• Тактика ведення вагітності у жінок – лікарів різних спеціальностей
До змісту

Тактика ведення вагітності у жінок – лікарів різних спеціальностей

HEALTH OF WOMAN. 2017.10(126):96–98; doi 10.15574/HW.2017.126.96

Шелигін О. С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: розроблення та впровадження тактики ведення вагітності у жінок–лікарів різних спеціальностей.
Матеріали та методи. Було обстежено 150 вагітних жінок–лікарів різних спеціальностей, яких розподілили на три групи залежно від використовуваних лікувально-профілактичних заходів.
Результати. Результати проведених досліджень свідчать, що жінки–лікарі різних спеціальностей входять до групи високого ризику щодо розвитку різних ускладнень вагітності і пологів, а також перинатальної патології. Використання медико-психологічної підготовки, починаючи з прегравідарного періоду, у поєднанні з родинно орієнтованими технологіями дозволяє нормалізувати психологічний статус, виробити позитивну домінанту на сприятливий результат вагітності.
Заключення. Розроблений алгоритм ведення вагітності необхідно використовувати у жінок–лікарів різних спеціальностей.
Ключові слова: жінки-лікарі, вагітність, тактика ведення.

Література

1. Баке М.Ч., 2012. Факторы риска здоровья медицинских работников /М.Ч. Баке, И.Ю. Лусе, Д.Р. Спруджа и др. // Медицина труда и экология: 3: 28 цьому, 33.

2. Веккер И.Р., 2011. Роль факторов профессиональной деятельности в развитии перинатальной патологии // Гигиена и санитария: 3: 29 цьому, 32.

3. Горблянский Ю.Ю., 2012. Актуальные вопросы профессиональной патологии медицинских работников: метод. рекомендации /сост. Ю.Ю. Горблянский, Н.Я. Корганов, И.Н. Пиктушанская, Т.Д. Качан; Ростовский Гос. Мед. Ун-т. цьому, Ростов н/Д: 35.

4. Вдовиченко С.Ю., 2016. Роль родинно орієнтованих технологій у клінічному перебігу вагітності у жінок високого акушерського ризику // Здоровье женщины: 9: 64–67.

5. Вдовиченко С.Ю., 2017. Профілактика акушерської та перинатальної патології при використанні родинно орієнтованих технологій під час вагітності та пологів // Здоровье женщины: 3: 79–82.