• Вміст 25-гідроксихолекальциферолу в сироватці крові дітей з ювенільним ревматоїдним артритом 
ua До змісту

Вміст 25-гідроксихолекальциферолу в сироватці крові дітей з ювенільним ревматоїдним артритом 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):63-65; doi 10.15574/PP.2015.63.63 
 

Вміст 25-гідроксихолекальциферолу в сироватці крові дітей з ювенільним ревматоїдним артритом 

Людвік Т. А.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна 
 

Мета — вивчити концентрацію 25-гідрооксихолекальциферолу в сироватці крові дітей при різних варіантах ювенільного ревматоїдного артриту з урахуванням ступеня активності захворювання. 
 

Пацієнти та методи. Обстежено 29 дітей віком 2,5–15 років з даною патологією. Усім хворим проведено загальноклінічне обстеження. Для оцінки активності хвороби поряд з клінічними критеріями визначено показники ШОЕ та СРБ, а також вміст прозапального цитокіну ФНП-a і його розчинних рецепторів (ФНП-Р55, ФНП-P75) у сироватці крові за допомогою імуноферментного аналізу із використанням ексклюзивних реактивів від David Wallach (Israel, Weizman Institute of Science Rehovot). Рівень 25-гідрооксихолекальциферолу — з використанням комерційного набору Vitamin D3 screening kit (Швейцарія). Вміст кальцію у сироватці та еритроцитах венозної крові — за допомогою біотестнабору (Лахема-Борно, Чехія). Контрольними показниками були дані, отримані при обстеженні 16 здорових дітей такого ж віку, що і хворі діти. 
 

Результати. Показано, що вміст 25-гідроксикальциферолу в сироватці крові таких хворих значно нижчий порівняно з показниками норми. При системному варіанті ювенільного ревматоїдного артриту показники 25-гідроксикальциферолу в сироватці крові знижуються до межі його дефіциту в організмі. 
 

Висновки. Хворим дітям доцільно призначати препарати вітаміну D з метою нормалізації рівня 25-гідроксикальциферолу у сироватці крові одночасно з проведенням медикаментозної терапії протизапальними і базисними препаратами. Така корекція вітамін D-статусу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит сприятиме підвищенню ефективності лікування, збільшенню тривалості ремісії та зменшенню частоти загострень суглобового синдрому і рецидивів захворювання. 
 

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, діти, 25-гідроксихолекальциферол. 
 

Література:

 

1. Лукьянова ЕМ, Антипкин ЮГ, Омельченко ЛИ, Апуховская ЛИ. 2005. Витамин D и его роль в обеспечении здоровья детей и беременных женщин. Киев: 229.

2. Омельченко ЛИ, Дудка ИВ, Апуховская ЛИ и др. 1997. Дефицит витамина D и нарушения кальциевого гомеостаза при остеопорозе у детей, больных ревматоидным артритом. Матер II Укр науч-практ конференции ревматологов. Львов: 37—39.

3. Омельченко ЛІ, Ошлянська ОА, Чернишов ВП. 2011. Імунопатологічні механізми розвитку ревматичних хвороб у дітей. Совр педиатрия. 1: 135—142.

4. Ревматоидный артрит у детей современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики и лечения. Под ред. ЕМ Лукьяновой, ЛИ Омельченко. Киев, Книга плюс. 2002: 176.

5. Aranow C. 2011. Vitamin D and the immune system. J Investig Med. 59: 881—886.

6. Bell DS. 2011. Protean manifestations of vitamin deficiency – part 2 dificiency and its association with autoimmune disease, cancer, infection, astma, dermopathies, insulin resistans and type 2 diabetes. South Med S. 104;5: 335—339.

7. Hewison M. 2011. Vitamin D and innate and adaptive immunity. Vitam Horm. 86: 23—62.

8. Holick MF. 2005. The vitamin D epidemic and its health conseguences. The Journal of Nutrition. 135;11: 2739—2748.

9. Patel R, Rizvi AA. 2011. Vitamin D deficiency sn patients with congestive heart failure: mechanisms, manifestations, and management. South Med S. 104;5: 325—330.

10. Sen D, Ranganathan P. 2012. Vitamin D in rheumatoid arthritis: panacef or placebo? Discov Med. 14;78: 311—319.

11. Ноlick MF. 2009. Vitamin D status: measure-ment, interpretation and clinical application. Ann Epidemiol. 19;2: 73—78.

 

 

1. Лукьянова ЕМ, Антипкин ЮГ, Омельченко ЛИ, Апуховская ЛИ. 2005. Витамин D и его роль в обеспечении здоровья детей и беременных женщин. Киев: 229.

2. Омельченко ЛИ, Дудка ИВ, Апуховская ЛИ и др. 1997. Дефицит витамина D и нарушения кальциевого гомеостаза при остеопорозе у детей, больных ревматоидным артритом. Матер II Укр науч-практ конференции ревматологов. Львов: 37—39.

3. Омельченко ЛІ, Ошлянська ОА, Чернишов ВП. 2011. Імунопатологічні механізми розвитку ревматичних хвороб у дітей. Совр педиатрия. 1: 135—142.

4. Ревматоидный артрит у детей современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики и лечения. Под ред. ЕМ Лукьяновой, ЛИ Омельченко. Киев, Книга плюс. 2002: 176.

5. Aranow C. 2011. Vitamin D and the immune system. J Investig Med. 59: 881—886.

6. Bell DS. 2011. Protean manifestations of vitamin deficiency – part 2 dificiency and its association with autoimmune disease, cancer, infection, astma, dermopathies, insulin resistans and type 2 diabetes. South Med S. 104;5: 335—339.

7. Hewison M. 2011. Vitamin D and innate and adaptive immunity. Vitam Horm. 86: 23—62.

8. Holick MF. 2005. The vitamin D epidemic and its health conseguences. The Journal of Nutrition. 135;11: 2739—2748.

9. Patel R, Rizvi AA. 2011. Vitamin D deficiency sn patients with congestive heart failure: mechanisms, manifestations, and management. South Med S. 104;5: 325—330.

10. Sen D, Ranganathan P. 2012. Vitamin D in rheumatoid arthritis: panacef or placebo? Discov Med. 14;78: 311—319.

11. Ноlick MF. 2009. Vitamin D status: measure-ment, interpretation and clinical application. Ann Epidemiol. 19;2: 73—78.