• Тактика ведення вагітності у жінок з рубцем на матці, які багато народжували
До змісту

Тактика ведення вагітності у жінок з рубцем на матці, які багато народжували

HEALTH OF WOMAN. 2018.9(135):70–72; doi 10.15574/HW.2018.135.70

Нунга Крістіна Жиме
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: підвищення частоти самостійного розродження та зниження рівня перинатальної патології у жінок з рубцем на матці, які багато народжували, на підставі удосконалення та впровадження алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.

Матеріали та методи. Проведено комплексне обстеження 150 пацієнток з рубцем на матці, які багато народжували. Їх було розподілено на дві групи: до І групи увійшли 100 жінок з рубцем на матці, які багато народжували та яким було виконано повторний кесарів розтин; до ІІ групи увійшли 50 жінок з рубцем на матці, які багато народжували та розроджені через природні пологові шляхи. У комплекс проведених досліджень включали клінічні, лабораторні, інструментальні, психологічні та статистичні методи.

Результати. Результати проведених досліджень свідчать, що використання удосконаленого нами алгоритму у жінок з рубцем на матці, які багато народжували, дозволяє поліпшити клінічний перебіг вагітності, знизити частоту порушень функціонального стану фетоплацентарного комплексу, нормалізувати психоемоційний статус і сприяти розродженню через природні пологові шляхи без погіршення показників перинатальної патології і постнатальної адаптації новонароджених.

Заключення. Отримані результати дають нам право рекомендувати вдосконалений алгоритм тактики ведення вагітності у жінок, які багато народжували, для широкого використання у практичній охороні здоров’я.

Ключові слова: жінки, які багато народжували, рубець на матці, вагітність, ускладнення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Rajakumar C., Agarwal S., Khalil H., 2015. Caesarean scar pregnancy / C.Rajakumar, S. Agarwal, H. Khalil // Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. : 37 : 199–200. https://doi.org/10.1016/S1701-2163(15)30300-5

2. Yela A.A., 2013. Conservative management of ectopic pregnancy in cesarean scar: case report / A.A. Yela, N. Marchiani // Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia. : 35 : 233–237. https://doi.org/10.1590/S0100-72032013000500008; PMid:23843122

3. Seow K.-M., 2014. Cesarean scar pregnancy: issues in management / K.-M. Seow, L. Huang, Y.-H. Lin // Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. : 23 : 247–253. https://doi.org/10.1002/uog.974; PMid:15027012

4. Wang J.-H., 2015. Methotrexate therapy for cesarean section scar pregnancy with and without suction curettage / J. Wang, K. Xu, J. Lin // Fertility and Sterility. : 92 : 1208–1213. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2008.07.1780; PMid:18976749

5. Наказ МОЗ України від 24.01.2011 р. «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Вагінальні пологи після кесарського розтину». – К., 2011. – 39 с.

6. Казарян P.M., 2012. Особенности течения беременности и родов у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения: Автореф. дисс. … канд. мед. наук. М. : 24.

7. Іванюта С.О., 2014. Стан фетоплацентарної системи у багатонароджуючих жінок / С.О. Іванюта, І.В. Майданник // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України.:1/2 (33/34).:161–162.

8. Крушанина Л.М., 2014. Течение и исход беременности и родов у многорожавших женщин / Л.М. Крушанина, Б.Р. Каспаров, Т.А. Гринева // Акушерство и гинекология. : 3 : 31–33.