• Відновлювальне лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку

Відновлювальне лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку

Paediatric Surgery.2017.4(57):66-71; doi 10.15574/PS.2017.57.66

Аплевич В. М., Горша О. В., Лосєв О. О.
Одеський національний медичний університет, Україна
ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», м. Одеса

Мета – вивчити ефективність відновлювального лікування дітей старшого шкільного віку, хворих на ідіопатичний сколіоз (ІС) початкових стадій, при додатковому залученні кінезіотейпування та з урахуванням обтяження захворювання остеопенією.
Пацієнти і методи. Вивчали клініко-функціональний стан 134 дітей старшого шкільного віку, хворих на ІС І–ІІ ступенів. Протягом року діти знаходилися під динамічним спостереженням і отримували відновлювальне лікування в амбулаторних умовах.
Результати. Клініко-функціональний стан суттєво погіршується за наявності остеопенії, що виявлялося різними структурами зв’язків показників дослідження (вік, тривалість хвороби, кут викривлення хребта за рентгенограмою, Т-критерій денситометрії, оцінка болю за візуально-аналоговою шкалою) з іншими показниками. Призначення кінезіотейпування сприяло більш виразному, порівняно із контролем, покращанню біомеханічного стану хребта за гоніометричними показниками (р<0,01), оптимізації біохімічних показників, які характеризують стан сполучної тканини та кісток, що призводило до достовірного поліпшення клініко-функціонального стану дітей зі зменшенням болю – 81,08% (р<0,001), відновленням їх соціальної активності – 81,08% (р<0,01).
Висновки. Відновлювальне лікування дітей старшого шкільного віку, хворих на ІС І–ІІ ступенів, з включенням кінезіотейпування є більш ефективним, ніж застосування лише стандартного відновлювального лікування, у тому числі за наявності остеопенії.
Ключові слова: діти, ідіопатичний сколіоз, відновлювальне лікування, остеопенія, кінезіотейпування.