• Використання клапанної бронхоблокації у комплексному лікуванні важких гнійно деструктивних процесів легень, ускладнених бронхоплевральними норицями
ua До змісту Повний текст статті

Використання клапанної бронхоблокації у комплексному лікуванні важких гнійно деструктивних процесів легень, ускладнених бронхоплевральними норицями

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.4(61):42-45; doi 10.15574/PS.2018.61.42

Келемен І. Я., Савула М. М., Дідик В. С.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
Закарпатська обласна клінічна лікарня імені А. Новака, м. Ужгород, Україна

Мета – впровадження ендобронхіальної бронхоблокації у комплексне лікування хворих на гнійно-деструктивні захворювання легень, визначення та удосконалення тактики ведення даної групи пацієнтів.

Матеріали і методи. Проведено лікування 130 хворих з гнійно-деструктивними захворюваннями легень та плеври різного ступеня та з ускладненнями. Переважали хворі на деструктивні пневмонії та плеврити, ускладнені емпіємами плеври, – 94 (72,3%); одиночні та множинні абсцеси легень становили 26–20%, гангренозне ураження легені – 10–7,7%. Бронхообтурації бронха (10 пацієнтів) передували багаторазові санації уражених бронхопульмональних ділянок та внутрішньоплевральні гідролаважі з перемінним вакуумним тиском. Тимчасова оклюзія бронха виконувалась з використанням бронхообтуратора – ендобронхіального клапана «МЕДЛАНГ».

Результати та висновки. Усі пацієнти виписані з одужанням. Летальних випадків не було. Запропонований метод є найбільш ефективним комплексним лікуванням хворих із важкими формами гнійно-деструктивних процесів легень, що суттєво покращує показники одужання, зменшує терміни перебування хворого у стаціонарі та сприяє швидкому відновленню працездатності.

Ключові слова: гангрена легень, бронхоплевральна нориця, відеоторакоскопія, клапанна бронхоблокація.

Література

1. Дужий ІД, Гресько ІЯ, Міщенко ЮО. (2016). Питання епідеміології емпієми плеври. Український пульмонологічний журнал. 3. Додаток: 60–62.

2. Левин АВ, Цеймах ЕА, Бродер ИА, Швецов ИВ. (2011). Применение клапанного бронхоблокирования и видеоторакоскопии в комплексном лечении пиопневмоторакса. Эндоскоп хир. 2: 14–17.

3. Левин АВ, Цеймах ЕА, Зимонин ПЕ и др. (2007). Применение клапанной бронхоблокации в комплексном лечении больных распространенным деструктивным туберкулезом легких, осложненным легочным кровотечением. Пробл туб. 9: 13–16.

4. Левин АВ, Цеймах ЕА, Зимонин ПЕ. (2007). Применение клапанной бронхоблокации при осложненном туберкулезе легких: пособие для врачей. Барнаул.

5. Макаров ВВ. (2008). Современные аспекты санации плевральной полости у больных с острой эмпиемой плевры. Буковинський медичний вісник.12; 3: 39–41.

6. Митюк ИИ, Шостак ВМ, Абдулхакім Мах`юб Мохаммед Аль Камалі. (2008). Комплексне лікування хворих із гангреною легень. Шпитальна Хірургія. 4: 51–53.

7. Цеймах ЕА, Левин АВ, Зимонин ПЕ, Самуйленков AM. (2009). Эмпиемы плевры. Консервативная терапия, экстракорпоральные методы детоксикации, эндоскопические методы. Часть II. Туберкулез и болезни легких. 9: 3–11.

Стаття надійшла до редакції 12.06.2018 р., прийнята до друку 05.11.2018 р.