• Важливість діагностики TORCH-інфекцій перед проведенням програм допоміжних репродуктивних технологій
ua До змісту

Важливість діагностики TORCH-інфекцій перед проведенням програм допоміжних репродуктивних технологій

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(131):20–22; doi 10.15574/HW.2018.131.20

Камінський В. В. , Шалько М. Н. , Малишева І. В. , Чайка В. В. , Сорокіна О. О.
УДІР Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини
Український державний інститут репродуктології, м. Київ

У статті проаналізована необхідність обстеження українців репродуктивного віку на TORCH-інфекції шляхом використання тест-наборів «TORCH-IgG-тест-МБА» та «TORCH-IgM-тест-МБА» для експрес-діагностики. Дане дослідження проведене з метою введення запропонованого алгоритму обстеження, що дозволить підвищити частоту позитивних результатів після проведення програм ДРТ та знизить частоту перинатальних та акушерських ускладнень у даного контингенту жінок, а також забезпечить швидкий та економічно доцільний спосіб діагностики TORCH-інфекцій.

Ключові слова: безплідність, допоміжні репродуктивні технології, TORCH-інфекції, тест-набори.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бідованець О.Ю. Особливості перебігу TORCH-інфекцій у жінок репродуктивного віку / О.Ю. Бідованець. – 2014. – С. 90–92.

2. Вдовиченко Ю.П. Невынашивание беременности у женщин позднего репродуктивного возраста с бесплодием в анамнезе / Ю.П. Вдовиченко, И.И. Чермак // Здоровье женщины. – 2011. – № 2. – С. 250–251.

3. Вовк І.Б. Загроза переривання вагітності в ранні терміни: погляди на етіологію,патогенез, діагностику та лікування (Огляд літератури) / І.Б. Вовк, В.К. Кондратюк, О.В. Трохимович // Здоровье женщины. – 2012. – № 5 (71). – С. 50–51.

4. Говоруха И.Т. Влияние нарушений эубиоза влагалища, урогенитальных и TORCH-инфекций на течение беременности и родов у пациенток с излеченным бесплодием в анамнезе / И.Т. Говоруха // Медико-соціальні проблеми сім»ї . – 2010. – Т. 15, № 1. – С. 3–10.

5. Диагностика женского бесплодия. Мнение практического комитета Америнского общества репродуктивной медицины (AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE, ASRM)// Репродуктивная эндокринология. – 2016. – № 3. – С. 45–51.

6. Дубіна В.Г. Фактори ризику невиношування вагітності при лікуванні безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій / В.Г. Дубіна, К.П. Головатюк, І.Л. Захарченко [та ін.] // Здоровье женщины. – 2014. – № 10. – С. 188–192.

7. Камінський В.В. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних на тлі генітального герпесу та цитомегаловірусної інфекції після використання допоміжних репродуктивних технологій / В.В. Камінський, І.М. Шипко // Здоровье женщины. – 2013. – № 1 (77). – С. 72–73.

8. Капустін Е.В. Місце та роль допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у лікуванні непліддя та збереженні фертильності / Е.В. Капустін, Г.Й. Геревич // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – Т. 2. – С. 30–31.

9. Литвин Н.В. Оцінка причин ранніх втрат вагітності у жінок із безпліддям, включених у програму допоміжних репродуктивних технологій / Н.В. Литвин, Н.І. Геник // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. – № 1. – С. 84–89.

10. Сегедій Л.І. Сучасний стан проблеми безпліддя та невиношування вагітності: перспективи поліпшення ситуації за умов запліднення in vitro/ Л.І. Сегедій // Здоровье женщины. – 2014. – № 8. – C. 159–163.

11. Сидельникова В.М. Невынашивание беременности: Руководство для практикующих врачей / В.М. Сидельникова, Г.Т. Сухих. – 2010. – C. 536.

12. Kovacs P. Fertility preservation in reproductive age women with cancer / P. Kovacs // J. Obstet. Gynaecol. India. Epub. – 2014, Dec. – Vol. 64 (6). – P. 381–7.

13. Pasquini L. Prevalence of a positive TORCH and parvovirus B19 screening in pregnancies complicated by polyhydramnios/ L. Pasquini, V. Seravalli // Prenatal diagnosis. – 2016. https://doi.org/10.1002/pd.4769; PMid:26970557