• Вакцинація при вагітності (огляд літератури)

Вакцинація при вагітності (огляд літератури)

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.2(74):41-44; doi 10.15574/PP.2018.74.41

Деменіна Н. К., Іщенко Г. І., Волошин О. А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Інфекційні хвороби, яким можна запобігти шляхом вчасної вакцинації, є причиною значного рівня захворюваності та смертності серед матерів, новонароджених і немовлят. Зміни імунної відповіді, що відбуваються у вагітної, як вважають, для того, щоб дозволити жінці виносити плід, можуть перешкоджати розвитку специфічної імунної відповіді на патогенні агенти. Крім прямих переваг для матері, вакцинація під час вагітності, ймовірно, забезпечує прямий вплив на плід та новонародженого через створення пасивного імунітету (трансплацентарне перенесення антитіл, утворених завдяки вакцинації матері).
Ключові слова: вакцинація, вагітність.

Література

1. Centers for Disease Control and Prevention. (2011, May 20). Ten great public health achievements — United States, 2001—2010. Morbidity and mortality weekly report. 60(19): 619—623. PMid:21597455

2. Centers for Disease Control and Prevention. (2013, Feb 1). Noninfluenza vaccination coverage among adults — United States, 2011. Morbidity and mortality weekly report. 62(4): 66—72. PMid:23364272 PMCid:PMC4604879

3. Centers for Disease Control and Prevention. (2013, Feb 22). Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria, and acellular pertussis vaccine (Tdap) in pregnant women. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2012. Morbidity and Mortality Weekly Report. 62 (07): 131—135. PMid:23425962 PMCid:PMC4604886

4. Global Advisory Committee on Vaccine Safety. (2014, Nov). Safety of immunization during pregnancy: a review of the evidence. WHO: 29. http://www.who.int/vaccine_safety/publications/safety_pregnancy_nov2014.pdf.

5. Gonik B, Fasano N, Foster S. (2002). The obstetrician-gynecologist's role in adult immunization. Am J Obstet Gynecol. 187: 984—988. https://doi.org/10.1067/mob.2002.128027; PMid:12388992

6. Kim DK, Riley LE, Harriman KH, Hunter P, Bridges CB. (2017). Advisory Committee on Immunization Practices Recommended Immunization Schedule for Adults Aged 19 Years or Older — United States: MMWR. 66(5): 136—138. PMid:28182599

7. Pickering LK, Baker CJ, Freed GL, Gall SA, Grogg SE, Poland GA et al. (2009). Immunization programs for infants, children, adolescents, and adults: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 49: 817—840. https://doi.org/10.1086/605430; PMid:19659433

8. Stratton KR, Durch JS, Lawrence RS, eds. (2000). Vaccines for the 21st Century: A Tool for Decisionmaking. The National Academies Press. Access mode: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25121214.

9. Swamy GK, Heine RP. (2015). Vaccinations for Pregnant Women. Obstetrics and gynecology. 125 (1): 212—226. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000000581; PMid:25560127 PMCid:PMC4286306

10. World Health Organization. (2006, May 19). Tetanus vaccine: WHO position paper, Weekly Epidemiological Record. Geneva. 81 (20): 197—208.