• Сучасні погляди на пилково-харчовий синдром

Сучасні погляди на пилково-харчовий синдром

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2017.4(72):84-88; doi 10.15574/PP.2017.72.84

Антипкін Ю. Г., Матвєєва С. Ю., Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Кондратенкова Т. В., Смірнова О. А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Наведено особливості сенсибілізації до первинних та перехресно-реагуючих компонентів рослинних алергенів, перелік білків-алергенів, які беруть участь у реакціях перехресту. Визначення сенсибілізації до конкретного алергену рослинного продукту та введення в клінічну практику компонентної діагностики дає змогу спрогнозувати достовірність виникнення симптомів алергії, можливість виникнення перехресних реакцій та ризику їх розвитку, призначити оптимальні елімінаційні заходи, підвищити ефективність алерген-специфічної імунотерапії.
Ключові слова: поліноз, перехресна харчова алергія, молекулярна діагностика, білки-алергени, діти.

Література

1. Алергічний риніт у дітей: нагальні питання діагностики і терапії / О.М. Охотнікова, Ю.І. Гладуш, Л.В. Бондаренко [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2015. — № 1 (80). — С. 26—36.

2. Алешина Р.М. Пыльцевая аллергия: клинико-аллергологическая диагностика и специфическая иммунотерапия / Р.М. Алешина // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2006. — С. 4—9.

3. Аллергология и иммунология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 640 с.

4. Важкі форми полінозу у дітей: поширеність, структура, фактори ризику, лікування / С.М. Недельська, Д.О. Ярцева, І.В. Солодов [та ін.] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. — 2013. — № 3 (13). — С. 57—60.

5. Головко В.В. Экологические аспекты аэропалинологии: аналитический обзор / В.В. Головко. — Новосибирск, 2004. — 107 с.

6. Динаміка структури сенсибілізації до пилку серед дитячого населення Львівської області протягом 20-тирічного спостереження / Л.В. Беш, С.З. Новікевич, О.І. Задворна [та ін.] // Здоров'я дитини. — 2014. — № 7 (58). — С. 37—42.

7. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология: пособие для студентов, врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей / Г.Н. Дранник. — 4-е изд., доп. — Киев, 2010. — 464 с.

8. Комплексне обстеження хворих на сезонний алергічний риніт з перехресною харчовою алергією та без неї / Д.Д. Заболотна, О.О. Наумова, І.В. Гогунська [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2014. — № 5. — С. 6—15.

9. Лечение аллергических болезней у детей / под ред. И.И. Балаболкина. — Москва: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. — 352 с.

10. Наумова О.О. Перехресна харчова алергія у пацієнтів з сезонним алергічним ринітом / О.О. Наумова // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2015. — № 2. — С. 59—72.

11. Наумова О.О. Прогностичне значення визначення сенсибілізації до білків-переносників ліпідів у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом / О.О. Наумова // Патологія. — 2015. — № 2 (34). — С. 110—113.

12. Недельська С.М. Сезонна алергія в м. Запоріжжя: взаємозв'язки клініко-імунологічних змін і аеробіологічної ситуації / С.М. Недельська, Д.О. Ярцева, О.Д. Кузнєцова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2010. — № 7 (36). — С. 32—36.

13. Особенности клинических фенотипов пищевой аллергии при синдроме перекрестной реактивности / Т.А. Евдокимова, Ф.И. Петровский, Л.М. Огородова [и др.] // Вопросы современной педиатрии. — 2013. — Т. 12, № 2. — С. 6—11.

14. Педіатрія: національний підручник : у 2 т. Т. 1 / за ред. професора В.В. Бережного. — Київ, 2013. — 1040 с.

15. Allergens are distributed into few proteins families and possess a restricted number of biochemical functions / С. Radauer [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. — 2008. — Vol. 121. — P. 847—852.

