• Ультразвукова денситометрія (аксіальне вимірювання) у діагностиці остеопенічного синдрому у дітей з різною соматичною патологією
До змісту

Ультразвукова денситометрія (аксіальне вимірювання) у діагностиці остеопенічного синдрому у дітей з різною соматичною патологією

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.1(73):54-58

Ультразвукова денситометрія (аксіальне вимірювання) у діагностиці остеопенічного синдрому у дітей з різною соматичною патологією

Марушко Ю. В., Волоха Т. І., Асонов А. О. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Мета — визначення частоти остеопенічного синдрому за допомогою ультразвукової денситометрії (аксіальне вимірювання) у дітей із різною соматичною патологією для розробки методів корекції остеопенічних станів.

Пацієнти і методи. Обстежено 625 дітей віком від 2 до 17 років із різних областей України в амбулаторно-поліклінічних умовах. Комплексне обстеження включало анкетування з метою вивчення анамнезу захворювання та життя, фізикальне обстеження, ультразвукову денситометрію на апараті Sunlight MiniOmniTM. Також проведене комплексне обстеження 89 дітей із гастродуоденальною патологією віком від 6 до 16 років, що перебували на стаціонарному лікуванні.

Результати. При проведенні комплексного клініко-анамнестичного обстеження у 179 дітей виявлено хронічну соматичну патологію, а 535 дітей були умовно здоровими. Серед пацієнтів із хронічною соматичною патологією остеопенічний синдром за допомогою ультразвукової денситометрії було діагностовано у 41,3% дітей, а серед умовно здорових — у 20,9%. Зниження щільності кісткової тканини найчастіше спостерігалося у дітей із хронічним гастродуоденітом.

Висновки. Отримані дані вказують на необхідність профілактики остеопенії у дітей з хронічною соматичною патологією для запобігання розвитку остеопоротичних змін у кістках, у тому числі застосування комбінованих препаратів кальцію та вітаміну D.

Ключові слова: остеопенічний синдром, діти, ультразвукова денситометрія, профілактика.

Література: 
1. Вертегел АО, Овчаренко ЛС. 2009. Сучасні погляди на остеогенез як системний процес, що відображає розвиток здорової дитини. Здоровье ребенка. 5(20): 123—126. 
2. Власова ИС. 2002. Современные методы лучевой диагностики остеопороза. Вестник рентгенол и радиол. 1: 37—42. 
3. Баранов АА, Щеплягина ЛА, Баканов МИ, Моисеева ТЮ. 2002. Возрастные особенности изменений биохимических маркеров костного ремоделирования у детей. Рос педиатр журн. 3: 7—12. 
4. Ермакова ИП, Пронченко ИА. 1998. Сывороточные биохимические маркеры в диагностике остеопороза. Остеопороз и остеопатии. 1: 24—26. 
5. Квашніна ЛВ, Апуховська ЛІ, Родіонов ВП. 2004. Особливості кальцій-фосфорного обміну у здорових дітей в сучасних умовах та оптимізація методів профілактики його порушень. Перинатологія та педіатрія. 1: 29—32. 
6. Мальцев СВ, Архипова НН, Богданова АВ. 2009. Частота и причины снижения костной плотности у девочек-подростков. Практическая медицина. 2: 23—25. 
7. Поворознюк ВВ. 1997. Вікові особливості стану губчастої кісткової тканини у жителів України: дані ультразвукової денситометрії. Журнал АМН України. 3; 1: 127—133. 
8. Поворознюк ВВ. 2004. Захворювання кістково-м'язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті). У 2 т. Київ: 480. 
9. Рахманов АС, Бакулин АВ. 1998. Костная денситометрия в диагностике остеопении. Остеопороз и остеопатии. 1: 43—45. 
10. Фролова ТВ, Охапкина ОВ, Барская ЛЯ. 2006. Ранняя диагностика остеопенических нарушений у детей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы. Медицина. 1(12): 55—57. 
11. Фролова ТВ. 2007. Регіональні особливості фізичного розвитку та формування піку кісткової маси у дітей: зв'язок з соматичною патологією. Автореф д-ра мед наук. Харків: 210. 
12. Щеплягина ЛА, Моисеева ТЮ, Коваленко МВ. 2005. Остеопения у детей (диагностика, профилактика и коррекция). Москва, НаукРАМН: 123. 
13. Bailley DA, Martin AD, McKay HA et al. 2000. Calcium accretion in girls and boys during puberty : a longitudinal analysis. J Bone Miner Res. 15: 2245—2250. http://dx.doi.org/10.1359/jbmr.2000.15.11.2245; PMid:11092406 
14. Greeg FR, Krebs NF, The Committee on Nutrition. 2006. Optimizing Bone Health and Calcium Intakes of Infants, Children, and Adolescents. Pediatrics. 117; 2: 578—585. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2005-2822; Mid:16452385

Зміст журналу Текст статті