• Тенденції змін у стані здоров’я міських юнаків за даними ретроспективного аналізу 
До змісту

Тенденції змін у стані здоров’я міських юнаків за даними ретроспективного аналізу 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):45-47; doi 10.15574/SP.2015.68.45 

Тенденції змін у стані здоров'я міських юнаків за даними ретроспективного аналізу 
 

Пересипкіна Т. В.

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м.Харків 
 

З метою удосконалення організації медичної допомоги проведено ретроспективний аналіз (1990–2013 рр.) стану здоров'я юнаків до- та призовного віку, їх фізичного розвитку, за даними науково-дослідних робіт, проведених в Інституті охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України, та результатів профілактичних медичних оглядів. Визначено основні тенденції змін у стані здоров'я даного контингенту та провідну патологію, що обмежує придатність юнаків до військової служби. 
 

Ключові слова: юнаки до- та призовного віку, придатність до військової служби, ретроспективний аналіз. 

Література: 
1. Моісеєнко РО та ін. 2010. Аналіз та тенденції захворюваності дитячого населення України. Совр педиатрия. 3: 13—17.

2. Коренев НМ и др. 2011. Динамика состояния здоровья детского населения Харьковской области за период 2005—2010 гг. Проблеми безперервної мед освіти та науки. 3: 10—13.

3. Дудіна ОО, Пархоменко ГЯ. 2011. Динаміка здоров'я дитячого населення України. Совр педиатрия. 5: 37—39.

4. Звіт НДР «Аналіз організаційних форм медичного забезпечення юнаків до- та призовного віку» № ДР 0196U002033.

5. Звіт НДР «Визначити гарантовані рівні медичної допомоги юнакам до-та призовного віку на етапах підготовки їх до служби у Збройних Силах України» № ДР 0198U002553.

6. Звіт НДР «Провести сопоставительный анализ заболеваемости подростков, проживающих в городской и сельской местности, с целью разработки оптимальных вариантов их медицинского обеспечения» № ДР 01.89.0040507.

7. Лінійні діаграми для оцінки фізичного розвитку школярів. Метод реком. ДУ «ІОЗДП АМНУ»; уклад. ГМ Даниленко та ін. Х. 2002: 23.

8. Медведовська НВ. 2010. Сучасний стан здоров'я підлітків України. Совр педиатрия. 6: 14—16.

9. Дудіна ОО та ін. 2008. Ситуаційний аналіз стану охорони здоров'я дітей та підлітків в Україні. Ч.ІІ. Забезпечення принципу соціальної справедливості відносно здоров'я дітей та підлітків. Вісн соц гігієни та орг охорони здоров'я України. 2: 8—19.

10. Кучма ВР и др.]2012. Сравнительный ретроспективный анализ физического и биологического развития школьников Москвы. Гигиена и санитария. 4: 47—52.

11. Неділька ВП та ін. 2011. Стан здоров'я дітей старшого шкільного віку. Здоровье ребенка. 2: 21—24.

12. Центр медичної статистики МОЗ України, 2013 р. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/oth_stat.html.