• Тютюнопаління та хронічна гастродуоденальна патологія у дітей 
До змісту

Тютюнопаління та хронічна гастродуоденальна патологія у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.6(70):74-78; doi 10.15574/SP.2015.70.74 
 

Тютюнопаління та хронічна гастродуоденальна патологія у дітей 

Боброва В. І., Прощенко Ю. І.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 
 

Мета: встановити клінічні та морфологічні особливості хронічної гастродуоденальної патології у дітей, які активно палять. 
 

Пацієнти і методи. Під спостереженням перебувало 136 дітей з хронічною гастродуоденальною патологією. Усім дітям було проведено фіброезофагогастродуоденоскопію з Рh-метрією та морфологічним дослідженням біоптатів антрального відділу шлунка та дванадцятипалої кишки. Для оцінки стану захисного слизового бар'єру проводили забарвлення біоптатів на нейтральні та кислі мукополісахариди; проведено імуногістохімічне дослідження біоптатів на рівень експресії простагландину Е. Визначено рівень оксиду азоту крові спектрофотометричним методом залежно від тютюнопаління. 
 

Результати. Встановлено, що у дітей — активних курців хронічна гастродуоденальна патологія перебігала з переважанням виразного запалення слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки на тлі порушень мікроциркуляції, зниження вмісту нейтральних мукополісахаридів та експресії PГE у слизовій оболонці шлунка та зниження продукції NO крові, що необхідно враховувати при проведенні лікування. 
 

Висновки. Тютюнопаління спричиняє виникнення дисбалансу між факторами агресії та захисту слизової оболонки шлунка, що негативно впливає на перебіг хронічної гастродуоденальної патології. 
 

Ключові слова: діти, хронічна гастродуоденальна патологія, запалення. 
 

Література

1. Аруин ЛИ, Капуллер ЛЛ, Исаков ВА. 1998. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. М, Триада-Х: 483.

2. Бельмер СВ, Хавкин АИ, Щербаков ПЛ. 2010. Гастроэнтерология детского возраста. М, ИД «Медпрактика»: 476.

3. Боброва ВІ, Воробієнко ЮІ, Кошова АО. 2013. Морфо-функціональні особливості хронічної гастродуоденальної патології у дітей, які палять. Междунар журн педиатрии, акушерства и гинекол. 4;2: 34—38.

4. Ивашкин ВТ, Лапина ТЛ. 2008. Гастроэнтерология. М, Гэотар-Медиа: 704.

5. Майданник ВГ. 2010. Болезни органов пищеварения. К, СП «Інтертехнодрук»: 1157.

6. Никифорова ЕМ, Алферова ВВ, Соловьёв ЕН. 2010. Особенности течения хронического поверхностного гастродуоденита у детей. Актуальные проблемы абдоминальной патологии у детей. Матер XVII Междунар Конгресса детских гастроэнтерологов России и стран СНГ (10—12 марта 2010 г.). М: 90—91.

7. Теритычный АС, Гаргин ВВ, Маренич НС. 2010. Морфологическая диагностика хронических гастродуоденитов у детей. Перинатол и педиатрия. 2: 64—66.

8. Тяжка ОВ, Боброва ВІ, Кошова АО. 2011. Морфологічні особливості формування і перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей. Суч гастроентерол. 5: 22—26.

9. Барінов ЕФ, Сулаєва ОМ, Кондратенко ПГ та ін. 2011. Фактори захисту слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки. Суч гастроентерол. 6(62): 116—123.