• Важка дисплазія епітелію шийки матки та внутрішньоепітеліальна карцинома (ЦІН 3) з поширенням на склепіння та стінки піхви. Діагностика та лікування
ua До змісту

Важка дисплазія епітелію шийки матки та внутрішньоепітеліальна карцинома (ЦІН 3) з поширенням на склепіння та стінки піхви. Діагностика та лікування

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):123–131; doi 10.15574/HW.2017.123.123

Лигирда Н. Ф., Свінціцький В. С., Кротевич М. С.
Національний інститут раку, м. Київ

Мета дослідження: вивчення та систематизація основних клінічних варіантів ЦІН 3 з поширенням атипового епітелію на склепіння та стінки піхви; розроблення комплексних підходів до лікування хворих з ЦІН 3 з поширенням атипового епітелію на склепіння та стінки піхви із застосуванням неоад’ювантної терапії та хірургічного лікування; вивчення терапевтичної ефективності застосування a2b-інтерферону у формі вагінальних супозитріїв та тилорону у комплексному лікуванні пацієнтів з ЦІН 3 з поширенням атипового епітелію на склепіння та стінки піхви на першому етапі комплексного медикаментозного лікування.
Матеріали та методи. Проведено обстеження 62 пацієнток з гістологічно верифікованою дисплазією епітелію шийки матки важкого ступеня та внутрішньоепітеліальною карциномою з поширенням атипового епітелію на склепіння та стінки піхви. На етапі неоад’ювантної етіотропної терапії пацієнтки були рандомізовано розподілені на дві групи. В основну групу (А) включено 31 пацієнтку, у контрольну групу (В) також включено 31 пацієнтку. У групі А пацієнткам неоад’ювантно призначено препарат a2b-інтерферону по 500 000 МО у формі вагінальних супозиторіїв двічі на добу 14 днів та препарат тилорон по 1 таблетці 125 мг один раз на добу через день №10. У групі В пацієнткам призначена стандартна терапія – препарат a2b-інтерферону по 500 000 МО у формі вагінальних супозиторіїв двічі на добу 14 днів. Хірургічний етап лікування проводили відповідно до клінічного та гістологічного діагнозу та варіанта поширення процесу на стінки піхви. Виконували операції діатермоконізації шийки матки та комбінованої вагінальної трахелектомії типу А з резекцією верхньої третини піхви.
Результати. Установлено три клінічні варіанти ЦІН 3 з поширенням на склепіння та стінки піхви. Перший клінічний варіант – ЦІН 3 локалізується на ектоцервіксі, ЦІН 1–2 (ІГХ з р16 негативна) локалізується на склепіннях та стінках піхви. Другий клінічний варіант – ЦІН 3 локалізується на ектоцервіксі та поширюється на склепіння та стінки піхви. Третій клінічний варіант – ЦІН 3 локалізуються на ектоцервіксі і мультицентричні вогнища ЦІН 3 – на склепіннях та стінках піхви. Вибір комплексної програми лікування із хірургічним компонентом залежить від клінічного варіанта.
Заключення. 1. Установлено три клінічні варіанти ЦІН 3 з поширенням на склепіння та стінки піхви. У половини пацієнток визначено перший клінічний варіант. Вибір комплексної програми лікування із хірургічним компонентом залежить від клінічного варіанта.
2. Основні кольпоскопічні ознаки ЦІН 3 з поширенням на склепіння та стінки піхви: щільний оцтово-білий епітелій, груба мозаїка, ознака внутрішньої межі.
3. Через три тижні після курсу лікування із застосуванням неоад’ювантної терапії з поєднанням тилорону з a2b-інтерферону у формі вагінальних супозиторіїв можливо досягти від 85 до 100,0% позитивної динаміки, тоді як при традиційній методиці лікування – від 41 до 75%, що статистично значуще менше (р<0,01).
4. Дослідження засвідчило, що існує відносно сильний статистично достовірний зв’язок неоад’ювантної терапії із застосуванням поєднання тилорону з препаратами інтерферону у формі супозиторіїв у комплексному лікуванні ЦІН 3 з поширенням на склепіння та стінки піхви порівняно з традиційною терапією (c21 = 10,64; j=0,41; р<0,01). Через три тижні позитивна динаміка в основній групі (А) статистично вірогідно збільшується в 1,6 разу (RR=1,6; 95% CI: 1,2–2,2; р<0,01).
Ключові слова: ЦІН 3, склепіння піхви, піхва, трахелектомія, лікування.

Литература:
1. Бауэр Г. Цветной атлас по кольпоскопии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. –С. 300.

2. Касаткин Е.В. Обоснованность и эффективность проведения   иммуномодулирующей терапии при субклинических и латентных формах папилломавирусной инфекции, вызванной вирусом высокого онкогенного риска. Всероссийский конгресс дерматовенерологов, 3-й: Тезисы. М; 2009; 82–82.

3. Касихина Е.И. Рецидивирующие бородавки и латентная генитальная папилломавирусная инфекция у женщин: факторы риска, клиника и лечение//Клин. дерматол. и венерол. – № 1. – С. 49–54.

4. Кондриков Н.И. Патология матки. – М.:Практическая медицина, 2008. – 334 с.

5. Лигирда Н. Практична кольпоскопія. – Дніпро: Середняк Т.К., 2017. – 200 с.

6. Лигирда Н.Ф. Особливості кольпоскопічної діагностики передраку та початкових форм раку шийки матки / Н.Ф. Лигирда, Л.І. Воробйова, М.С. Кротевич // Клиническая онкология. – 2011. – № 1 (1). – С. 56–60.

7. Лигирда Н.Ф. Клинико-лабораторное обоснование комплексного лечения цервикальных интраэпителиальных неоплазий/ Лигирда Н.Ф., Воробьева Л.И. // Здоровье женщины. – 2002. – № 4 (12).– С. 23–27.

8. Лигирда Н.Ф. Тілорон та a2в-інтероферон у лікуванні дисплазій епітелію шийки матки легкого та помірного ступеня з поширенням на склепіння та стінки піхви /Н.Ф. Лигирда, В.С. Свінціцький, Н.П. Цип, С.В. Неспрядько// Репродуктивна ендокринологія. – 2015. – № 2 (22). – С. 25–26.

9. Маршетта Ж., Декамп Ф. Кольпоскопия. Метод и диагностика. – М.: Медпресс-информ, 2009.

10. Роговская С.И. Практическая кольпоскопия. – 3-е изд., испр. и допол. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 240 с.

11. Singer A., Monoghan J.M. Lower Genital Tract Precancer. Colposcopy. -3rd ed.- Elsivier, 2013.

12. Schlaerth AC, Abu-Rustum NR. Role of minimally invasive surgery in gynecologic cancers/Oncologist. 2006 Sep;11(8):895–901. https://doi.org/10.1634/theoncologist.11-8-895; PMid:16951393

13. Winter R. Conservative surgery for microinvasive carcinoma of the cervix/J Obstet Gynaecol Res. 1998 Dec; 24(6): 433–6. https://doi.org/10.1111/j.1447-0756.1998.tb00120.x; PMid:10063239