• Використання родинно орієнтованих технологій у жінок–лікарів різних спеціальностей

Використання родинно орієнтованих технологій у жінок–лікарів різних спеціальностей

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127):44–47; doi 10.15574/HW.2018.127.44

Шелигін О. С. , Вдовиченко С. Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: розроблення та впровадження тактики ведення пологів у жінок–лікарів різних спеціальностей з використанням родинно орієнтованих технологій.
Матеріали та методи. Було обстежено 150 вагітних жінок–лікарів різних спеціальностей, яких розподілили на три групи залежно від використовуваних лікувально-профілактичних заходів.
Результати. Результати проведених досліджень свідчать, що жінки–лікарі різних спеціальностей входять до групи високого ризику щодо розвитку різних ускладнень вагітності і пологів, а також перинатальної патології. Використання медико-психологічної підготовки, починаючи з прегравідарного періоду, у поєднанні з родинно орієнтованими технологіями дозволяє нормалізувати психологічний статус, виробити позитивну домінанту на сприятливий результат вагітності і пологів, стабілізувати функціональний стан фетоплацентарного комплексу, що зрештою приводить до зниження частоти акушерської патології під час розродження.
Заключення. Упровадження родинно орієнтованих технологій дозволяє знизити частоту ускладнень під час розродження жінок–лікарів різних спеціальностей.
Ключові слова: жінки-лікарі, пологи, родинно орієнтовані технології.

Література:
1. Баке М.Ч., Лусе И.Ю., Спруджа Д.Р. и др. (2012). Факторы риска здоровья медицинских работников. Медицина труда и экология. 3: 28–33.

2. Веккер И.Р. (2011). Роль факторов профессиональной деятельности в развитии перинатальной патологии. Гигиена и санитария. 3: 29–32.

3. Горблянский Ю.Ю. (2012). Актуальные вопросы профессиональной патологии медицинских работников. Метод. Рекомендации. Сост. Ю.Ю. Горблянский, Н.Я. Корганов, И.Н. Пиктушанская, Т.Д. Качан. Ростовский Гос. Мед. Ун-т. Ростов н/Д: 35.

4. Вдовиченко С.Ю. (2016). Роль родинно орієнтованих технологій у клінічному перебігу вагітності у жінок високого акушерського ризику. Здоровье женщины. 9: 64–67.

5. Вдовиченко С.Ю. (2017). Профілактика акушерської та перинатальної патології при використанні родинно орієнтованих технологій під час вагітності та пологів. Здоровье женщины. 3: 79–82.