• Випадок обструкції тонкої кишки рідкісної етіології у новонародженої дитини з гастрошизисом
ua До змісту Повний текст статті

Випадок обструкції тонкої кишки рідкісної етіології у новонародженої дитини з гастрошизисом

Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):27-31; doi 10.15574/PS.2017.55.27

Слєпов О. К., Мигур М. Ю., Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Тарапурова О. М., Палкіна І. С.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НА МН України», м. Київ

Наявність гастрошизису (ГШ) у плода було діагностовано на пренатальному УЗД в терміні 28 тижнів гестації. Проводилась диспансеризація плода з плановим пренатальним УЗД-моніторингом. Родорозрішення проведено шляхом планового дострокового кесаревого розтину в терміні 36–37 тижнів гестації. З приводу діагностованої вади оперативне лікування проведено через 15 хвилин після народження, згідно з розробленою в нашій клініці тактикою «Хірургія перших хвилин». Під час проведення первинного оперативного втручання виявлено та видалено необлітеровану омфаломезентеріальну судину, яка спричиняла обструкцію тонкої кишки (ОТК). На 14 добу після першої операції дитину було повторно оперовано через наявність часткової кишкової непрохідності. У ході оперативного втручання виявлено наявність функціональної ОТК на місці раніше видаленої омфаломезентеріальної судини. Проведено резекцію 10,0 см здухвинної кишки з ділянкою звуження та створено анастомоз «кінець до кінця». Після проведеного оперативного втручання рецидиву кишкової непрохідності не спостерігалось, досягнуто повного ентерального харчування. Ефект від проведених етапних операцій добрий.

Висновки. Запропонована тактика та стратегія хірургічного лікування ускладненого ГШ, асоційованого з частковою ОТК, була ефективною і може використовуватись у випадках непрохідності здухвинної кишки, спричиненої аберантною омфаломезентеріальною судиною.

Ключові слова: гастрошизис, омфаломезентеріальна судина, компресія тонкої кишки, хірургічне лікування, новонароджена дитина.

Література

1. Пат. 77788 Україна, МПК A61B 17/00. Спосіб пластики пупкового кільця при гастрошизисі у новонароджених / Слєпов О.К.; заявник та власник патенту ДУ «ІПАГ НАМН України». – №201210316; заявл. 31.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл.№ 4

2. Слєпов О.К. Результати «хірургії перших хвилин» при лікуванні гастрошизису / О.К. Слєпов, Н.І. Грасюкова, В.Л. Весельський // Перинатологія та педіатрія. – 2014. – №4. – C.18–23.

3. Congenital band of the vitelline artery remnant as a cause of chronic lower abdominal pain in an adult: Case report / Omer Jalil, Rami Radwan, Ashraf Rasheed [et al.] // Int. J. Surg. Case Rep. – 2012. – №3(6). – Р.207–208. https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2012.01.011; PMid:22466111 PMCid:PMC3324705

4. Frank W. Prust, M.D. Vitelline artery causing small bowel obstruction in an adult / Frank W. Prust, M.D., Joseph Abouatme, M.D. // Surgery. –1969. – №65, Issue 4. – P.716–720.

5. Gastroschisis and associated defects: an international study / Mastroiacovo P., Lisi A., Castilla E.E. [et al.] // Am. J. Med. Genet A. – 2007. – Apr 1; 143A(7). – Р.660–71. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.31607; PMid:17357116

6. Kronfli R. Intestinal atresia in association with gastroschisis: a 26-year review / R. Kronfli, T.J. Bradnock, A. Sabharwa // Pediatr. Surg. Int. – 2010. – №26. – P.891–894. https://doi.org/10.1007/s00383-010-2676-4; PMid:20676892

7. Kurt Benirschke. Pathology of the Human Placenta: Second edition / Kurt Benirschke, Peter Kaufmann. – New York: Springer Science & Business Media, 1990. – P.180–192. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4193-3

8. Moore T.C. Omphalomesenteric duct malformations / T.C. Moore // Semin Pediatr Surg. 1996. – №5(2). – Р.116–23. PMid:9138710

9. Natasha Hansraj. Anomalous mesenteric vessel – a rare etiology of intermittent partial small bowel obstruction / Natasha Hansraj, Shannon M. Larabee, Kimberly M. Lumpkins // Journal of Surgical Case Reports. – 2016. – №12. – P.1–3. https://doi.org/10.1093/jscr/rjw209

10. Omphalocele and gastroschisis and associated malformations / Stoll C., Alembik Y., Dott B., Roth M.P. // Am. J. Med. Genet A. – 2008. – №15;146A(10). – Р.1280–5.

11. Outcomes in neonates with gastroschisis in US children’s hospitals / Lao O.B., Larison C., Garrison M.M. [et al.] // Am. J. Perinatol. – 2010. – №27. – Р.97–101. https://doi.org/10.1055/s-0029-1241729; PMid:19866404

12. Robert S. The management of gastroschisis / Robert S. Hollabaugh, E. Thomas Boles Jr. // J. of Ped Surg. – 1973. – Vol.8, Issue 2. – P.263–270.

13. The contemporary outcome of gastroschisis / Driver C.P., Bruce J., Bianchi A. [et al.] // J. Pediatr Surg. –2000. – №35. – Р.1719–1723. https://doi.org/10.1053/jpsu.2000.19221; PMid:11101722

14. Vitelline artery remnant causing intestinal obstruction in an adult / Aikaterini T. Michopoulou MD, Stylianos S. Germanos MD, Anestis P. Ninos MD [et al.] // Surgery. – 2013. – №154, Issue 5. – P.1137–1138.