• Внутрішньоутробний випадок ішемічної контрактури передпліччя у дитини
ua До змісту Повний текст статті

Внутрішньоутробний випадок ішемічної контрактури передпліччя у дитини

Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):109-110; doi 10.15574/PS.2017.55.109

Запорожан C. Й., Процайло М. Д., Процайло О. М.
ДВН З «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», Україна

Описано рідкісний внутрішньоутробний випадок ішемічного ураження передпліччя та кисті у дитини внаслідок обвивання руки пуповиною. Через місяць після пологів було діагностовано ішемічну контрактуру Фолькмана, що характеризувалась множинними контрактурами руки та виразними трофічними розладами.
Ключові слова: ішемія, пуповина, контрактури, передпліччя.

Література

1. Випадок самовільної ампутації нігтьових фаланг ІІ–ІІІ пальців кисті у дитини з переломами кісток передпліччя / Процайло М.Д., Радчук І.П., Кулянда І.С., Плосканич Т.В. // Шпитальна хірургія. – 2000. – №3. – С.143–144.

2. Деякі аспекти патогенезу і комплексної терапії crach syndrome / Ролік О.В., Процайло М.Д., Корицький Г.І. [та ін.] // Шпитальна хірургія. – 2004. – №3. – С.83–84.

3. Концептуальна модель патогенезу синдрому довготривалого стиснення / Процайло М.Д., Костик В.М., Синицька В.О. [та ін.] // Вісник наук. досліджень. – 2001. – №3. – С.59–61.

4. Процайло М.Д. Розвиток поліорганної недостатності при синдромі довготривалого стиснення з точки зору сучасної імунології / М.Д. Процайло, І.П. Радчук, В.М. Костик // Матеріали ХІІІ з’їзду ортопедів-травматологів України, 12–14 вер. 2001 р., Донецьк. – Київ–Донецьк, 2001. – С.82–83.

5. Фолькман Ричард [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://ru.wikipedia.

6. http://Meduniver.com>kontractura_folkmana.

7. http://Serdcezdorovo.Ru>drugie – zabolevaniy.

8. Swiontkowsri G. Skeletal trauma in children. Third Etition / G. Swiontkowsri // Copyright 2003, 1998, 1994, Elsevier Science (USA), All Rights Reserved.

9. Volkmann’s ischemic contracters [Electronic resource]. – URL:

http://www.turner.ru>kist-fkonr.