• Вирішення проблеми мікст-інфекцій репродуктивної системи у поєднанні з вірусом папіломи людини
До змісту

Вирішення проблеми мікст-інфекцій репродуктивної системи у поєднанні з вірусом папіломи людини

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127):96–101; doi 10.15574/HW.2018.127.96

Бобрицька В. В., Назар О. В., Бондаренко Т. М.
Харьковский национальный медицинский университет
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика

Мета дослідження: визначення ефективності лікування мікст-інфекцій жіночої репродуктивної системи переважно хламідійної етіології у поєднанні з вірусом папіломи людини (ВПЛ) і вірусом простого герпесу (ВПГ) шляхом використання оксодигідроакридинілацетату натрію (Оверін®).
Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилися 60 пацієнток з лабораторно підтвердженою мікст-інфекцією репродуктивної системи: хламідії, мікоплазми, уреаплазми, ВПЛ, ВПГ. Основна група – 35 пацієнток – отримувала комплекс етіотропної терапії з оксодигідроакридинілацетатом натрія (Оверін®). Група порівняння – 25 жінок – отримувала курс етіотропної терапії без застосування імуномодулювальних препаратів.
Результати. В основній групі після курсу терапії: контрольні результати щодо хламідійної інфекції негативні у 94,3% пацієнток, мікоплазмової – у 100%, уреаплазмової – у 100% випадків. Негативні результати щодо ВПЛ у 91,5% пацієнток, ВПГ – у 82,9% пацієнток. У групі порівняння: негативні результати хламідійної інфекції у 80,0% пацієнток, мікоплазмової – у 96,0%, уреаплазмової – у 92,0%, щодо ВПЛ– у 42,0% пацієнток, ВПГ – у 36,0% пацієнток. Пацієнткам групи порівняння у подальшому було проведено додатковий курс терапії.
Заключення. Препарат Оверін® демонструє високу ефективність терапії хронічних інфекцій жіночої репродуктивної системи, у тому числі хламідіозу як окремого захворювання, так і за наявності вірусних асоціацій. У випадках поєднання хламідійної інфекції з ВПЛ і ВПГ, у тому числі ВПЛ високоонкогенних штамів, препарат Оверін® може бути засобом вибору в комплексі з антибактеріальною терапією.
Ключові слова: мікст-інфекція, хламідії, вірус папіломи людини, вірус простого герпесу, Оверін®.

Література:
1. Подольский В.В., Задорожная Т.Д., Подольский Вл.В. 2011. Гиперплазия эндометрия, возникшая на фоне хронических воспалительных заболеваний половых органов при инфицировании вирусом простого герпеса 2-го типа как одна из причин нарушения репродуктивного процесса у женщин фертильного возраста. Здоровье женщины. 10(66): 118–120.

2. Савичева А.М. 2006. Проблемы диагностики и терапии репродуктивно значимых инфекций. Журнал акушерства и женских болезней. IV(2): 76–85.

3. Вовк І.Б., Горбань Н.Є., Кондратюк В.К. та ін. 2015. Оптимізація комплексного лікування запальних захворювань геніталій у жінок репродуктивного віку. ДУ Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України. Інформаційний лист № 8.

4. Зур Н.В., Миронов А.Ю., Савицкая К.И., Русанова Е.М., Нестерова В.В. 2009. Микробиологические и иммунологические аспекты хронической урогенитальной хламидийной инфекции у женщин репродуктивного возраста. Человек и его здоровье. 3: 64–72.

5. Зур Н.В., Миронов А.Ю. 2010.Подострый тиреоидит как проявление генерализованной хламидийной инфекции. Человек и его здоровье. 4: 61–68.

6. Запольский М.Э., Фролова А.И., Квитко Л.П., Борисова К.А., Бойко В.И., Соломаха В.В. 2013. Рецидивирующий генитальный герпес. Здоровье мужчины. 4(47): 125–128.

7. Борис О.М. 2015. Сучасні підходи до комплексного лікування та профілактики рецидивів папіломавірусної інфекції у жінок репродуктивного віку. 32; 1(21): 32–39.

8. Долгополова И.А. 2007. Папилломавирусная инфекция – клиника, диагностика, лечение// Педиатрическая фармакология. 4; 1: 56–60.

9. Романцов М.Г., Шульдяков А.А., Ершов Ф.И., Коваленко А.Л. 2013. Индукторы эндогенного интерферона в инфектологии (Научный обзор). Профілактична медицина. 1–2(20): 77–83.

10. Деева Э.Г., Киселев О.И. 2012. Противовирусные препараты: интерфероны и индукторы интерферонов. Грипп: эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика. Под ред. О.И. Киселева, Л.М. Цибаловой, В.И. Покровского. М.: ООО «Издательство МИА»: 338–345.

11. Ершов Ф.И., Наровлянский А.Н. 2015. Использование индукторов интерферона при вирусных инфекциях. Вопросы вирусологии. 60(2): 5–10.

12. Шперлинг Н.В., Шаропина А.В. 2009. Терапевтическая эффективность препаратов интерферона и индукторов интерферона при генитальном герпесе. Сибирский медицинский журнал. 24; 2: 109–112.

13. Шперлинг Н.В. 2009. Влияние индукторов интерферона на цитокиновый статус больных папилломавирусной инфекцией гениталий, вызванной вирусом папилломы человека 6-го или 11-го типов. Бюллетень сибирской медицины. 8; 1: 56–60.

14. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ОВЕРІН®/ № реєстраційного посвідчення UA/15657/01/01.

15. Хрянин А.А., Стецюк О.У., Андреева И.В. 2012. Хламидийная инфекция в гинекологии и акушерстве. Лечащий врач. 3: 30–37.

16. Chelwill Ch, Mirrashidi K, Engel J. 2016. Chlamydia cell biology and pathogenesis. Nat Rev Microbiol 14(6):385–400. https://doi.org/10.1038/nrmicro.2016.30; PMid:27108705 PMCid:PMC4886739

17. Bastidas RJ, Elwell SA, Engel JN. 2013. Valdivia RH. Chlamydial intracellular survival strategies. Cold Spring Harb Perspect Med. 3:1–20. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a010256; PMid:23637308 PMCid:PMC3633179

18. Hafner LM. 2015. Pathogenesis of fallopian tube damage caused by Chlamydia trachomatis infections. Contraception. 92(2):108–15. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2015.01.004; PMid:25592078