• Вітамін D-статус у дітей з бронхіальною астмою залежно від важкості перебігу захворювання
ua До змісту

Вітамін D-статус у дітей з бронхіальною астмою залежно від важкості перебігу захворювання

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.6(62):71-73;doi 10.15574/SP.2014.62.71

Вітамін D-статус у дітей з бронхіальною астмою залежно від важкості перебігу захворювання

Тяжка О. В., Сельська З. В. 
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

Мета: визначення рівня 25(ОН)D у сироватці крові дітей з бронхіальною астмою (БА) залежно від важкості перебігу захворювання.

Пацієнти і методи. Обстежено 47 дітей з персистуючою БА: 11 (23,4±6,2%) хворих з БА важкого ступеня, 26 (55,3±7,3%) — середнього ступеня і 10 (21,3±6,0%) — легкого ступеня. У групі контролю було 60 здорових дітей, які на момент огляду та анамнестично не мали алергічних проявів. Дослідження проводилось у осінньо-зимовий період. Визначення 25(ОН)Д проводили за допомогою електрохемілюмінісцентного методу. Оцінку вітамін D%статусу здійснювалась відповідно до класифікації M. F. Holick.

Результати. У дітей з персистуючою БА важкого ступеня середній показник 25(ОН)D становив 16,09 нг/мл, у дітей з БА середнього ступеня — 22,77 нг/мл та у дітей з БА легкого ступеня — 32,92 нг/мл. При порівнянні груп дітей з різним ступенем важкості БА між собою встановлено достовірну різницю між показниками за критерієм Фрідмана (λ2=27,298; р<0,05).

Висновки. Виявлено кореляційний зв'язок між ступенем важкості БА та рівнем 25(ОН)D у сироватці крові: чим важчий перебіг захворювання, тим нижчий рівень вітаміну D. Отримані дані свідчать про доцільність включення препаратів вітаміну D у комплексну терапію БА, особливо при важкому перебігу захворювання.

Ключові слова: діти, бронхіальна астма, вітамін D, важкість захворювання.

Література: 
1. Охотникова ЕН. 2008. Алергический «марш»: связь поколений и ескалація алергии у детей (лекция). Совр педиатрия. 21;4: 190—197.

2. Протоколи надання медичної допомоги хворим на алергічні захворювання. Асоціація алергологів України. К, Вінниця. 2007: 40.

3. Чоп'як ВВ, Ліщук-Якимович ХО, Пукаляк РМ. 2011. Клініко-імунологічні особливості хворих на бронхіальну астму з еозинофілією та без неї. Астма та алергія. 1: 11—15.

4. Adams JS, Hewison M. 2008. Unex actions of vitamin D: new perspectives on the regulation innate and adaptive immunity. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 4(2): 80—90. http://dx.doi.org/10.1038/ncpendmet0716; PMid:18212810 PMCid:PMC2678245

5. Pukelsheim K, Stoeger T, Kutschke D et al. 2010. Cytokine profiles in asthma families depend on age and phenotype. PLo One. 5;12: 4299.

6. Holick MF, Binkley NC, Bischoff Ferrari HA. 2011. Evalution, treatment and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 96(7): 1911—19. http://dx.doi.org/10.1210/jc.2011-0385; PMid:21646368

7. Burning DA, Zhang Y, Murphy JR et al. 2010. Reduced serum levels of vitamin D in children with asthma is associated with increased corticosteroid. J Allergy Clin Immunol. 125: 995—1000. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2010.03.008; PMid:20381849 PMCid:PMC2866800

8. Brehm JM, Celedon JC, Soto-Quiros ME et al. 2009. The level of vitamin D levels and markers of severity of asthma in children in Costa Rica. J Respir Critical Care Med. 179: 765—701. http://dx.doi.org/10.1164/rccm.200808-1361OC; PMid:19179486 PMCid:PMC2675563

9. Li F, Peng M, Jiang L et al. 2011. Vitamin D deficiency is associated with decreased lung function in Chinese adults with asthma. Breathing Epub. 81(6): 469—475. http://dx.doi.org/10.1159/000322008

10. Sutherland ER, Golev E, Jackson LP et al. 2010. Vitamin D levels, lung function, and steroid response in adult asthma. Am J Respir Critical Damage Care Med. 181: 699—704. http://dx.doi.org/10.1164/rccm.200911-1710OC; PMid:20075384 PMCid:PMC2868500

11. Chinellato I, Piazza M, Sandri M et al. 2011. Vitamin D serum levels and markers of asthma control in Italian children. J Pediatr. 158(3): 437—441. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2010.08.043; PMid:20870246