• Сучасні принципи реабілітації дітей з хронічними бронхолегеневими захворюваннями

Сучасні принципи реабілітації дітей з хронічними бронхолегеневими захворюваннями

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2018.1(7):53-58; doi 10.15574/IJRPM.2018.7.53

Антипкін Ю. Г., Лапшин В. Ф., Уманець Т. Р.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Хронічним бронхолегеневим захворюванням (ХБЛЗ) належить значна частка у структурі захворювань органів дихання у дітей. Поширеність даної патології, важкість її перебігу, зростання захворюваності та зміщення дебюту на ранній вік ставлять завдання, пов’язані не тільки з розробкою тактики лікування, але й проведенням комплексу реабілітаційних заходів. Авторами розроблена програма реабілітаційних заходів для дітей з ХБЛЗ на різних етапах відновлювального лікування та доведена її ефективність.
Ключові слова: хронічні бронхолегеневі захворювання, діти, відновлювальне лікування.

Література

1. Антипкин ЮГ, Арабська ЛП, Смірнова ОА та ін. (2003). Сучасні підходи до діагностики, профілактики рецидивуючих і хронічних бронхітів у дітей. Київ: 122.

2. Антипкин ЮГ, Лапшин ВФ, Уманец ТР, Лобода МВ. (2004). Реабилитация детей с хроническими бронхолегочными заболеваниями (Методические рекомендации). Киев: 27.

3. Антипкін ЮГ, Лапшин ВФ, Уманець ТР. (2015). Довідник з дитячої пульмонології та алергології. Науково-методичне видання. Київ: ТОВ Доктор-Медіа: 328.

4. Апанасенко Г, Попова Л, Маглеваный А. (2012). Санология. Основы управления здоровьем. Saabruchen: Lambert Academy Publisher: 405.

5. Бородина ГЛ, Калечиц ОМ, Мановицкая НВ, Новская ГК. (2011). Современная технология медицинской реабилитации пациентов с пневмонией. Инструкция по применению. Минск: 26.

6. Григус ІМ. (2015). Р82 Фізична реабілітація в пульмонології: навчальний посібник. Рівне: НУВГП: 258.

7. Лапшин ВФ, Уманець ТР. (2004). Патогенетичне обгрунтування та ефективність респіраторної фізіотерапії в комплексі відновлювального лікування дітей з хронічними бронхолегеневими захворюваннями. Вестник физиотерапии и курортологии. 4: 10-12.

8. Лисенюк ВП, Самосюк ІЗ, Кожанова АК. (2000). Сучасні стандарти та критерії у реабілітаційній медицині. Фізіотерапія і курортологія. 2: 48–51.

9. Оленская ТЛ, Николаева АГ, Соболева ЛВ. (2016). Реабилитация в пульмонологии. Учебно-методическое пособие. Витебск: ВГМУ: 142.