• Ведення вагітності на тлі ретрохоріальної гематоми у І триместрі гестації (Огляд літератури)
До змісту

Ведення вагітності на тлі ретрохоріальної гематоми у І триместрі гестації (Огляд літератури)

HEALTH OF WOMAN. 2018.9(135):118–124; doi 10.15574/HW.2018.135.118

Романенко Т. Г. , Жалоба Г. М. , Стаселович Л. Ю. , Вороніна К. І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

У сучасній акушерсько-гінекологічній практиці проблема невиношування вагітності, одним із проявів якої є ретрохоріальна гематома (РХГ), не втрачає актуальності. Незважаючи на численні дослідження етіології та патогенезу даної проблеми, все ще залишається багато запитань, на які потрібно знайти відповіді.

Метою цього системного огляду стало висвітлення проблеми РХГ, етіологічних особливостей їхнього виникнення та важливості лікування задля уникнення розвитку подальших ускладнень і збереження та пролонгації вагітності. Розглядаються особливості діагностики та подальшої терапії основним патогенетично обґрунтованим лікарським засобом – мікронізованим прогестероном, що забезпечує раннє підтримання вагітності та зниження частоти розвитку акушерських і перинатальних ускладнень, які об’єднуються у великі акушерські синдроми.

Проаналізовані дані сучасних світових досліджень свідчать, що саме прогестини (мікронізований прогестерон) мають бути препаратом вибору під час лікування невиношування вагітності, яка перебігає на тлі РХГ. Висновок групи експертів Європейського товариства репродукції людини й ембріології зі спеціальних питань ранньої вагітності (огляд досліджень за 28 років) полягає в наступному: у жінок із кровотечами в ранні терміни вагітності, з утворенням ретрохоріальних та ретроплацентарних гематом підвищено ризик передчасних пологів, розвитку синдрому затримки росту плода, відшарувань плаценти у ІІ та ІІІ триместрах. З метою профілактики передчасних пологів експерти рекомендують пролонгацію терапії мікронізованим прогестероном (200 мг на добу інтравагінально з ранніх термінів вагітності).

Під час діагностики РХГ тактика ведення повинна базуватися на терапії збереження вагітності та запобіганні її подальшим ускладненням. Висока ефективність мікронізованого прогестерону Утрожестан і гемостатичної терапії у лікуванні переривання вагітності, ускладненої РХГ, дозволяє пролонгувати вагітність і досягти сприятливих перинатальних наслідків. Відсутність побічних ефектів і добра переносимість розширюють можливості використання Утрожестану у жінок з РХГ у разі загрози переривання вагітності.

Ключові слова: ретрохоріальна гематома, невиношування вагітності, мікронізований прогестерон, великі акушерські синдроми, Утрожестан.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Жабіцька Л.А. Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика: Дис. … канд. мед. наук: 14.01.01 / Національний медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2007. – 169 с.

2. Соловова Л.Д. Комплексный подход к лечению угрожающего прерывания беременности с ретрохориальными гематомами: Дисс. … канд. мед. наук: 14.01.01 / Соловова Лилия Дмитриевна [Место защиты: Самарский государственный медицинский университет]. – Самара, 2014. – 190 с.

3. Soldo V., Cutura N., Zamurovic M. Threatened miscarriage in the first trimester and retrochohematomas: sonographic evaluation and significance. Clin Exp Obstet Gynecol 40.4 (2013): 548–50.

4. Xiang L., Wei Z., Cao Y. Symptoms of an Intrauterine Hematoma Associated with Pregnancy Complications: A Systematic Review. PLoS ONE 9.11 (2014): e111676.

5. Агаркова И.А. Профилактика потери беременности ранних сроков у женщин с неразвивающейся беременностью: Автореф. дисс. … канд. мед. наук / И.А. Агаркова. – Самара, 2013. – 27 с.

6. Савельева Г.М. Акушерство : учебник / Г.М. Савельева и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.

