• Терапевтичні вектори лікування ендометріоїдних кіст яєчників
ua До змісту

Терапевтичні вектори лікування ендометріоїдних кіст яєчників

HEALTH OF WOMAN. 2018.4(130):83–86; doi 10.15574/HW.2018.130.83

Шаповал О. С.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Мета дослідження: вивчення клініко-анамнестичних особливостей пацієнток з оваріальними ендометріомами та удосконалення існуючих алгоритмів ведення пацієнток з ендометріоїдними кістами яєчників.

Матеріали та методи. Обстежено 32 пацієнтки віком 18–49 років з ендометріоїдними кістами яєчників (основна група) та 50 здорових жінок (контрольна група). Проведені загальноклінічне обстеження, сонографічне, імунологічне дослідження.

Результати. За результатами аналізу даних дослідження у пацієнток встановлено наявність 1-го ступеня недостатності адаптивної ланки імунної системи та 1–2-го ступеня розладів неспецифічної ланки. У 74,51% випадків проводили оперативне лікування зазначеної патології. Як консервативну терапію та у післяопераційний період призначали комплексне лікування імуномодуляторами, препаратами індол-3-карбінолу, КОК з гестагенним компонентом.

Заключення. Застосування запропонованої нами комплексної терапії ендометріоїдних кіст яєчників у жінок репродуктивного віку продемонструвало високий показник одужання та низький показник рецидивів.

Ключові слова: оваріальна ендометріома, репродуктивний вік, імунна дисфункція, лікування.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Адамовская Т.Н. Особенности ведения пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием / Т.Н. Адамовская // Здоровье женщины. – 2013. – № 3 (79). – С. 187–191.

2. Асьєн П. Ендометріоз: хвороба, яка залишається загадкою / П. Асьєн, І. Веласко // Здоров’я України. – 2014. – № 1. – С. 52–55.

3. Гаспарян С.А. Эндометриоз и фертильность. Ключевые моменты лечения / С.А. Гаспарян, Р.М. Ионова, О.С. Попова // Акушерство, гинекология, репродукция. – 2015. – № 4. – С. 66–72.

4. Гусейнова О.М. Особенности иммунного ответа у женщин с генитальным эндометриозом // Сарат. н.-мед. ж. – 2011. – № 4. – С. 804–808.

5. Унанян А.Л. Эндометриоз и репродуктивное здоровье женщин / А.Л. Унанян // Акушерство, гинекология, репродукция. – 2010. – № 3 (4). – С. 6–11.

6. Burney R.O. The genetics and biochemistry of endometriosis / R.O. Burney // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. – 2013. – Vol. 25. – P. 280–286. https://doi.org/10.1097/GCO.0b013e3283630d56; PMid:23759832

7. Harada T. Endometriosis: Pathogenesis and Treatment / T. Harada // Japan. Springer. – 2014. – Р. 475.

8. Szamatowicz M. Endometriosis – is the best way of infertility treatment? / M. Szamatowicz // IFFS. – 2007. – Abstract Book. – FC 1505. – P. 80.