• Вивчення ефективності комплексного рослинного препарату в монотерапії гострого неускладненого бронхіту у дітей
До змісту

Вивчення ефективності комплексного рослинного препарату в монотерапії гострого неускладненого бронхіту у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.4(60):8488; doi 10.15574/SP.2014.60.84 

Вивчення ефективності комплексного рослинного препарату в монотерапії гострого неускладненого бронхіту у дітей

Марушко Ю. В., Гищак Т. В., Лисовець О. В., Мика М. Ю. 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 
Дитяча клінічна лікарня №5 м. Києва

Мета: вивчення ефективності застосування фітопрепарату «Бронхипрет» у монотерапії гострого неускладненого бронхіту у педіатричній практиці.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходились 50 дітей віком 6–12 років з гострим простим бронхітом, що були госпіталізовані не пізніше третього дня від початку захворювання. Усім хворим проводилося загально клінічне (за необхідності — рентгенологічне) обстеження. Лікування проводили згідно з протоколом, у якості відхаркувального засобу призначався Бронхипрет у віковому дозуванні. Стан дітей оцінювали на момент госпіталізації та у динаміці лікування на 3, 5, 7 та 10 дні.

Результати. Включення препарату Бронхипрет у комплексне лікування гострого простого бронхіту призвело до розрідження бронхіального секрету та полегшення його відходження вже на третій день від початку терапії, що проявлялося зменшенням інтенсивності кашлю, збільшенням його продуктивності та переходом сухих хрипів у вологі при аускультації легень. У більшості дітей під впливом лікування кашель зникав до 7–10-го дня терапії. На тлі лікування Бронхипретом у жодному випадку не було відмічено розвитку ускладнень гострого простого бронхіту. Препарат показав добрий профіль безпеки.

Висновки. Висока ефективність та безпечність дозволяють рекомендувати Бронхипрет до застосування у педіатричній практиці.

Ключові слова: Бронхипрет, діти, гострий бронхіт.

Література: 
1. Жерносек ВФ, Ушакова ОС, Зайцев ДВ. 2008. Опыт применения Бронхипрета в лечении острых заболеваний органов дыхания у детей раннего возраста. Мед нов. 2.

2. Антипкін ЮГ, Марушко ЮВ, Крамарєв СО та ін. 2011. Фармакотерапія захворювань органів дихання у дітей. Наук-інформ посібн. Приватна друкарня ФО-П Петришин Г.М: 496.

3. Ernst E et al. 1997. A controlled multi-center study of herbal versus synthetic secretolytic drugs for acute bronchitics. Phytomedicine. 4: 287—293.

4. Kemmerich B, Eberhardt R, Stammer H. 2006. Efficacy and tolerability of a fluid extract combination of thyme herb and ivy leaves and matched placebo in adults suffering from acute bronchitis with productive cough. A prospective, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Arzneimittelforschung. 56(9): 652—660.

5. Marzian O. 2007. Treatment of acute bronchitis in children and adolescents. Non-interventional postmarketing surveillance study confirms the benefit and safety of a syrup made of extracts from thyme and ivy leaves. MMW Fortschr Med. 149;Suppl 27—28: 69—74.