• Сучасний погляд на лікування внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених 
ua До змісту

Сучасний погляд на лікування внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):29-33; doi 10.15574/PP.2015.63.29 
 

Сучасний погляд на лікування внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених 

Редько І. І.

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна 
 

Мета — оптимізувати лікувальну тактику в новонароджених із внутрішньоутробними вірусними інфекціями шляхом вивчення показників імунологічного статусу та метаболічних процесів у динаміці захворювання. 
 

Пацієнти та методи. Обстежено 834 матері та їхні хворі новонароджені з підозрою на внутрішньоутробну інфекцію. Основну групу спостереження становили 224 новонароджені з верифікованими внутрішньоутробними вірусними інфекціями, контрольну — 30 здорових новонароджених. Вивчено стан гуморальної та клітинної ланок імунітету, інтерферонового статусу та метаболічних процесів у динаміці захворювання. 
 

Результати. Встановлено, що в гострий період внутрішньоутробних вірусних інфекцій спостерігається зниження відносного вмісту СД3+, СД4+, СД19+, коефіцієнта супресії, функціональної активності нейтрофілів, дефіцит інтерферонового статусу у вигляді зниження ІФН-a, підвищення рівня МДА та зниження рівня каталази при всіх клінічних формах інфекції. На підставі системного аналізу імунологічного гомеостазу доведено доцільність застосування диференційного підходу до лікувальної тактики при різних клінічних варіантах інфекції з метою корекції порушень імунітету та метаболічних процесів. 
 

Висновки. Застосування в комплексі противірусної, імуномодулюючої терапії в сполуці з метаболічними препаратами спричиняє більш виражений системний ефект порівняно з монотерапією незалежно від клінічної форми інфекції. 
 

Ключові слова: внутрішньоутробні вірусні інфекції, імунітет, метаболічні процеси, лікування.

 

Література: 

1. Долгушина НМ, Макацария АД. 2009. Вирусные инфекции у беременных. Рук-во для врачей. Москва, Триада-Х: 144.

2. Инфекции в акушерстве и гинекологии. Ред. ОВ Макаров, ВА Алешкин, ТН Савченко. 2-е изд. Москва, МЕДпресс-информ, 2009: 464.

3. Знаменська ТК, Шевченко ЛІ, Лошак ОА та ін. 2013. Нові підходи до лікування внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених від матерів з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями. Неонатологія, хірургія та перинатальна хірургія. ІІІ; 2(8): 101—106.

4. Знаменська ТК, Шевченко ЛІ, Писарєв АО та ін. 2009. Нові підходи до лікування новонароджених дітей від матерів з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекцією. Перинатологія та педіатрія. 2(38): 40—46.

5. TORCH-инфекции в акушерстве и неонатологии. Под ред. ТК Знаменской. Киев, Standart Digital Print. 2008: 200.

6. Tregoning JS, Schwarze J. 2010. Respiratory Viral Infections in Infants: Causes, Clinical Symptoms, Virology, and ImmuОАlogy. Clin Microbiol Rev. 23;1: 74—98.