• Вміст васкулоендотеліального фактора росту у сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями та артеріальною гіпертензією

Вміст васкулоендотеліального фактора росту у сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями та артеріальною гіпертензією

HEALTH OF WOMAN. 2017.10(126):54–57; doi 10.15574/HW.2017.126.54

Могильницька Л. А.
Хмельницька обласна лікарня

Мета дослідження: вивчення вмісту васкулоендотеліального фактора росту (VEGF) у сироватці крові як маркера ендотеліальної дисфункції у хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями, впливу артеріальної гіпертензії на рівень цього фактора, а також його зв’язку з іншими факторами ризику розвитку серцево-судинної патології.
Матеріали та методи. Обстежено 23 хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями та артеріальною гіпертензією, 10 хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями та нормальним артеріальним тиском і 28 осіб контрольної групи. Вміст VEGF визначали імуноферментним методом. Дані представлені як середнє±стандартне відхилення. Достовірність відмінності середніх величин визначали за U-критерієм Манна–Уїтні. Кореляційний аналіз проводили з використанням коефіцієнта Пірсона. Для визначення впливу чинників використовували багатофакторний регресійний аналіз.
Результати. Виявлено підвищення вмісту VEGF у сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями та артеріальною гіпертензією порівняно з контрольною групою (50,13±7,31 та 22,67±4,02 нг/мл відповідно; р<0,05), а також у хворих з цукровим діабетом 1-го типу з мікроангіопатіями та нормальним артеріальним тиском порівняно з контролем (42,67±7,46 та 22,67±4,02 нг/мл відповідно; р<0,05). Рівень VEGF був достовірно вищий у хворих з цукровим діабетом 1-го типу з мікроангіопатіями та артеріальною гіпертензією порівняно з групою без гіпертензії (50,13±7,31 та 42,67±7,46 нг/мл відповідно; р<0,05). Вміст VEGF корелював із систолічним артеріальним тиском, показниками вуглеводного та ліпідного обміну.
Заключення. Вміст VEGF підвищений у сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями та артеріальною гіпертензією, а також без гіпертензії. Це може свідчити про розвиток ендотеліальної активації та дисфункції у цих пацієнтів. Артеріальна гіпертензія, гіперглікемія, дисліпідемія впливають на розвиток зазначених порушень.
Ключові слова: васкулоендотеліальний фактор росту, ендотеліальна дисфункція, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія.

Література

1. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-2014//Diabetes Care. – 2014. – Vol. 37(1). – Р. 14–80.

2. Burns S.F., Lee S., Bacha F. et al. Pre-diabetes in overweight youth and early atherogenic risk//Metabolism. – 2014. – Vol. 63(12). – Р. 1528–1535. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2014.08.008; PMid:25240909 PMCid:PMC4252973

3. Cockcroft J., Mancia G. Vascular aging: shifting the paradigm of risk assessment and reduction in hypertension// J Hypertens. – 2012. – Vol. 30. – Р. 1–2. https://doi.org/10.1097/HJH.0b013e328353e4ec; PMid:23124099

4. Danaei G., Finucane M.M., Lin J.K., et al. National, regional, and global trends in systolic blood pressure since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 786 country-years and 5.4 million participants// Lancet. – 2011. – Vol. 377. – Р. 568–77. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62036-3

5. ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension// J Hypertens. – 2013. – Vol. 31 (10). – Р. 1925–1938. https://doi.org/10.1097/HJH.0b013e328364ca4c; PMid:24107724

6. European Stroke Organisation, Tendera M., Aboyans V., et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases: Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries: the Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)//Eur Heart J – 2011. – Vol. 32. – Р. 2851–906. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr211; PMid:21873417

7. Giannini C., Mohn A., Chiarelli F., Kelnar C.J. Macrovascular angiopathy in children and adolescents with type 1 diabetes// Diabetes Metab Res Rev. – 2011. – Vol. 27(5). – Р. 436–60. https://doi.org/10.1002/dmrr.1195; PMid:21433262

8. Kubisz P, Chudэ P, Stasko J, Galajda P, Hollэ P, Vysehradskэ R, Mokбn M. Circulating vascular endothelial growth factor in the normo- and/or microalbuminuric patients with type 2 diabetes mellitus// Acta Diabetol. – 2010. – Vol. 47 (2). – Р. 119–124. https://doi.org/10.1007/s00592-009-0127-2; PMid:19436948

9. Kohner E.M., Porta M. Protocols for screening and treatment of diabetic retinopathy in Europe// Eur J Ophthalmol. – 1991. – Vol. 1 (1). – Р. 45–54. PMid:1821198

10. Mogensen C.E. Diabetes mellitus and the kidney// Kidney Int. – 1982. – 21 (5). – Р. 673–5. https://doi.org/10.1038/ki.1982.79; PMid:7109457