• Використання інформаційних технологій для навчання студентів в рамках проекту TEMPUS. 
До змісту

Використання інформаційних технологій для навчання студентів в рамках проекту TEMPUS. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.1(57):146-148; doi 10.15574/SP.2014.57.148 

Використання інформаційних технологій для навчання студентів в рамках проекту TEMPUS

Шумна Т. Є. 
Запорізький державний медичний університет, Україна 

Резюме. Використання інформаційних технологій та забезпечення впровадження проблемно-орієнтованого навчання в рамках програми TEMPUS на кафедрі факультетської педіатрії підвищує активність студентів та їх бажання отримувати нові знання, що дозволяє поліпшити якість та відповідність підготовки майбутніх лікарів вимогам медичної реформи. Створення та розширення інформаційного простору в галузі вищої освіти та медицини відкриває нові можливості розвитку медичної науки і техніки шляхом забезпечення обміну досвідом, спілкування та співпраці з висококваліфікованими спеціалістами з інших країн. Застосування інформаційних технологій — це важливе і необхідне доповнення до ефективного навчально-методичного забезпечення сучасної освіти майбутніх лікарів. 

Ключові слова: навчальний процес, інформаційні технології, програма TEMPUS, медична освіта, студенти. 

Література:

1. Волосовець ОП, Вітенко ІС. 2004. Зміст і форми організації самостійної роботи студента у вищих медичних навчальних закладах ІV рівня акредитації. Мед освіта. 1: 5-8.

2. Задорожний КМ. 2008. Активні форми та методи навчання біології. Х, Основа: 123.

3. Пішак ВП, Захарчук ОІ, Кривчанська МІ. 2013. З досвіду застосування кейс-методу та проактивної презентації при читанні лекційного матеріалу. Мед освіта. 1: 16—20.

4. Сиволап ВД, Михайлівська НС. 2007. Застосування діагностичних алгоритмів у навчальному процесі студентів медичного факультету. Запорож мед журн. 1: 150-151.

5. Степанко СЛ. 2013. Сучасні підходи до типології і структури заняття при вивченні клінічних дисциплін медичних ВНЗ. Мед освіта. 1: 43—44.

6. Суліма Є. 2010. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонького процесу. Вища школа. 1: 5—13.

7. Федченко СН. 2006. Использование современных технологий, системы контроля и коррекции знаний студентов в контексте Болонского процесса. Клін та експеримент патологія. 5;1: 53—56.