• Високочастотна осциляція грудної клітки у лікуванні дітей з гострою позалікарняною пневмонією
ua До змісту Повний текст статті

Високочастотна осциляція грудної клітки у лікуванні дітей з гострою позалікарняною пневмонією

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):55-59; doi 10.15574/SP.2018.92.55

Усенко Д. В.
Одеський національний медичний університет, Україна

Високочастотна осциляція грудної клітки (ВЧОГК) є одним з інноваційних методів відновлення дренажу бронхіального дерева та покращення функції зовнішнього дихання (ФЗД) у дітей з гострою позалікарняною пневмонією (ГПП).
Мета: оцінити ефективність та безпеку застосування методу ВЧОГК у комплексній терапії ГПП у дітей.
Матеріали і методи. Обстежено 56 дітей (основна група (ОГ) — 36 дітей; контрольна група (КГ) — 20) віком 6–16 років з ГПП. Діти ОГ отримували комплексну терапію з включенням ВЧОГК. Діти КГ отримувала базисну терапію без застосування ВЧОГК. Вивчалися зміни клінічних симптомів та показники ФЗД у дітей з ГПП у динаміці лікування.
Результати. Визначено покращення клінічних симптомів у дітей ОГ за рахунок зменшення задишки в стані спокою у 91,7% дітей та при фізичному навантаженні у 86,1% дітей, скорочення інтенсивності продуктивного кашлю у 75,0% дітей; зникнення вологих хрипів в легенях у 77,8% дітей. Покращання показників ФЗД у дітей ОГ з ГПП відбулося за рахунок достовірного поліпшення ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1, МОШ75, ПШВ.
Висновки. Отримані дані свідчать про сприятливий вплив методу ВЧОГК на клінічні симптоми захворювання та показники ФЗД у дітей з ГПП. Перевагами даного методу є ефективність, безпека та сполучуваність з іншими методами бронхіального дренажу.
Ключові слова: позалікарняна пневмонія, дренажна функція бронхів, високочастотна осциляція грудної клітки, діти.

Література

1. ВОЗ. Информационный бюллетень № 331 (ноябрь 2013 г.). URL. — http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/ru/.

2. Майданник ВГ, Ємчинська ЄО. (2014). Клінічні настанови з діагностики та лікування позалікарняної пневмонії у дітей з позиції доказової медицини. Київ: 43.

3. Марушко ЮВ, Грачова МГ. (2013). Досвід застосування препарату цефодокс у лікуванні позалікарняних пневмоній у дітей. Современная педиатрия. 8(56): 58—62.

4. Мещерякова НН, Черняк АВ. (2011). Влияние методов высокочастотной осцилляции грудной клетки на функциональное состояние легких у больных с легочной патологией. Пульмонология. 5: 57—60. https://doi.org/10.18093/0869-0189-2011-0-5-57-60

5. Костроміна ВП, Стриж ВО. (2010). Пневмонія у дітей: принципи стартового контрольованого лікування. Дитячий лікар. 2: 5—11.

6. Хан МА, Линок ВА, Лян НА, Микитченко НА. (2014). Применение высокочастотной осцилляции грудной клетки в лечении детей с муковисцидозом. Педиатрия. 93; 4: 80—86.

7. Ходзицкая ВК, Ходзицкая СВ. (2010). Нарушение и коррекция мукоцилиарного клиренса при заболеваниях дыхательных путей и лор-органов. Болезни и антибиотики. 1(03).

8. Чикина СЮ, Белевский АС. (2012). Мукоцилиарный клиренс в норме и при патологии. Атмосфера. Пульмонология и аллергология. 1: 2—5.

9. Allan JS, Garrity JM, Donahue DM. (2009). High-frequency chest-wall compression during the 48 hours following thoracic surgery. Respir. Care. 54(3): 340—343.

10. Anderson CA, Palmer CA, Ney AL et al. (2008). Evaluation of the safety of high-frequency chest wall oscillation (HFCWO) therapy in blunt thoracic trauma patients. J Trauma Manag Outcomes. 2(1): 8. https://doi.org/10.1186/1752-2897-2-8; PMid:18837992 PMCid:PMC2569011

11. Bourdin A, Burgel P, Chanez P et al. (2009). Recent advances in COPD: pathophysiology, respiratory physiology and clinical aspects, including comorbidities. Eur Respir Rev. 18: 198—212. https://doi.org/10.1183/09059180.00005509; PMid:20956145

12. Chakravorty I, Chahal K, Austin G. (2011). A pilot study of the impact of high-frequency chest wall oscillation in chronic obstructive pulmonary disease patients with mucus hypersecretion. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 6: 693—699. https://doi.org/10.2147/COPD.S22896; PMid:22259246 PMCid:PMC3257955

13. Chatburn RL. (2007). High-freguency assisted airway clearance. Respir Care. 52(9): 1224-1237. PMid:17716388

14. Crescimanno G, Marrone O. (2010). High frequency chest wall oscillation plus mechanical in exsufflation in Duchenne muscular dystrophy with respiratory complications related to pandemic Influenza A/H1N1. Rev Port Pneumol. 16(6): 912—916. https://doi.org/10.1016/S0873-2159(15)31254-X

15. Kempainen RR, Milla C, Dunitz J et al. (2010). Comparison of settings used for high frequency chest-wall compression in cystic fibrosis. Respir Care. 55(6): 695—701. PMid:20507651

16. Lester MK, Flume PA. (2009). Airway-clearance therapy guidelines and implementation. Respir Care. 54(6): 733—750. https://doi.org/10.4187/002013209790983205; PMid:19467161

17. Mall MA. (2008, Mar). Role of cilia, mucus, airway surface liquid in mucociliary dysfunction: lessons from mouse models. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 21(1): 13—24. https://doi.org/10.1089/jamp.2007.0659; PMid:18518828

18. Mannino DM, Buist AS. (2007). Global burden of COPD: risk factors, prevalence, and fyture trends. Lancet. 370: 765—773. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61380-4

19. Osman LP, Roughton M, Hodson ME, Pryor JA. (2010). Short term comparative study of high frequency chest wall oscillation and European airway clearance techniques in patients with cystic fibrosis. Thorax. 65(3): 196—200. https://doi.org/10.1136/thx.2008.111492; PMid:19703826 PMCid:PMC2922723

20. Yuan N, Kane P, Shelton K et al. (2010). Safety, tolerability, and efficacy of high-frequency chest wall oscillation in pediatric patients with cerebral palsy and neuromuscular diseases: an exploratory randomized controlled trial. J Child Neurol. 25(7): 815. https://doi.org/10.1177/0883073809350223; PMid:20357238