of Fallot: a palliative procedure. Cardiology in the Young. 9; Is 01: 11-16.

3. Barron DJ. (2013). Tetralogy of Fallot: controversies in early management. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 4: 186-191. https://doi.org/10.1177/2150135112471352; PMid:23799733

4. Marshall L Jacobs, Luca A Vricella. (2013, Dec.). Surgical management of tetralogy of Fallot: where are we now and what is yet to come. Cardiology in the young. 23; 6: 933-937. https://doi.org/10.1017/S1047951113001959

5. Ooi A, Moorjani N, Baliulis G, Keeton BR, Salmon AP, Monro JL et al. (2006). Medium term outcome for infant repair in tetralogy of Fallot: indicators for timing of surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 30: 917-22. https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2006.08.022

6. Sarris GE, Comas JV, Tobota Z, Maruszewski B. (2012). Results of reparative surgery for tetralogy of Fallot: data from the European Association for Cardio-Thoracic Surgery Congenital Database. Eur J Cardiothorac Surg. 42:766–774. https://doi.org/10.1093/ejcts/ezs478; PMid:23087090