• Сучасні стандарти терапії вульвовагінального кандидозу 
ua До змісту

Сучасні стандарти терапії вульвовагінального кандидозу 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):55–58 
 

Сучасні стандарти терапії вульвовагінального кандидозу 
 

Сергієнко М. Ю.

Запорізький державний медичний університет 
 

Серед багатьох факторів високої поширеності та рецидування вульвовагінального кандидозу головну увагу приділяють стану макроорганізму. Не завжди існує можливість виключити провокувальні фактори розвитку патології або вплинути на перебіг сприяючих станів. Тому головним принципом лікування є проведення кандидасупресивної терапії. У статті розглядаються різні види антимікотичної терапії залежно від форми захворювання, складу препаратів, механізму дії та шляху введення, прихильності лікуванню. 
 

Ключові слова: вульвовагінальний кандидоз, лікування. 
 

Література: 
1. Соловьева АВ, Плаксина НД, Сильвестрова ГА. 2013. Вульвовагинальный кандидоз: как избежать рецидивов. Клиническая лекція. под ред. В.Е. Радзинского. М, Редакция журнала Status Praesents:16.

2. Краснопольский ВИ, Серова ОФ. 2003. Клиническая эффективность орунгала при хроническом вагинальном кандидозе. Российский вестник акушера-гинеколога 1:30–32.

3. Кузьмин ВН. 2003. Современные аспекты терапии кандидозного вульвовагинита. Гинекология 5;3:94–96.

4. Кунгуров НВ, Герасимова НМ, Вишневская ИФ. 2002. Современные представления о лечении урогенитального кандидоза. Здравоохранение Урала 3(9):15–22.

5. Минкина ГН. 2001. Лечение острого кандидозного вульвовагинита. Гинекология 3;6:208–209.

6. Прилепская ВН, Байрамова ГП. 2002. Вагинальный кандидоз: этиология, клиника, диагностика, принципы терапии. Контрацепция и здоровье 1:3–8.

7. Страчунский ЛС, Белоусов ЮБ, Козлова СН. 2000. Антибактериальная терапия. Практическое руководство. М:189.