7. Nagy S., Bush M., Stone J., et al. Clinical significance of subchorionic and retroplacental hematomas detected in the first trimester of pregnancy. Orv Hetil 146.42 (2005): 2157–61. PMid:16315997

8. Nagy S., Bush M., Stone J., et al. Clinical Significance of Subchorionic and Retroplacental Hematomas Detected in the First Trimester of Pregnancy. Obstet Gynecol 102 (2003): 94–100. https://doi.org/10.1097/00006250-200307000-00019; https://doi.org/10.1016/S0029-7844(03)00403-4

9. Pelinescu-Onciul D. Subchorionic hemorrhage treatment with dydrogesterone. Gynecol Endocrinol 23 Suppl. 1 (2007): 77–81. https://doi.org/10.1080/09513590701584741; PMid:17943544

10. Asato K., Mekaru K., Heshiki C., et al. Subchorionic hematoma occurs more frequently in in vitro fertilization pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 181 (2014): 41–44. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2014.07.014; PMid:25126980

11. Игнатко И.В., Мартиросян Н.Т. Прогноз перинатальных исходов у женщин с угрозой прерывания беременности и частичной отслойкой хориона в первом триместре / И.В. Игнатко, Н.Т. Мартиросян // Материалы IХ Всероссийского научного форума «Мать и дитя». – М., 2007. – С. 88–89.

12. Kyser K.L. Meta-analysis of subchorionic hemorrhage and adverse pregnancy outcomes. Proceedings in obstetrics and gynecology 2.4 (2012).

13. Saraswat L, Bhattacharya S., Maheshwari A, Bhattacharya S. Maternal and perinatal outcome in women with threatened miscarriage in the first trimester: a systematic review. BJOG 117.3 (2010): 245–57. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2009.02427.x

14. Strasburger J.F., Wakai R.T. Fetal cardiac arrhythmia detection and in utero therapy. Nature reviews cardiology 7.5 (2010): 277–90. DOI: 10. 1038/nrcardio

15. Crane S., Collins L., Hall J., et al. Reducing utilization by uninsured frequent users of the emergency department: combining case management and drop-in group medical appointments. J Am Board Fam Med 25.2 (2012): 184–91. https://doi.org/10.3122/jabfm.2012.02.110156; PMid:22403199

16. Asato K., Mekaru K., Heshiki C., et al. Subchorionic hematoma occurs more frequently in in vitro fertilization pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 181 (2014): 41–4. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2014.07.014; PMid:25126980

17. Leite J., Ross P., Rossi A.C., Jeanty P. Prognosis of Very Large First-Trimester Hematomas. J Ultrasound in Medicine 25.11 (2006): 1441–5. https://doi.org/10.7863/jum.2006.25.11.1441

18. Пирогова В.И. Клинико-параклинические аспекты беременности, которая осложнилась ретрохориальной гематомой / В.И. Пирогова // Репродуктивная эндокринология. – 2014. – № 5 (19). – С. 108–110.

19. Ferri F.F. Vaginal Bleeding During Pregnancy. In: Ferri’s clinical advisor. Mosby (2014): 1143. e1.

20. Ковалева Ю.В. Ретрохориальная гематома. Вопросы этиопатогенеза, диагностики, терапии / Ю.В. Ковалева // Журнал акушерства и женских болезней. – 2013. – Т. LXII, вып. 4.

21. Мондоева С.С. Эндотелиальная дисфункция – дополнительный фактор развития синдрома потери плода у пациенток с тромбофилией. Пути коррекции / С.С. Мондоева, Г.А. Суханова, Н.М. Подзолкова // Проблемы репродукции. – 2009. – № 6. – С. 65–67.

22. Krukier I. Production of NO and oxidative destruction of proteins in the place during normal pregnancy and placental insufficiency. Bull Exp Biol Ved 136.4 (2000): 369–371. https://doi.org/10.1023/B:BEBM.0000010954.15992.68

23. McPherson J.A., Odibo A.O., Shanks A.L., et al. Adverse outcomes in twin pregnancies complicated by early vaginal bleeding. Am J Obstet Gynecol 208 (2013): 56.e1. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2012.10.875; PMid:23098666

24. Chhabra A., Lin E.C. Subchorionic Hemorrhage Imaging. Medscape.com, Apr 2014. Available from: [https://emedicine.medscape.com/article/404971-overview], last accessed Sept 16, 2018.

