• Ускладнення хірургічного лікування пахвинних гриж у дітей із використанням відкритих і малоінвазивних методів
ua До змісту

Ускладнення хірургічного лікування пахвинних гриж у дітей із використанням відкритих і малоінвазивних методів

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):34-37; doi 10.15574/PS.2016.52-53.34 
 

Ускладнення хірургічного лікування пахвинних гриж у дітей із використанням відкритих і малоінвазивних методів


Переяслов А. А., Дворакевич А. О. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

КЗ «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ», Україна


Хірургічні втручання у дітей з пахвинними грижами є одними з найчастіших планових операцій у клініках дитячої хірургії, а відкриті втручання протягом багатьох років залишались «золотим стандартом» у лікуванні дітей із цією патологією. Розвиток малоінвазивної хірургії зумовив застосування цих методів і для лікування дітей із пахвинними грижами.


Мета: порівняти ускладнення, які виникають у дітей з пахвинними грижами, при використанні традиційних і малоінвазивних методів лікування.


Пацієнти і методи. Робота ґрунтується на результатах хірургічного лікування 1001 дитини віком від одного до 18 років, яких оперували в І хірургічному відділенні КЗ ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» протягом 2010–2015 років. Лапароскопічні втручання за методом PIRS проведені у 318 пацієнтів, а відкриті – у 683 дітей.


Результати. Будь-яке хірургічне втручання, відкрите чи малоінвазивне, може супроводжуватись різноманітними ускладненнями, які виникають інтраопераційно, у ранньому або віддаленому післяопераційному періоді. Різноманітні ускладнення після відкритих втручань виявлені у 24% дітей, тоді як після лапароскопічного лікування ускладнення діагностовані у 7,2% пацієнтів (p<0,05). Рецидив грижі підтверджено у 2,8% дітей після відкритої герніотомії та у 1,3% – після лапароскопічного лікування. Частота ускладнень з боку яєчка (водянка, ретракція та гіпоплазія) не відрізнялась в обох групах пацієнтів.


Висновки. Частота окремих ускладнень у післяопераційному періоді не залежить від методу хірургічної корекції, хоча їх менше при використанні малоінвазивного лікування. У більшості випадків, окрім частоти рецидиву та кишкової непрохідності, ця різниця статистично недостовірна. Загальна частота ускладнень є вищою при традиційних методах лікування порівняно з малоінвазивними методами.


Ключові слова: діти, пахвинна грижа, відкриті втручання, лапароскопія.


Література

1. Acceptable nationwide outcome after paediatric inguinal hernia repair / Bisgaard T. [et al.] // Hernia. – 2014. – Vol. 18. – P. 325–331. https://doi.org/10.1007/s10029-013-1077-8.

2. A prospective study of neonatal inguinal herniotomy: the problem of the postoperative hydrocele / Davies B. W. [et al.] // Pediatr. Surg. Int. – 2003. – Vol. 19. – P. 68–70. doi: 10.1007/s00383-002-0805-4.

3. A purse-string suture at the level of internal inguinal ring, taking only the peritoneum leaving the distal sac: is it enough for inguinal hernia in pediatric patients? / Lee D. Y. [et al.] // Hernia. – 2015. – Vol. 19. – P. 607–610. https://doi.org/10.1007/s10029-015-1453-7.

4. A true laparoscopic herniotomy in children: evaluation of long-term outcome / Giseke S. [et al.] // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Techn. A. – 2010. – Vol. 20. – P. 191–194. https://doi.org/10.1089/lap.2009.0069.

5. Does percutaneous internal ring suturing contain risk of ilioinguinal nerve entrapment? / Kara O. [et al.] // Pediatr. Surg. Int. – 2015. – Vol. 31. – P. 485–491. https://doi.org/10.1007/s00383-015-3689-9.

6. Does the percutaneous internal ring suturing technique impair testicular vascularization in children undergoing inguinal hernia repair? / Tanriverdi H. I. [et al.] // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Techn. A. – 2015. – Vol. 25. – P. 951–953. https://doi.org/10.1089/lap.2015.0234.

7. Incidence of metachronous contralateral inguinal hernias in children following unilateral repair – A meta-analysis of prospective studies / Wenk K. [et al.] // J. Pediatr. Surg. –2015. – Vol. 50. – P. 2147–2154. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.08.056.

8. Laparoscopic hernia repair versus open herniotomy in children: A controlled randomized study / Shalaby R. [et al.] // Minim. Invasive Surg. – 2012. – Vol. 2012: Article ID 484135.-8 pages. https://doi.org/10.1155/2012/484135.

9. Laparoscopic percutaneous inguinal hernia repair in children: Review of technique and comparison with open surgery / Timberlake M. D. [et al.] // J. Pediatr. Urol. – 2015. –Vol. 11. – Р. 1–6. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2015.04.008.

10. Laparoscopic versus open inguinal hernia repair in pediatric patients: a systematic review / Esposito C. [et al.] // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A. – 2014. – Vol. 24. – P. 811–818. https://doi.org/10.1089/lap.2014.0194.

11. Laparoscopic vs open herniorrhaphy in the management of pediatric inguinal hernia: a systemic review and meta-analysis / Yang C. [et al.] // J. Pediatr. Surg. – 2011. – Vol. 46. – P. 1824–1834. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2011.04.001.

12. Long-term follow-up of laparoscopic transcutaneous inguinal herniorraphy with high transfixation suture ligature of the hernia sac / Bruzoni M. [et al.] // J. Pediatr. Surg. 2015. – Vol. 50. – P. 1767–1771. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.06.006.

13. Nazem M. Outcomes of pediatric inguinal hernia repair with or without opening the external oblique muscle fascia / M. Nazem [et al.] // J. Res. Med. Sci. – 2015. – Vol. 20. – P. 1172–1176. https://doi.org/10.4103/1735-1995.172985.

14. Open versus laparoscopic inguinal herniotomy in children: a systematic review and meta-analysis focusing on postoperative complications / Feng S. [et al.] // Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech. – 2015. – Vol. 25. – P. 275–280. https://doi.org/10.1097/SLE.0000000000000161.

15. Pant N. Laparoscopic repair of hernia in children: Comparison between ligation and nonligation of sac / N. Pant [et al.] // J. Indian Assoc. Pediatr. Surg. – 2014. – Vol. 19. –P. 76–79. https://doi.org/10.4103/0971-9261.129597.

16. Percutaneous internal ring suturing: a simple minimally invasive technique for inguinal hernia repair in children / Patkowski D. [et al.] // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Techn. A. – 2006. – Vol. 16. – P. 513–517. https://doi.org/10.1089/lap.2006.16.513

17. Percutaneous internal ring suturing is a safe and effective method for the minimal invasive treatment of pediatric inguinal hernia: Experience with 250 cases / Thomas D. T. [et al.] // J. Pediatr. Surg. – 2016. – Vol. 51. – P. 1330–1335. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.11.024.

18. Ravikumar V. A clinical study on the management of inguinal hernias in children on the general surgical practice / Ravikumar V. [et al.] // J. Clin. Diagn. Res. – 2013. – Vol. 7. – P. 144–147. https://doi.org/10.7860/JCDR/2012/4868.2690.

19. Simple purse string laparoscopic versus open hernia repair / Steven M. [et al.] // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A. – 2016. – Vol. 26. – P. 144–147. https://doi.org/10.1089/lap.2014.0276.