• Сучасний погляд на проблему запальних захворювань органів малого таза у жінок
До змісту

Сучасний погляд на проблему запальних захворювань органів малого таза у жінок

HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):57–64; doi 10.15574/HW.2017.122.57

Дубосcарська З. М., Дубосcарська Ю. О., Грек Л. П., Ушакова Т. Б.
ДУ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України», м Дніпро

Мета дослідження: вивчення ефективності деяких фторхінолонів II і III покоління (комбінованого препарату Орципол (ципрофлоксацин з орнідазолом) і препарату Левоксимед (левофлоксацин) компанії World Medicine, Велика Британія) при лікуванні урогенітальних мікст-інфекцій у хворих із запальними захворюваннями органів малого таза (ЗЗОМТ) для санації піхви і відновлення репродуктивного здоров’я.

Матеріали та методи. Проведено обстеження і комплексне лікування 50 пацієнток репродуктивного віку з приводу першого або повторного епізоду ЗЗОМТ середнього ступеня тяжкості. Пацієнткам 1-ї групи (n=25) при змішаних аеробних і анаеробних інфекціях, хламідіозі призначали препарат Левоксимед протягом 7–14 днів. Хворі 2-ї групи (n=25) при змішаній аеробній і анаеробній інфекції, бактеріальному вагінозі або трихомоніазі отримували комбінований препарат Орципол протягом 5–7 днів.

Результати. Застосування препарату Левоксимед і комбінована антибактеріальна терапія препаратом Орципол у комплексному лікуванні хворих із ЗЗОМТ виявилося успішним. Ефективність препаратів Левоксимед і Орципол у комплексному лікуванні ЗЗОМТ в обстежених групах була зіставною і в більшості випадків хорошою – 92% у 1-й групі і 88% у 2-й групі.

Заключення. Використання комбінованої антибактеріальної терапії з включенням препаратів, що перекривають спектр аеробних і анаеробних збудників, протозойних сексуально-трансмісивних інфекцій, є важливим фактором успішної терапії запальних захворювань статевих органів у жінок. Висока клінічна ефективність лікування при застосуванні препаратів Левоксимед і Орципол у пацієнток із ЗЗОМТ дозволяє рекомендувати їх для широкого застосування у гінекологічній практиці.

Ключові слова: запальні захворювання органів малого таза, урогенітальні інфекції, Левоксимед, Орципол.

Литература

1. Антоненко И.В. Патогенетические аспекты лечения воспалительных заболеваний внутренних женских половых органов на современном этапе / И.В. Антоненко // Репродуктивная эндокринология. – 2016. – № 4 (30). – С. 70–72.

2. Дубоссарская З.М. Механизмы иммунной защиты и воспалительные заболевания органов малого таза / З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская / Репродуктивная эндокринология. Перинатальные, акушерские и гинекологические аспекты. – Днепропетровск: Лира ЛТД, 2008. – С. 319–342.

3. Коган Б.Г. Роль комбинированных средств в комплексном лечении воспалительных заболеваний женских половых органов смешанной этиологии / Б.Г. Коган, Г.Д. Гордеева // Здоровье женщины. – 2014. – № 5 (91). – С. 86–90.

4. Майоров М.В. Воспалительные заболевания органов малого таза: роль комбинированной терапии / М.В. Майоров, С.И. Жученко, Е.А. Жуперкова, О.Л. Черняк // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2017. – № 2 (107). – С. 58–64.

5. Радзинский В.Е. Антибактериальная терапия воспалительных заболеваний органов малого таза без ошибок и экспериментов: методическое руководство для врачей / Под. ред. В.Е. Радзинского, Р.С. Козлова, А.О. Духина. – М.: Редакция журнала StatusPraesens, 2013. – 16 c.

6. Сехин С.В. Воспалительные заболевания органов малого таза: просто о сложном / С.В. Сехин // Женское здоровье. – 2012. – Т. 4, № 6. – С. 48–53.

7. Урсова Н.И. Антибиотик-ассоциированная диарея: выбор пробиотика с позиций медицины, основанной на доказательствах / Н.И. Урсова // Трудный пациент. – 2013. – Т. 11, № 2 – 3. – С. 22–28.

8. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually 2015 STD Treatment Guidelines – Pelvic Inflammatory Disease (PID) https: //www. cdc. gov/ std/ tg2015/ pid.htm

9. Lin H.W., Tu Y.Y., Lin S.Y. Risk of ovarian cancer in women with pelvic inflammatory disease: a population-based study. Lancet Oncol 2011; 12 (9): 900–4. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(11)70165-6

10. Sweet R.L., Gibbs R.S. Pelvic inflammatory disease. In: Infectious diseases of female genital tract. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2009; p. 220-44.

11. Rasmussen C.B., Kjaer S.K., Albieri V. et al. Pelvic Inflammatory Disease and the Risk of Ovarian Cancer and Borderline Ovarian Tumors: A Pooled Analysis of 13 Case-Control Studies. Am J Epidemiol. 2017; 185(1): 8-20. https://doi.org/10.1093/aje/kww161

12. Ross J., Judlin P., Jensen J. 2012 European guideline for the management of pelvic inflammatory disease, Int J STD AIDS 2014; 25(1): 1-7. https://doi.org/10.1177/0956462413498714; PMid:24216035

13. Ross J., McCarthy G. UK National Guideline for the management of Pelvic Inflammatory Disease 2011. British Association for Sexual Health and HIV, 2011. https://www. bashh. org/documents/3572. Pdf

 

Зміст журналу Текст статті