• Ультраструктурні особливості різних клініко-патогенетичних варіантів лейоміоми матки

Ультраструктурні особливості різних клініко-патогенетичних варіантів лейоміоми матки

HEALTH OF WOMAN. 2018.2(128):94–99; doi 10.15574/HW.2018.128.94

Косей Н. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Мета дослідження: вивчення ультраструктурних особливостей будови лейоміоми матки (ЛМ) у випадках ізольованого її росту та поєднаного з патологією грудних та щитоподібної залоз.
Матеріали та методи. Було проведено електронно-мікроскопічне дослідження видалених маток 111 жінок з ЛМ. З них: у 36 жінок – з ізольованою ЛМ (І група), у 23 пацієнток – з поєднанням ЛМ та дисгормональних захворювань грудної залози (ДЗГЗ) (ІІ група), у 27 жінок – з поєднанням наведеної вище патології матки і захворювань щитоподібної залози (ІІІ група) та у 25 пацієнток – з поєднанням ЛМ, ДЗГЗ і патології щитоподібної залози (ІV група), яким до радикального втручання за показаннями була проведена гістеректомія.
Результати. Виявлені загальні зміни, притаманні ЛМ, на ультраструктурному рівні у формі гіпертрофії гладком’язових клітин з інтенсифікацією в них метаболічних процесів, збільшення синтетичної діяльності клітин та гіперкооперації міоцитів.
У разі ізольованого розвитку ЛМ переважали пошкодження органел міоцитів дегенеративно-деструктивного характеру на тлі вираженого перицелюлярного фіброзу, у той час як у разі поєднання міоми та патології грудних або щитоподібної залоз – значне збільшення кількості енергетичних та пластичних органел (мітохондрій, рибосом та ендоплазматичного ретикулума) з гіперкооперацією клітин. У випадках поєднання дисгормональної патології матки, грудних та щитоподібної залоз виявлені найбільш виражені ультраструктурні зміни, які свідчили про інтенсифікацію енергетичного та пластичного обмінів, підвищення синтезу скорочувальних білків та збільшення проліферативного потенціалу клітин разом із поступовими процесами загибелі деяких міоцитів.
Заключення. Результати даного дослідження є підставою для розроблення диференційованої тактики ведення лейоміом матки при різних клініко-патогенетичних варіантах її розвитку.

Ключові слова: лейоміома матки, патологія грудних і щитоподібної залоз, електронна мікроскопія, ультраструктурні зміни, міоцит, органели, перицелюлярний фіброз, дегенеративно-деструктивні зміни.

Література:

1. Морфогенез и ангиогенез простых и пролиферирующих миом матки / И.С. Сидорова, В.Е. Гридасова, О.В. Зайратьянц [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2004. – Т. 4, № 1. – С. 8–11.

2. Хмельницкий О.К. Патоморфологическая диагностика гинекологических заболеваний / О.К. Хмельницкий. – СПб.: СОТИС, 1994. – 479 с.

3. Clinico-morpho-ultrasonographical characteristics of large uterine leiomyoma in females during late reproductive and premenopausal period / T.I. Iashvili, Sh.Sh. Kherodinashvili, T.G. Dzhorbenadze [et al.] // Georgian Med News. – 2006. – Vol. 139. – P. 40–43.

4. Leppert P.C. Comparative ultrastructure of collagen fibrils in uterine leiomyomas and normal myometrium / Leppert P.C., Baginski T., Prupas C. [et al.] // Fertil Steril. – 2004. – Oct;82 Suppl 3. – P. 1182–7. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2004.04.030; PMid:15474093 PMCid:PMC4137471

5. Silverberg S.D. Tumors of the uterine corpus and gestational trophoblastic disease (Atlas of Tumor Pathology) / S.D. Silverberg, R.J. Kurman. – 3rd Series, Fascicle 3. – Washington, American Registry of Pathology Armed Forces Institute of Pathology. – 1992. – 256 p.

6. Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Могилевський Д.М. Ехографічні та допплєрографічні особливості різних клініко-патогенетичних варіантів лейоміоми матки // Репродуктивное здоровье женщин. – 2007. – № 3 (32). – С. 125–129.

7. Ito F. Ultrastructural comparison of uterine leiomyoma cells from the same myoma nodule before and after gonadotropin-releasing hormone agonist treatment. / Ito F., Kawamura N, Ichimura T. [et al.] // Fertil Steril. – 2001 Jan. – 75 (1). – P. 125–30. https://doi.org/10.1016/S0015-0282(00)01660-5

8. Stewart E.A Histology and pathogenesis of uterine leiomyomas (fibroids) / Stewart E.A.;  Laughlin-Tommaso S.K.; Barbieri R.L. [et al.] – 2017. www.uptodate.com/…/histology-and-pathogenesis-of-uterine.

9. Sanz-Ortega J. Morphologic and molecular characteristics of uterine leiomyomas in hereditary leiomyomatosis and renal cancer (HLRCC) syndrome / Sanz-Ortega J.,  Vocke C., Stratton P. [et al.] // Am J Surg Pathol. – 2013, Jan. – 37 (1). – P. 74–80. https://doi.org/10.1097/PAS.0b013e31825ec16f; PMid:23211287 PMCid:PMC3524342

10. McCluggage W. Gl. Uterine Angioleiomyomas: A Report of 3 Cases of a Distinctive Benign Leiomyoma Variant W / Glenn McCluggage, A. Boyde // International Journal of Surgical Pathology. – 2007. – Vol. 15, № 3. – P. 262–265. https://doi.org/10.1177/1066896907302226; PMid:17652533