16. Apple allergy across Europe: how allergen sensitization profiles determine the clinical expression of allergies to plant foods / M. Fernandes-Rivas [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. — 2006. — Vol. 118 (2). — P. 481—488. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2006.05.012; PMid:16890775

17. Bousquet J. Aria Workshop Group; World Health Organization. Allergic Rhinitis and Its Impact on asthma / J. Bousquet, P. Van Cauwenberge, P. Khaltaev // J. Allergy Clin. Immunol. — 2001. — Vol. 108. — P. 147—334. https://doi.org/10.1067/mai.2001.118891

18. Breiteneder H. Molecular properties of food allergens / H. Breiteneder, E.N. Mills // J. Allergy Clin. Immunol. — 2005. — Vol. 115. — P. 14—23. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2004.10.022; PMid:15637541

19. Breiteneder H. Plant food allergens — structural and functional aspects of allergenicity / H. Breiteneder, E.N. Mills // Biotech adv. — 2005. — Vol. 23. — P. 395—399. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2005.05.004; PMid:15985358

20. Breiteneder H. A classification of plant food allergens / H. Breiteneder, C.A. Radauer // J. Allergy Clin. Immunol. — 2004. — Vol. 113. — P. 821—830. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2004.01.779; PMid:15131562

21. Caballero Martinez F. Alergologica 2005. Methodological Aspects and Sample Characteristics of the Study / F. Caballero Martinez // J. Investig Allergol. Clin. Immunol. — 2009. — Vol. 19, Suppl. 2. — P. 2—6. PMid:19530411

22. Detection of clinical markers of sensitization to profillin in patients allergic to plant-derived foods / R. Asero, G. Mistrello, D. Roncarolo [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. — 2003. — Vol. 112. — P. 427—432. https://doi.org/10.1067/mai.2003.1611; PMid:12897752

23. Ebner C. Identification of allergens in fruits and vegetables: IgE cross-reactivities with the important birch pollen allergens Bet v 1 and Bet v 2 (birch profillin) / C. Ebner // J. Allergy Clin. Immunol. — 1995. — Vol. 95. — P. 962—969. https://doi.org/10.1016/S0091-6749(95)70096-X

24. Fah J. Anaphylactic reaction to lychee fruit: evidence for sensitizationtoprofillin / J. Fah, B. Wuthrich, S. Vieths // Clin. Exp. Allergy. — 1995. — Vol. 25. — P. 1002—1018.

25. Food allergy: a practice parameter update / H.A. Sampson [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. — 2014. — Vol. 134. — P. 1016—1025. https://doi.org/10.1002/9781118744185.ch14

26. From pollinosis to digestive allergy / J. Bartra, J. Sastre, A del Cuvillo [et al.] // J. Investig. Allergol. Clin. Immunol. — 2009. — Vol. 19 (1). — P. 3—10. PMid:19476048

27. Identification of hazelnut major allergens in sensitive patient with positive double-blind, placebo-controlled food challenge results / E.A Pastorello [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. — 2002. — Vol. 109 (3). — P. 563—570. https://doi.org/10.1067/mai.2002.121946; PMid:11898007

28. Lipid-transfer proteins are relevant allergens in fruit allergy / R. Sanchez-Monge [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. — 1999. — Vol. 103. — P. 514—529. https://doi.org/10.1016/S0091-6749(99)70479-3

29. Panallergens and their impacts on the allergic patient [Electronic resource] / M. Hauser, A. Roulias, F. Ferreira., M. Egger // Allergy, Asthma & Clinical Immunology. — 2010. — Access mode : http://www.aacijournal.com/content/6/1/1. — Title from screen.

30. Quality of life and control of allergic rhinitis in patients from regions beyond western Europe and the United States / J. Maspero, B.W. Lee, C.H. Katelaris [et al.] // Clin. Exp. Allergy. — 2012. — Vol. 42. — P. 1684—1696. https://doi.org/10.1111/j.1365-2222.2012.04025.x; PMid:23181786

31. Survey of physicians' approach to food allergy, Part 1: Prevalence and manifestations / N.V. Cruz [et al.] // Ann Allergy Asthma Immunol. — 2007. — Vol. 99. — P. 325—333. https://doi.org/10.1016/S1081-1206(10)60548-0

32. The influence of age and gender on sensitization to aero-allergens / E. Govaere [et al.] // Pediatric allergy and immunology. — 2007. — Vol. 18, № 8. — P. 671—679. https://doi.org/10.1111/j.1399-3038.2007.00570.x; PMid:18078421

33. Vieths S. Current understanding of cross-reactivity of food allergens and pollen / S. Vieths, S. Scheurer, B. Ballmer-Weber // Ann. NY Acad Sci. — 2002. — Vol. 964. — P. 47—68. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2002.tb04132.x; PMid:12023194