• Труднощі діагностики аденоїдних вегетацій у дітей
До змісту

Труднощі діагностики аденоїдних вегетацій у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):11-13; doi 10.15574/SP.2018.93.11

Косаківська І. А.
Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Зазвичай діагностика аденоїдних вегетацій та хронічного аденоїдиту не викликає труднощів.
Мета: підвищення якості діагностики аденоїдних вегетацій.
Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилося 183 дитини віком від 2 до 15 років з аденоїдними вегетаціями. При передній і задній риноскопії оцінювали величину аденоїдних вегетацій та їх стан (ознаки запального процесу, слизові чи гнійні виділення). При передній риноскопії використовували ендоскопи 0°, іноді 30°. Задню риноскопію проводили з використанням носоглоткового дзеркала або ендоскопа 70°. В окремих випадках проводили пальцеве дослідження носоглотки, що було зумовлено неможливістю візуальної оцінки носоглотки.
Результати. У більшості випадків діагностика аденоїдних вегетацій не викликала труднощів. Аденоїдні вегетації ІІ ступеня мали місце у 27,3%, ІІІ ступеня — у 72,7%. У 2,7% лімфоїдна тканина з носоглотки поширювалась через хоани у порожнину носа. У однієї хворої аденоїдні вегетації проникали в порожнину носа на 3 см, причому лімфоїдна тканина була вкрита слизом та імітувала двобічний хоанальний поліп. У 6,6% пацієнтів мало місце викривлення перегородки носа, у 0,6% — синехії порожнини носа, у 3,8% — гіпертрофія носових раковин, у 5% — алергічний риніт, у 0,6% — мукоцеле решітчастого лабіринту, у 0,6% діагностована кіста Торнвальда, у 1,1% — сторонні тіла порожнини носа, у 1,6% — хоанальний поліп, що значно утруднювало або унеможливлювало проведення передньої риноскопії та огляд носоглотки ендоскопом через порожнину носа. Труднощі проведення задньої риноскопії були зумовлені віковими особливостями дитини або підвищеним блювотним рефлексом, у одного пацієнта задня риноскопія була утруднена наявністю рубців у носоглотці. У однієї дитини був діагностований ангіоматозний поліп носоглотки, у однієї — лімфома Беркета.
Висновки. Аденоїдні вегетації є найпоширенішим захворюванням дитячого віку, діагностика якого зазвичай не викликає труднощів. Діагностика аденоїдних вегетацій при прямій риноскопії може бути утруднена через захворювання порожнини носа та приносових синусів, а при задній риноскопії — через пухлини або рубці в носоглотці та вікові анатомічні й фізіологічні особливості дитини. З метою диференційної діагностики аденоїдних вегетацій, за необхідності, слід використовувати КТ, МРТ та повторне гістологічне дослідження.
Ключові слова: аденоїдні вегетації, діагностика, діти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Антонив ВФ, Аксенов ВМ, Портяной МГ. (2006). Аденоиды — аденоидная болезнь. Диагноз ставит мать. Тезисы 17 съезда оториноларингологов России. Нижний Новгород: 418.

2. Безшапочный СБ, Гасюк ЮА, Смеянов ЕВ. (2017). Гиперплазия и воспаление глоточной миндалины. Київ: Логос: 123.

3. Косаківська ІА. (2016). Гіпертрофія глоткового мигдалика, що імітує хоанальний поліп. Современная педиатрия. 5(77): 137—138. doi10.15574/SP.2016.77.137

4. Лайко АА, Заболотний ДІ, Косаковський АЛ та ін. (2006). Аденоїдні вегетації та аденоїдити. Київ: Логос: 171.

5. Лайко АА, Заболотний ДІ, Мельников ОФ та ін. (2010). Аденоїдит. Київ: Логос: 178.

6. Лайко АА, Заболотний ДІ, Рауцкіс ПА та ін. (2010). Гіпертрофія глоткового мигдалика. Київ: Логос: 168.

7. Лайко АА, Косаковський АЛ, Заболотна ДД та ін. (2013). Дитяча оториноларингологія: національний підручник. Лайко АА (ред.). Київ: Логос: 576.

8. Пухлик СМ, Нейвирт ЭГ. (2002). Аденотомия: исторический аспект. Ринология. 2: 70—71.

9. Пухлик СМ. (2016). Аденотомия — исторический экскурс. Здоров'я України. 1: 37—39.

10. Талалаєнко ІО, Боєнко СК, Боєнко ДС та ін. (2013). Діагностика і лікування хронічних запальних захворювань лімфаденоїдного глоткового кільця у дітей: навчальний посібник. Донецьк: ДонНМУ: 150.

11. Fujioka M, Yooung LW, Girdany BR. (1979). Radiographic Evaluation of Adenoidal Size in Children: Adenoidal-Nasopharyngeal Ratio. AJR. 133; 4: 401—404. https://doi.org/10.2214/ajr.133.3.401; PMid:111497

Стаття надійшла до редакції 13.02.2018 р., прийнята до друку 27.08.2018 р.