• Успішна хірургічна корекція гігантської кістозної мальформації лівої нирки з компресією органів черевної порожнини у новонародженої дитини 
ua До змісту Повний текст статті

Успішна хірургічна корекція гігантської кістозної мальформації лівої нирки з компресією органів черевної порожнини у новонародженої дитини 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):128-132; doi 10.15574/PP.2016.66.128 
 

Успішна хірургічна корекція гігантської кістозної мальформації лівої нирки з компресією органів черевної порожнини у новонародженої дитини 

Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Коцовський В. В., Пономаренко М. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна 
 

Наведено клінічний випадок лікування дитини з природженою вадою розвитку лівої нирки — природженою гідронефротичною трансформацією ІІІ ступеня, ускладненої компресією органів черевної порожнини. Проведено оперативне лікування: лапаротомію, видалення мальформованої нирки. Результат хірургічної корекції представленої вади розвитку — добрий. 
 

Ключові слова: природжена вада розвитку нирки, гідронефроз, хірургічна корекція, новонароджена дитина. 
 

Література

1. Лопаткин Н.А. Урология: учебник для вузов / Н.А. Лопаткин. — Москва : Гэотар_медиа, 2002. — С. 139—159.

2. Результаты лечения детей с гидронефрозом / В.С. Пантюхин, Д.В. Селиванов [и др.] // Современные технологии в оценке отдаленных результатов лечения урологической патологии у детей: материалы научно-практической конференции детских урологов. — Москва, 2001. — С. 106.

3. Ческис А.Л. Принципы оперативной коррекции врожденных пороков развития лоханочно-мочеточникового и пузырно-мочеточникового сегментов у детей / А.Л. Ческис, В.И. Виноградов // Урология. — 2002. — № 2. — С. 34—37.

4. Does delaying pyeloplasty affect renal function in children with a prenatal diagnosis of pelvi-ureteric junction obstruction / B. Chertin, U. Rolle, A. Farkas [at al.] // Journal of Pediatric Surgery. — 2003. — Vol. 38, № 9. — P. 1423.

5. Effect of urinary tract infection on ureteropelvic junction obstruction in a rat model / H. Moritz Hansen, Bing-Yin Wang, Naveed Afzal [et al.] // Urology. — 2003. — Vol. 61, № 4, April. — P. 858—863.

6. Elder J.S. Antenatal hydronephrosis. Fetal and neonatal management / J.S. Elder // Pediatr Clin North Am. — 1997. — Vol. 44 (5). — P. 1299—1321. http://dx.doi.org/10.1016/S0031-3955(05)70558-7

7. The accuracy of antenatal ultrasonography in identifying renal abnormalities / C.E. Johnson, J.S. Elder [ et al.] // Am. J. Dis. Child. — 1992. — Vol. 146 (10). — P. 1181—1184.

8. Thomas D.F. Fetal uropathy / D.F Thomas // Br. J. Urol. — 1990. — Vol. 66 (3). — P. 225—231. http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-410X.1990.tb14917.x; PMid:2207535

9. Ultrasound screening and perinatal mortality: controlled trial of systematic one-stage screening in pregnancy / A. Saari-Kemppainen, O. Karjalainen [et al.] //The Helsinki Ultrasound Trial. Lancet. — 1990. — Vol. 18. 336 (8712). — P. 387—391.