25. Palatnik A., Grobman W.A. The relationship between first-trimester subchorionic hematoma, cervical length, and preterm birth. Am J Obstet Gynecol 213.3 (2015): 403.e1-4. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.05.019; PMid:25981842

26. Tower C.L., Regan L. Intrauterine hematomas in a recurrent miscarriage population. Hum Reprod 16 (2001): 2005–7. https://doi.org/10.1093/humrep/16.9.2005

27. Seki H., et al. Persistent subchorionic hematoma with clinical symptoms until delivery. Int J Obstet Gynaecol 63 (1998): 123–8. https://doi.org/10.1016/S0020-7292(98)00153-2

28. Mandruzzato G.P., et al. The intrauterine hematoma: diagnostic and clinical aspects. J Ultrasound 17 (1989): 503–10. https://doi.org/10.1002/jcu.1870170708

29. Кузнецова Н.Б. Профилактика перинатальных осложнений у беременных с ретрохориальными гематомами с учетом их патогенеза: Дисс. … д-ра мед. наук: 14.01.01 / Кузнецова Наталья Борисовна [Место защиты: ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.академика В.И.Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации], 2017.

30. Львова А.Г. Прогнозирование течения беременности при синдроме потери плода на основании эхографической оценки плодного яйца и фетоплацентарной гемодинамики: Автореф. дисс. … канд. мед. наук / А.Г. Львова. – М., 2003. – 24 с.

31. Андреева Е.С. Особенности морфологических изменений плаценты у пациенток с угрозой прерывания беременности и отслойкой хориона с образованием внутриматочной гематомы / Е.С. Андреева, Е.А. Степанькова // Вестник РУДН. Серия «Медицина». – 2012. – № 5. – С. 36–39.

32. Андреева Е.С. Течение и исход беременности, осложнившейся отслойкой хориона: Автореф. дис. … канд. мед. наук / Е.С. Андреева. – М., 2013. – С. 20–22.

33. Аржанова О.Н. Этиопатогенез невынашивания беременности / О.Н. Аржанова, Н.Г. Кошелева // Журнал акушерства и женских болезней. – 2004. – Т. LIII, вып. 1. – С. 37–41.

34. Игнатко И.В. Беременность высокого риска перинатальной патологии: патогенез плацентарной недостаточности, ранняя диагностика и акушерская тактика: Автореф. дисс. … д-ра мед. наук / И.В. Игнатко. – М., 2005. – 48 с.

35. Choudhury S.R., Knapp L.A. Human reproductive failure I: Immunological factors. Hum Reprod 7.2 (2000): 113–34.

36. Cole L.A. Biological functions of hCG and hCG-related molecules. Reprod Biol Endocrinol 8 (2010): 102. https://doi.org/10.1186/1477-7827-8-102; PMid:20735820 PMCid:PMC2936313

37. Granger J.P., Alexander B.T., et al. Pathophysiology of pregnancy-induced Hypertension. Am J Hypertens 14.6 (2001): 178S–185S. https://doi.org/10.1016/S0895-7061(01)02086-6

38. Hertelendy F., Zakar T. Regulation of myometrial smooth muscle functions. Curr Pharm Des 10.20 (2004): 2499–517. https://doi.org/10.2174/1381612043383926

39. Gerald J., et al. Physiology of Alpha-Fetoprotein as a Biomarker for Perinatal. Distress: Relevance to Adverse Pregnancy Outcome. Exp Biol Med 232 (2007): 993–1004. https://doi.org/10.3181/0612-MR-291; PMid:17720945

40. Мурашко Л.Е. Опыт применения микронизированного прогестерона в первой половине беременности / Л.Е. Мурашко, Н.И. Клименченко // Акушерство и гинекология. – 2010. – № 5–6. – С. 58–59.

41. Зыгмунт М. Прогестерон – новый взгляд на давно известное лекарство. Обзор литературы / М. Зыгмунт, Я. Сапа // Репродуктивная эндокринология. – 2017. – № 1 (33). – C. 17–25.

42. Волкова Е.В. Течение беременности, осложненное ретрохориальной гематомой в первом триместре / Е.В. Волкова, Л.Ф. Гайдамакина, А.И. Демидова и др. // Фарматека. – 2016. – № 12 (325).