• Терапія репродуктивних порушень з позицій подолання оксидативного стресу
До змісту

Терапія репродуктивних порушень з позицій подолання оксидативного стресу

HEALTH OF WOMAN. 2018.10(136):26–29; doi 10.15574/HW.2018.136.26

Пирогова В. І. , Шурпяк С. О. , Ошуркевич О. О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

При багатьох патологічних станах рівень продукції кисневих радикалів перевищує нейтралізуючу здатність антиоксидантного захисту, що призводить до розвитку оксидативного стресу. Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) залежить від вираженості патологічного процесу, а патофізіологічна значущість вільних радикалів пов’язана насамперед з їхнім впливом на структурний стан і функції біологічних мембран. Виходячи з механізмів розвитку оксидативного стресу і його наслідків, ефективна терапія має бути спрямована на ключові ланки патогенезу.

Мета дослідження: оцінювання ефективності застосування натурального вітаміну Е (Єнат 400) у пацієнток із запальними захворюваннями статевих органів і репродуктивними втратами в анамнезі на етапі прегравідарної підготовки.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 65 жінок віком від 22 до 35 років з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом (хронічні запальні захворювання органів малого таза та невиношування вагітності). До основної групи увійшли 40 пацієнток, обстеження та ведення яких здійснювали на підставі прегравідарного алгоритму з використанням відповідно до фаз менструального циклу антиоксиданту Єнат 400, препаратів мікронізованого прогестерону, холекальциферолу у дозі 4000 МО за наявності рівня 25(ОН)D нижче 30 нг/мл; до групи порівняння – 25 жінок, які отримували традиційну преконцепційну терапію.

Результати. Для жінок з порушеннями репродуктивної функції притаманний виражений дисбаланс системи ПОЛ-АОЗ, який проявляється зниженням активності ланки антиоксидантного захисту (АОЗ) та інтенсифікацією процесів ПОЛ (активація вільнорадикальних реакцій з проявами оксидативного стресу).

Заключення. Застосування у комплексі прегравідарної підготовки препарату натурального вітаміну Е, що містить 400 МО D-альфа-токоферилу ацетату (Єнат 400), дозволяє не тільки досягти подолання оксидативного стресу, але й покращити репродуктивні наслідки у 3,85 разу.

Ключові слова: оксидативний стрес, запальні захворювання органів малого таза, невиношування вагітності, антиоксиданти, вітамін Е, Єнат 400.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Доброхотова ЮЭ, Иванова ТА, Гуляева НВ. и др. Окислительный стресс в плаценте при физиологической и патологически протекающей беременности. Рос. вестн. акушера-гинеколога. 2008; 6: 33–6.

2. Зенков НК, Ланкин ВЗ, Меньщикова ЕБ. Окислительный стресс: Биохимический и патофизиологический аспекты. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001. – 343 с.

3. Курашвили ВА, Майлэм Л. Новые возможности предотвращения оксидативного стресса. Журнал натуральной медицины. 2001; 1: 7-14.

4. Лущак ВИ. Окислительный стресс и механизмы защиты от него. Биохимия.  2001; 66 (5): 592–609.

5. Меньщикова ЕБ, Зенков НК, Ланкин ВЗ. [и др.]. Окислительный стресс: Патологические состояния и заболевания. – Новосибирск: АРТА, – 2008. – 284 с.

6. Ребров ВГ. Витамины и микроэлементы. М.: АЛЕВ-В, 2003. 670 с.

7. Сазонтова ТГ, Архипенко ЮВ. Значение баланса прооксидантов и антиоксидантов – равнозначных участников метаболизма. Патологич. физиол. экперим. терапия. 2007; 3: 2–18.

8. Стрижаков АН, Игнатко ИВ. Потеря беременности. Медицинское информационное агентство. – Москва, 2007. – 224 с.

9. Сыркашева АГ, Коротченко ОЕ. Окислительный стресс. Антиоксидантная терапия при прегравидарной подготовке и/или при беременности. Медицинский совет. 2017; 13: 150-156.

10. Шалина РИ, Канзапетов МР. Антиоксиданты и их роль в акушерской практике. Гинекология. 2013; 15 (5): 3–7.

11. Burton GJ, Jauniaux E. Oxidative stress. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2010; https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2010.10.016

12. Mistry HD, Williams PJ. The importance of antioxidant micronutrients in pregnancy. Review article. Oxidative Medicine and Cellular Longevity Volume 2011. https://doi.org/10.1155/2011/841749

13. Ruder EH, Hartman TJ, Blumberg J, Goldman BM. Oxidative stress and antioxidants: exposure and impact on female fertility. Hum Reprod Update. 2008; 14(4): 345–57. https://doi.org/10.1093/humupd/dmn011; PMid:18535004 PMCid:PMC2772106

14. Wiesenfeld HC, Hillier SL, Krohn MA. [et al.]. Lower genital tract infection and endometritis: insight into subclinical pelvic inflammatory disease. Obstet Gynecol. 2002; 100:456-463. https://doi.org/10.1016/S0029-7844(02)02118-X; https://doi.org/10.1097/00006250-200209000-00011; PMid:12220764