• Випадок смерті дитини із пролапсом мітрального клапана
ua До змісту Повний текст статті

Випадок смерті дитини із пролапсом мітрального клапана

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):85-90; doi 10.15574/SP.2018.92.85

М.М. Пеший, С.М. Танянська, С.І. Бражник
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Полтавське обласне бюро судово-медичної експертизи, Україна
clinical practice. Vopr diagn in the pediatrician. 1; 2: 35-36.

У статті розглядаються сучасні питання етіології, клініки, ускладнень, патоморфології пролапса мітрального клапана у дітей. Наведено випадок раптової серцевої смерті дівчинки 11 років, у якої пролапс мітрального клапана на тлі міксоматозної трансформації і невеликої мітральної недостатності поєднувався з невизначеними за життя множинними дефектами міжпередсердної перетинки.
Ключові слова: пролапс мітрального клапана, діти, серцева смерть, дефект міжпередсердної перетинки.

Література

1. Акатова ЕВ, Мартынов АИ, Николин ОП. (2009). Применение магнерота у пациентов с идиопатическим пролапсом митрального клапана. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 9; 3: 5–8.

2. Белозеров ЮМ, Магомедова ШМ, Масуев КА. (2011). Сложные вопросы диагностики и классификации пролапсов митрального клапана у детей и подростков. Российский вестник перинаталогии и педиатрии. 2: 69–72.

3. Белозеров ЮМ, Османов ИМ, Магомедова ШМ. (2011). Диагностика, классификация пролапсов митрального клапана у детей и подростков. Кардиология. 3: 63–67.

4. Волосовець ОП, Кривопустов СП, Кузьменко АЯ. (2006). Пролапс митрального клапана у дітей: діагностика, лікування, диспансеризація. Современная педиатрия. 1(10): 84–91.

5. Волосовець ОП, Савво ВМ, Кривопустов СП (редактори). (2006). Вибрані питання дитячої кардіоревматології. Київ: 39.

6. Гнусаев СФ. (2010). Синдром соеденительнотканной дисплазии у детей. Лечащий врач. 8: 41.

7. Друк ГИ, Тихонова ОВ, Морозов СЛ. (2007). Терапия препаратами магния при первичном пролапсе митрального клапана. Лечащий врач. 6: 82–84.

8. Кондратьев ВА, Вакуленко ЛИ. (2012). Сердечно-сосудистые заболевания у детей в практике педіатра и семейного врача. Днепропетровск: 134–137.

9. Кулешов ОВ. (2013). Функціональний стан серцево-судинної системи у дітей з пролапсом мітрального клапана. Актуальні проблеми педіатрії: матеріали ІХ Конгресу педіатрів України, 8–10 жовтня 2013 р., Київ. Международний журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. 4; 1: 38.

10. Майданник ВГ, Кулешов ОВ. (2011). Особливості холтерівського моніторування ЕКГ у дітей з пролапсом мітрального клапапа. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 73; 3: 14–17.

11. Микашинов ЗИ, Чепурненко СА. (2012). Окислительная модификация липопротеинов у юношей с первичным пролапсом митрального клапана. Клиническая лабораторная диагностика. 10: 17–19.

12. Осипенко ІП, Солейко ОВ, Солейко ЛП. (2009). Зовнішні маркери дисплазії сполучної тканини у хворих з ідіопатичним пролабуванням мітрального клапана. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 9; 4; 1: 166–169.

13. Осовская НЮ, Серкова ВК. (2007). Стратификация факторов риска и тактика лечения пациентов с пролапсом митрального клапана. Український медичний часопис. III-IV; 2: 78–83.

14. Осовська НЮ. (2008). Аналіз структурно-функціональних показників серця у пацієнтів з малими структурними серцевими аномаліями. Український медичний часопис. III-IV; 4: 54–58.

15. Попік ГС, Данильчук ГА. (2013). Функціональний стан вегетативної нервової системи у часто хворіючи дітей з пролапсом мітрального клапану. Одеський медичний журнал. 1: 63–66.

16. Серкова ВК, Осовская НЮ. (2007). Внекардиальные проявления дисплазии соеденительной ткани у больных с пролабированием митрального клапана. Український кардіологічний журнал. 4: 77–80.

17. Сидорова НН, Стефанюк НФ, Славушевич АП, Софиенко СВ. (2009). Миокардит с нетяжелым течением и серьёзными последствиями. Therapia. Український медичний вістник. 4: 56–60.

18. Чурилина АВ, Мацинина МА. (2009). Клинико-инструментальные особенности пролапса митрального клапана у детей с гиперплазией щитовидной железы. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 4; 1: 237–240.

19. Чуріліна АВ, Мациніна МО. (2007). Пролапс мітрального клапана в педіатрії: сучасні погляди на ускладнення, диференціальну діагностику, лікування та профілактику ускладнень. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 5: 38–46.

20. Avierinos JF, Inamo J, Grigioni F (2008). Sex differences in morphology and outcomts of mitral valve prolaps. Ann Intern Med. 2: 787–795.

21. Levine RA, Durst R. (2008). Mitral valve prolapse: a deeper look. JASS Cardiovasc Imaging. 1(3): 304–306.