• Сучасні реалії та перспективи неонатальної хірургічної служби на Тернопільщині.
До змісту

Сучасні реалії та перспективи неонатальної хірургічної служби на Тернопільщині.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.3(59):44-47; doi 10.15574/SP.2014.59.44

 

Сучасні реалії та перспективи неонатальної хірургічної служби на Тернопільщині.

 

Корицький Г. І., Горбатюк О. М.

КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», Тернопіль, Україна

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

 

Резюме. Проаналізовано динаміку роботи дитячої хірургічної служби у Тернопільській області за останні 5 років. Наведено структуру малюкової, неонатальної та ранньої неонатальної смертності; кількість хірургічних втручань та післяопераційну летальність у новонароджених; ефективність хірургічної корекції природжених вад розвитку та резерви удосконалення роботи хірургічної служби.

 

Ключові слова: хірургічна служба, новонароджені, смертність, природжені вади розвитку.

 

Література: 

1. Аналіз дитячої хірургічної служби України : аналітичні довідки МОЗ України за 2008—2010 роки (№ 04.01-19.14-429 від 27.05.2009; № 04.01-19.14-08-381 від 23.04.2010; № 04.01-19.14-08-773 від 25.07.2011).

2. Батман Ю. 2010. Перинатальная диспансеризация плода и новорождённого. З турботою про дитину. 2: 10—12.

3. Богатирьова РВ, Линчак ОВ, Тимченко ОІ. 2012. Генетико-демографічні процеси серед населення України. Журн НАМН України. 18;1: 81—91.

4. Гавриленко Т. 2010. Реформа перинатальной помощи в Украине. З турботою про дитину. 9: 14—17.

5. Горбатюк ОМ. 2011. Сучасний стан хірургії новонароджених в Україні та перспективи розвитку. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. I;1: 17—20.

6. Сердюк АМ, Тимченко ОІ, Єлагін ВВ та ін. 2007. Здоров'я населення України: вплив генетичних процесів. Журн АМН України. 13;1: 78—92.

7. Знаменская ТК. 2011. Приоритетные направления развития перинатальной службы в Украине. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. I;2: 6—11.

8. Про затвердження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги та плану реалізації заходів Концепції. Наказ МОЗ України № 52 від 02.02.2011 р. http://www.moz.gov.ua.

9. Незборецький ВН, Мельничук ЛМ, Годованець ЮД, Сторожук СМ. 2012. Проблеми та перспективи організації медичної допомоги новонароджених у м. Чернівці. Неонатол, хірургія та перинатальна медицина. ІI;1(3): 11—14.

10. Шунько ЄЄ. 2011. Впровадження концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги в Україні. Неонатол, хірургія та перинатальна медицина. I;1: 10—16.