• Управління біотопами жінки – нові підходи
ua До змісту

Управління біотопами жінки – нові підходи

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):34–36; doi 10.15574/HW.2018.132.34

Жук С. І. , Шляхтіна А. О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: вивчення особливостей мікробіоценозу піхви і кишечнику у вагітних.

Матеріали та методи. У дослідження були включені 154 вагітні. Оцінювання стану мікроценозу родових шляхів у вагітних виконували у терміні 38 тиж.

Результати. Проведено мікроскопічне і бактеріологічне дослідження фекальної і вагінальної мікрофлори. У результаті проведеного мікробіологічного і бактеріологічного скринінгу встановлено, що у більшої частини обстежених вагітних виявлено різні дисбіотичні порушення.

Заключення. Отже, з огляду на наявність достовірного зв’язку між ускладненим перебігом вагітності та дисбіотичними порушеннями у піхві і кишечнику необхідно більш стандартизовано проводити мікробіологічне та бактеріологічне дослідження вагінальної і кишкової мікрофлори. Це дасть можливість своєчасно і правильно призначати як лікування, так і профілактичні заходи, які допоможуть запобігти можливим ускладненням і тим самим зменшать перинатальну захворюваність і смертність.

Ключові слова: вагітність, мікробіоценоз, дисбактеріоз піхви, кишечнику, бактеріальний вагіноз.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Жук С.И., Ус И.В., Шляхтина А.А. Пероральные пробиотики – залог успешной беременности //Здоровье женщины. – 2016. – № 10 (116). – С. 55–56.

2. Kovachev S. Defence factors of vaginal lactobacilli. Critical Reviews in Microbiology. – 2018. – № 44 (1). – С. 31–39.

3. Стрижаков А.Н., Буданов П.В. Состояние микроценоза влагалища и способы коррекции его нарушений во время беременности// Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2007. – Т. 6, № 5.

4. Larsson P.G. et al. Treatment with 2% clindamycin vaginal cream prior to first trimester surgical abortion to reduce signs of postoperative infection: a prospective, double-blinded, placebo-controlled, multicenter study. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 79. 390–396 (2000). https://doi.org/10.1080/j.1600-0412.2000.079005390.x; https://doi.org/10.1034/j.1600-0412.2000.079005390.x; PMid:10830767

5. Donders G.G. et al. Relationship of bacterial vaginosis and mycoplasmas to the risk of spontaneous abortion. Am. J. Obstet. Gynecol. 183, 431–437 (2000). https://doi.org/10.1067/mob.2000.105738; PMid:10942482

6. Hay P.E., Lamont R.F., Taylor-robinson D., Morgan D.J. & Ison C. Abnormal bacterial colonisation of the genital tract and subsequent preterm delivery and late miscarriage. Br. Med. J. 308, 295–298 (1994). https://doi.org/10.1136/bmj.308.6924.295

7. Gibbs R.S. Chorioamnionitis and bacterial vaginosis. Am. J. Obstet. Gynecol. 169, 460–462 (1993). https://doi.org/10.1016/0002-9378(93)90341-F

8. Jacobsson B., Pernevi P., Chidekel L. & Platz-Christensen J.-J. Bacterial vaginosis in early pregnancy may predispose for preterm birth and postpartum endometritis. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 81, 1006–1010 (2002). https://doi.org/10.1034/j.1600-0412.2002.811103.x; PMid:12421167

9. Parry S. & Strauss J.F. Premature rupture of the fetal membranes. N. Engl. J. Med. 338, 663–670 (1998). https://doi.org/10.1056/NEJM199803053381006; PMid:9486996

10. Leitich H. et al. Bacterial vaginosis as a risk factor for preterm delivery: A meta-analysis. Am. J. Obstet. Gynecol. 189, 139–147 (2003). https://doi.org/10.1067/mob.2003.339; PMid:12861153

11. Aline C. Freitas, Bonnie Chaban, Alan Bocking et . The vaginal microbiome of pregnant women is less rich and diverse, with lower prevalence of Mollicutes, compared to non-pregnant women / Scientific Reportsv olume 7, Article number: 9212 (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-07790-9; PMid:28835692 PMCid:PMC5569030

12. Сейтханова Б.Т., Шапамбаев Н.З., Олжаева Р.Р., Калменова П.Е. Микробиоценоз влагалища и беременных женщин //Наука и здравоохранение. – 2014. – № 1. – С. 70–71.

13. Буданов П.В., Стрижаков А.Н. Методы профилактики, лечения и подготовки женщин с нарушениями микроценоза влагалища к родоразрешению и гинекологическим операциям// Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2004. – Т. 3, № 2. – С. 39–42.

14. Радзинский В.Е., Хамошина М.Б., Соловьева А.В. Санация перед родами и гинекологическими операциями: нужна? Не нужна? Вредна? Диагностика и коррекция нарушений влагалища биоценоза в программах подготовки к родоразрешению и гинекологическим операциям //Клиническая лекция. – М.: Медиабюро StatusPraesens, 2011. – С. 9–11.