• Використання міфепристону з метою передопераційної підготовки жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки
До змісту

Використання міфепристону з метою передопераційної підготовки жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки

HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):107–110; doi 10.15574/HW.2017.120.107

Корнацька А. Г., Чубей Г. В., Флаксемберг М. А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Мета дослідження: оцінювання можливостей застосування міфепристону (Гінестрил) у якості гормональної підготовки до консервативної міомектомії.

Матеріали та методи. Вивчено вплив трьохмісячного курсу міфепристону (Гінестрил) у дозі 50 мг на добу на динаміку клінічних показників, дані УЗД, перебіг оперативного лікування у 30 жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки.

Результати. Використання антигестагенного препарату з метою передопераційної підготовки привело до зменшення частоти больового синдрому, порушень функції тазових органів, диспареунії у більшості хворих. Наявність аменореї у 90% жінок сприяло нормалізації рівня гемоглобіну. Позитивна динаміка розмірів лейоматозних вузлів та матки дозволила зменшити час оперативного втручання та об’єм інтраопераційної крововтрати.

Заключення. Використання антигестагенних препаратів, зокрема міфепристону (Гінестрил), з метою передопераційної підготовки дозволяє отримати максимально позитивний результат щодо органозберігального лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку.

Ключові слова: лейоміома матки, репродуктивний вік, передопераційна підготовка, міфепристон, Гінестрил.

Литература:

1. Гриценко Я.В. Миома матки в современном мире: актуальные вопросы патогенеза, диагностики и лечения / Я.В. Гриценко, О.Д. Константинова, С.В. Черкасов // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН (электронный журнал). – 2012. – № 3. – 23 с.

2. Корнацька А.Г. Сучасні підходи до комплексного лікування лейоміоми матки в поєднанні з аденоміозом у жінок з нереалізованою репродуктивною функцією / А.Г. Корнацька, І.Б. Вовк, Л.І. Іванюта, Г.В. Чубей // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского государственного университета им. С.И. Георгиевского. – 2009. – Т. 145, Ч. ІІІ. – С. 43–45.

3. Озолиня Л.А. Возможности гормональной терапии в лечении миомы матки / Л.А. Озолиня, О.Ю. Игнатченко, И.А. Лапина, И.А. Дергачева // «Вестник РГМУ». – 2009. – № 4. – С. 20–23.

4. Буянова С.Н. Тактика ведения пациенток с миомой матки от раннего репродуктивного до постменопаузального возраста / С.Н. Буянова, Н.В. Юдина, С.А. Гукасян, Е.Н. Шеина // РМЖ. – 2015. – № 1. – С. 3–5.

5. Гиперпластический синдром репродуктивной системы у женщин в перименопаузе: тактика консервативной терапии и реабилитации / М.А. Звычайный, А.В. Воронцова, А.Л. Чилова, И.В. Федотовских // Гинекология. ? 2014. – № 1. – С. 44–48.

6. PEARL III and PEARL III Extension Study Group. Longterm treatment of uterine fibroids with ulipristal acetate /Donnez J., Vazquez F., Tomaszewski J. [et al.] // Fertil Steril, 2014. – Vol. 101 (6). – P. 1565–1573. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.02.008; PMid:24630081

7. Mifepristone for uterine fibroids / M. Tristan, L.J. Orozco, A. Steed [et al.] // Cochrane Database Syst. Rev. – 2012. – Issue 8. CD007687. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007687.pub2

Зміст журналу Текст статті