• Вітрум® Кідз та Вітрум® Юніор для гармонійного розвитку дитини 
До змісту

Вітрум® Кідз та Вітрум® Юніор для гармонійного розвитку дитини 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.1(73):64-66 

Вітрум® Кідз та Вітрум® Юніор для гармонійного розвитку дитини 

Пилюк І. І.

Івано-Франківський національний медичний університет, Україна 

Мета: вивчити мікроелементний склад крові дітей з пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ, та запропонувати корекцію виявлених змін. 

Пацієнти і методи. Основну групу склали 40 дітей з пневмонією, які знаходились на стаціонарному лікуванні. У контрольну групу ввійшли 20 практично здорових дітей такого самого віку. 20 дітей основної групи після протокольного лікування пневмонії отримали у комплексі профілактики ГРЗ два курси полівітамінного препарату із вмістом мікроелементів (ВІТРУМ® КІДЗ). 

Результати. У дітей з пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ, спостерігався дисбаланс мікроелементів крові, який характеризувався зниженням рівня заліза і цинку на тлі підвищення рівня міді. Дисбаланс мікроелементів зберігався впродовж трьох місяців після завершення стаціонарного лікування. На тлі застосування полівітамінного препарату встановлено нормалізацію вмісту зазначених мікроелементів. 

Висновки. Тривалий дисмікроелементоз після перенесеної пневмонії у дітей, які часто хворіють, є підставою для включення у схему неспецифічної профілактики ГРЗ полівітамінного препарату з вмістом мікроелементів. 

Ключові слова: діти, які часто хворіють на ГРЗ, пневмонія, мікроелементний склад крові, профілактика ГРЗ, полівітаміний препарат з вмістом мікроелементів, ВІТРУМ® КІДЗ. 

Література:

1. Абатуров АЕ, Герасименко ОН, Квитницкая ТП. 2008. Роль микро и макроэлементов в профилактике частых респираторных заболеваний у детей. Здоровье ребенка. 5(14): 119-121.

2. Антипкин ЮГ, Лапшин ВФ. 2008. Принципы диагностики и лечения негоспитальных пневмоний у детей. Здоров'я України. 24/1: 11—13.

3. Антипкін ЮГ, Турецька АО. 2008. Позалікарняна пневмонія у дітей. Здоровье женщины. 4: 159—161.

4. Банадига НВ, Томашівська ТВ. 2008. Стан клітинного та гуморального імунітету у дітей раннього віку з позалікарняною пневмонією. Совр педиатрия. 2(19): 36—38.

5. Ивардава МИ. 2011. Место иммуномодуляторов в лечении острой респираторной инфекции у часто болеющих детей. Вопр совр педиатрии. 10; 3: 103—107.

6. Квашніна ЛВ, Родіонов ВП, Рачковськая ВВ. 2008. Мікро та мікроелементний гомеостаз і проблеми дисмікроелементозів в дитячому віці. Перинатология и педиатрия. 3(35): 91—95.

7. Охотнікова ОМ. 2010. Сучасні аспекти імунопрофілактики рекурентних гострих респіраторних інфекцій у дітей. Мистецтво лікування. 6(72): 42— 47.

8. Почивалов АВ, Погорелова ЕИ. 2010. Часто болеющие дети и нове возможности иммуномодулирующей терапии. Детские инфекции. 1: 50—53.

Зміст журналу Текст статті