• Вагітність і пологи у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини: діагностика і профілактика гестаційних ускладнень
ua До змісту

Вагітність і пологи у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини: діагностика і профілактика гестаційних ускладнень

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(131):53–56; doi 10.15574/HW.2018.131.53

Костюк А. Л.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: зниження частоти акушерської та перинатальної патології у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (нДСТ) на підставі удосконалення і впровадження алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.

Матеріали та методи. Було обстежено 295 жінок, з яких основна група: 265 жінок з нДСТ у віці від 19 до 45 років (середній вік – 29,5±0,5 року) до вагітності, у I, II і III триместрах вагітності, у післяпологовий період. Контрольна група: 30 здорових жінок у віці від 19 до 40 років (середній вік – 27,1±1,8 року). У комплекс проведених досліджень були включені клінічні, функціональні, інструментальні, лабораторні, морфологічні та статистичні методи.

Результати. Використання удосконаленого нами алгоритму дозволило нормалізувати функціональний стан фетоплацентарного комплексу, вегетативної нервової системи та психологічний статус, що, у свою чергу, привело до зниження частоти прееклампсії з 44,0% до 32,0%, плацентарної дисфункції – з 50,0% до 34,0%, передчасних пологів – з 6,0% до 4,0%, абдомінального розродження – з 64,0% до 46,0% та перинатальних втрат – з 18,0‰ до 10,0‰.

Заключення. Представлені результати дослідження продемонстрували позитивний вплив вдосконаленого нами алгоритму у вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини на акушерські і перинатальні результати розродження. Отримані дані дозволяють рекомендувати вдосконалений алгоритм діагностичних і лікувально-профілактичних заходів для широкого використання у практичній охороні здоров’я.

Ключові слова: вагітність, пологи, недиференційована дисплазія сполучної тканини, ускладнення, діагностика, профілактика.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Айрапетов Д.Ю., 2010. Значение недифференцированной дисплазии соединительной ткани в формировании женского бесплодия //Акушерство и гинекология : 2 : 23–25.

2. Газазян М.Г., 2017. Особенности течения беременности и родов у пациенток с дисплазией соединительной ткани // Акушерство гинекология : 1 : 121–126.

3. Казачкова Э.А., 2017. Синдром дисплазии соединительной ткани сердца и беременность // Акушерство и гинекология : 1 : 127–132.

4. Клеменов А.В., 2015. Особливості перебігу вагітності у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини // Проблеми репродукції : 3 : 85–88.

5. Безкаравайный Б.А., 2006. Роль нарушений метаболизма соединительной ткани в родовом травматизме новорожденных детей // Мат. IV конгр. неонатологов Украины (16-17мая 2006 г.). Киев: КМАПО : 6–8.

6. Кондратюк В.К., 2015. Істміко-цервікальна недостатність – ознака недиференційованої дисплазії сполучної тканини // Здоров’я жінки : 5 : 54–57.

7. Кадурина Т.И., 2016. Наследственные коллагенопатии (клиника, диагностика, лечение и диспансеризация) // СПб.: Невский диалект : 271.

8. Романюк Л.А., 2014. Перебіг вагітності та пологи у жінок із недиференційованою дисплазією сполучної тканини // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : 2 : 38–42.

9. Hayek E., 2015. Mitral valve prolapse // Lancet : 365(9458) : 507–518. 

10. Dill-Russell P., 2017. Anaesthesia for caesarean section in a patient with Ehlers-Danlos syndrome and mitral valve prolapse // Int J Obstet Anesth. : 10(3) : 192–197. https://doi.org/10.1054/ijoa.2000.0833; PMid:15321609

11. Назаренко Л.Г., 2015. Вагітність та пологи за наявності сполучнотканинних дисплазій: перинатальний контекст // Здоровье женщины : 7 : 83–85.

12. Назаренко Л.Г., 2013. Перинатальний аспект ангіопротекторної терапії при вагітності і спадкових порушеннях сполучної тканини // Педіатрія, акушерство та гінекологія : 6 : 50–54.

13. Назаренко Г.И., 2015. Лабораторные методы исследования в клинической медицине. М : Медицина : 356 с.

14. Задорожная Т.Д., 2012. Морфологические и иммуногистохимические особенности в плацентарном барьере // Патологія : 1 : 24–28.