• Використання фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей

Використання фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.1(58):98-100; doi 10.15574/PS.2018.58.98

Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Воронцова Т. О., Синицька В. О., Горішній І. М., Вітенко І. М.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Мета – вивчити ефективність застосування фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки (НВ ТОВ «Житомирбіопродукт») у дітей з анальними тріщинами та запорами.
Матеріали і методи. Проведено комплексне обстеження та лікування 42 дітей з анальними тріщинами та запорами. До першої групи увійшли 20 (47,6%) дітей, які отримували фітоциліндри профілактичні з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки протягом 10 днів щоденно у вигляді ректальних свічок по 1–2 рази в день. До другої групи увійшли 22 (52,4%) дітей, які отримували стандартне лікування за протоколом.
Результати та висновки. Лікування анальних тріщин та запорів у дітей з використанням фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки (НВ ТОВ «Житомирбіопродукт») має виразніший ефект, ніж застосування лише базової терапії. Це обґрунтовує доцільність їх використання у дітей з даною патологією.
Ключові слова: фітоциліндри, анальна тріщина, лікування, діти.

Література

1. Баранова АА, Климанской ЕВ, Римарчук ГВ. (редакторы). (2002). Детская гастроэнтерология (избранные главы). Москва.

2. Бердникова ЕК, Кешишян ЕС. (2007). Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста. Consilium Medicum. Педиатрия. 9(1): 13–17.

3. Бєлоусов ЮВ, Волошина ЛГ, Павленко НВ, Солодовниченко ІГ, Бабаджанян ОМ. (2007). Захворювання органів травлення у дітей (стандарти діагностики та лікування): навчальний посібник для педіатрів, дитячих гастроентерологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини. Харків: ІНЖЕК.

4. Майданник ВГ. (2007). Римські критерії ІІІ (2006) діагностики функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 3: 5–13.

5. Barrett KE, Ghishan FK, Merchant JL, Said HM, Wood JD, Joh LR (Eds.). (2006). Physiology of the Gastrointestinal Tract. 2 vol. Set: Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-012088394-3/50079-9

6. Bassotti G, de Roberto G, Castellani D, Sediari L, Morelli A. (2005). Normal aspects of colorectal motility and abnormalities in slow transit constipation. World J Gastroenterol. 11 (18): 2691–2696.

7. Biggs WS, Dery WH. (2006). Evaluation and treatment of constipation in infants and children. Am. Fam. Physician. 73: 469–482.

8. Boccia G, Buonavolonta R, Coccorullo P et al. (2008). Dyspeptic symptoms in children: the result of a constipation-induced cologastric brake? Clin Gastroenterol Hepatol. 6 (5): 556–560.