• Сучасний погляд на ендокринну функцію плаценти (огляд літератури)

Сучасний погляд на ендокринну функцію плаценти (огляд літератури)

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):33-36; doi 10.15574/PP.2016.68.33 
 

Сучасний погляд на ендокринну функцію плаценти (огляд літератури)


Туманова Л. Є., Коломієць О. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна


У роботі узагальнено сучасні відомості про одну з найважливіших функцій плаценти — ендокринну. Висвітлено функції основних білкових гормонів, які продукує плацента. Вивчення ролі факторів росту і цитокінів відкриває нову еру в дослідженні ендокринних та імунних взаємовідносин при вагітності.


Ключові слова: гормони плаценти, фактори росту, вагітність.


Література

1. Антипкін Ю.Г. Патологія плаценти (сучасні аспекти) / Ю.Г. Антипкін, Т.Д. Задорожна, О.І. Парницька. — Київ : ДУ «ІПАГ НАМН України», 2016. — 124 с.

2. Анчева І.А. Патоморфологічний субстрат прогресування дисфункціїї плаценти у вагітних з проявами сидоропенічного синдрому / І.А. Анчева // Вісник морфології. — 2014. — № 2 (Т. 20). — С. 406—409.

3. Баринова И.В. Сравнительные аспекты патогенеза фетоплацентарной недостаточности с антенатальной гибелью плода и с рождением живого новорожденного / И.В. Баринова, Ю.Б. Котов // Российский вестник акушера-гинеколога. — 2013. — № 4. — С. 22—26.

4. Милованов А.П. Патология системы мать — плацента — плод: руководство для врачей. — Москва: Медицина, 1999. — 448 с.

5. Морфологічні та імуногістохімічні особливості структур плацент від жінок з ЕКЗ / Т.Д. Задорожна, Л.Є. Туманова, В.І. Банніков, О.І. Єщенко // Світ медицини та біології. — 2008. — № 2. — С. 94—96.

6. Профилактика гипоксических фетальних ослонений у беременных с врожденными пороками сердца и анемией / Ю.В. Давыдова, Т.Д. Задорожная, Л.П. Бутенко [и др.] // Перинатология и педиатрия. — 2016. — № 2 (66). — С. 43—47.

7. Сидельникова В.М. Эндокринология беременности в норме и при патологии / В.М. Сидельникова. — Москва: Медпресс-информ, 2009. — 351 с.

8. Placental expression of estrogen receptor beta and its hormone binding variant comparison with estrogen receptor alpha and a role for estrogen receptors in asymmetric division and differentiation of estrogen-dependent cells / A. Bukovsky, M.R. Caudle, M. Cekanova [et al.] // Reprod. Biol. Endocrinol. — 2003. — Vol. 1. — P. 36. https://doi.org/10.1186/1477-7827-1-46https://doi.org/10.1186/1477-7827-1-1https://doi.org/10.1186/1477-7827-1-13https://doi.org/10.1186/1477-7827-1-56https://doi.org/10.1186/1477-7827-1-36; PMid:12740031 PMCid:PMC155643

9. Bates G.W.Jr. Early pregnancy loss in vitro fertilization (IVF) is a positive predictor of subsequent IVF success / G.W. Jr. Bates, E.S. Ginsburg // Fertil. Steril. — 2002. — Vol. 2. — P. 337—341. https://doi.org/10.1016/S0015-0282(01)02988-0

10. Effect of exercise training on Enos expression, NO production and oxygen metabolism in human placenta / R. Ramirez-Volez, J. Bustamante, A. Czerniczyniec [et al.] // PLoS One. — 2013. — Vol. 8 (11). — е80225.

11. Longtine M.S. Placental dysfunction and fetal programming: the importance of placental size, shape, histopathology, and molecular composition / M.S. Longtine, D.M. Nelson // Semin. Reprod. Med. — 2011. — Vol. 29 (3). — P. 187—196. https://doi.org/10.1055/s-0031-1275515; PMid:21710395 PMCid:PMC3682832

12. Morphology, histochemistry and glycosylation of the placenta and associated tissues in the European hedgehog (Erinaceus europaeus) / J.P. Carolyn, A.M. Jones, W.R. Carter AllenSandra, A. Wilsher// Placenta. — 2016. — Vol. 48. —P. 1—12. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2016.09.010; PMid:27871459

13. Placental histology in spontaneous and indicated preterm birth: a case control study / T.A.J. Nijman, E.O.G. van Vliet, M.J.N. Benders [et al.] // Placenta. — 2016. — October 13. — P. 56—62. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2016.10.006; PMid:27871473

14. Predictors of neonatal outcome in early-onset placental dysfunction / A.A. Baschat, E. Cosmi, C.M. Bilardo [et al.] // Obstet. Gynecol. — 2007. — Vol. 109 (2 Pt 1). — P. 253—261. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000253215.79121.75; PMid:17267821

15. Stanek J. Clinicoplacental phenotypes vary with gestational age: an analysis by classical and clustering methods / J. Stanek, J. Biesiada, M. Trzeszcz // Acta Obst. Gynecol. Scand. — 2014. — Vol. 93 (4). — P. 392—398. https://doi.org/10.1111/aogs.12350; PMid:24506140

Підтвердіть дію на порталі med-expert.com.ua:

Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб, які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту. Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я і ознайомлені з призначеною для користувача угодою.