• Вагітність у пацієнток з порушенням ритму серця 
До змісту

Вагітність у пацієнток з порушенням ритму серця 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):66–70 
 

Вагітність у пацієнток з порушенням ритму серця 
 

Веропотвелян П. М., Соломкіна А. Ю., Веропотвелян М. П., Гужевська І. В., Цехмістренко І. С.

«Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики», м. Кривий Ріг

КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №2»ДОР»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Перинатальний центр, м. Київ 
 

У статті наведено деякі особливості порушення серцевого ритму у пацієнток в період гестації. У роботі проаналізовано основні часові параметри варіабельності серцевого ритму у вагітних з вадами серця.

Виявлені клініко-інструментальні показники, що дозволяють прогнозувати сприятливий результат мимовільних пологів у деяких пацієнток з порушенням серцевого ритму. 
 

Ключові слова: вагітність, аритмія, параметри варіабельності серцевого ритму. 
 

Література: 
1. Медведь ВИ. 2007. Введение в клинику экстрагенитальной патологии беременных. Изд. 2-е, исправленное. К, Авиценна:168.

2. Шабала ТВ. 1989. О дифференцированном подходе к диагностике сердечных аритмий у беременных. Педиатрия, акуш. и гинек. 6:48–49.

3. Jalife J, Michaels DC. 1994. Neural control of sinoatrial pacemaker activity. In: Levy MN, Schwartz PJ eds. Vagal Control of The Heart: Experimental Basis And Clinical Implications. Armonk: Futura: 173–205.

4. Kamath MV, Fallen EL. 1993. Crit Revs Biomed Eng. 21:245–311.

5. Справочник врача. Сердечно-сосудистые заболевания и беременность. Под ред. проф., д. мед. наук Целуйко ВИ. К. 2011.

6. Дядык АИ, Багрий АЭ, Хоменко МВ и др. 2003. Современные подходы к лечению нарушений ритма сердца при беременности. Часть I. Укр. кардіол. журн. 5:131–137.

7. Abdel-Hady ES, El-Shamy M, El-Rifai AA. 2005. Int J Gynaec Obstet. 90:21–25.

8. Burger AJ, Aronson D. 2001. J Card Fail 7:122–128.

9. Шехтман ММ. 2005. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. Издание третье. М, «Триада»:816.

10. Mravyan SR, Petruknin VA. 2007. «Estimation of the timing of cardiac rhythm variability in pregnant females with heart diseases». Российский вест. акуш.-гинек. 3:9–12.

11. Arias F. 1989. High-Risk Pregnancy and Delivery. 329–330.

12. Пархоменко АИ. 1989. Современные представления о лечении аритмий сердца у беременных. Укр.кардіол.журн. 8:131–194.

13. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2001 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation). Circulation 2006, Aug. 15:260–335.

14. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death) Developed in Collaboration With the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society. Circulation 2006, Aug. 25. 114: 385–484. http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.178233; PMid:16935995

15. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Eur. Heart. J. 29:2388–2442. 2008. http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehn309; PMid:18799522

16. Fei L, Keeling PJ, Gill JS et al. 1994. Br Heart J. 71:322–328. http://dx.doi.org/10.1136/hrt.71.1.16http://dx.doi.org/10.1136/hrt.71.4.322; PMid:8198881 PMCid:PMC483680

17. Медведь ВИ. 2009. Основы акушерской кардиологии. Жіночий лікар 6:20–26.

18. Наказ МОЗ України від 27.01.2011 № 42 «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Ведення вагітності та пологів у жінок з хворобами серця».