• Сучасні підходи до лікування та реабілітації дітей із гастрошизисом
ua До змісту Повний текст статті

Сучасні підходи до лікування та реабілітації дітей із гастрошизисом

Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):32-37; doi 10.15574/PS.2017.55.32

Веселий С. В., Кліманський Р. П.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Мета – оптимізація лікувальних і реабілітаційних заходів у дітей із гастрошизисом.

Матеріали та методи. Проаналізовані результати комплексного лікування та реабілітації 76 дітей із гастрошизисом. Сукупні вади розвитку та каліцтва виявлені у 43 (56,6%) пацієнтів. Усі пацієнти були прооперовані. У новонароджених з вісцеро-абдомінальною диспропорцією I ступеня черевна порожнина пошарово ушивалася наглухо. У випадку вісцеро-абдомінальної диспропорції II–III ступеня оперативне лікування хворих було розподілено на два етапи. Перший етап включав модифіковану авторами операцію Гросса або Z-пластику передньої черевної стінки аутодермальними клаптями. Другий етап полягав у ліквідації вентральної грижі та пластиці передньої черевної стінки.

Результати. Ускладнення в післяопераційному періоді мали переважно септичний характер (перитоніт, деструктивна пневмонія, гнійний менінгіт, гострий гематогенний остеомієліт) і виникли у 46 (60,5%) дітей. У 2 (2,6%) хворих на тлі розлитого гнійного перитоніту та нагноєння операційної рани в ранньому післяопераційному періоді відзначалася евентерація. Загальна летальність склала 53,9%. Високі цифри летальності у новонароджених із гастрошизисом пояснюються септичними ускладненнями та наявністю сполучених і комбінованих вад розвитку, які були діагностовані майже у всіх померлих. Із 35 виписаних у 10 (28,6%) пацієнтів сформувалася ятрогенна вентральна грижа. Усі пацієнти з вентральною грижею в терміни від 6 до 9 місяців з моменту операції (народження) перенесли пластику передньої черевної стінки за Сапежко з гарним результатом.

Висновки. Якість життя хворих на гастрошизис, які пройшли повний курс лікування і реабілітації та не мають вад розвитку інших органів і систем, досить висока. Більшість таких дітей мають соціально повноцінне життя.

Ключові слова: гастрошизис, новонароджені діти, пластика черевної стінки, вісцеро-абдомінальна диспропорція.

Література

1. Берцун К.Т. Тактика та періоди лікування новонароджених з гастрошизісом / К.Т. Берцун, К.Т. Борцун // Вісник Вінницького держ. мед. ун-ту. – 2007. – Т.11, №1/1. – С.21–23.

2. Гастрошизіс, 10-річний досвід лікування / О.Є. Борова, М.Б. Захарусь, О.М. Никифорук [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т.6, №2. – С.30–34.

3. Грасюкова Н.І. Анатомічні особливості та стан евентрованих органів при гастрошизисі у дітей, народжених шляхом кесарського розтину / Н.І. Грасюкова // Архів клін. медицини. – 2014. – №2. – С.24–25.

4. Крицький І.О. Лікувальна тактика та інтенсивна терапія в доопераційному та ранньому післяопераційному періодах у новонароджених дітей з гастрошизисом / І.О. Крицький, П.В. Гощинський, В.О. Чепесюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – №2. – С.54–56.

5. Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом / І.О. Крицький, П.В. Гощинський, Т.О. Воронова [та ін.] // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – №2. – С.58–60.

6. Лікування та реабілітація дітей з природженими дефектами передньої черевної стінки / В.З. Москаленко, С.В. Веселий, Г.О. Сопов, В.П. Перунський // Львівський мед. часоп. – 2003. – Т.9, №4. – С.77–81.

7. Методы диагностики и лечения гастрошизиса и омфалоцеле у детей / С.В. Весёлый, В.Н. Грона, В.П. Перунский [и др.] // Перинатология и педиатрия. – 2006. – №3(27). – С.137–143.

8. Москаленко В.З., Веселий С.В., Сопов Г.О., Перунський В.П. Спосіб вибору хірургічного лікування уроджених дефектів передньої черевної стінки. Деклараційний патент України на корисну модель № 8668. Завка № u200501022 від 04.02.2005. Опубл. 15.08.2005, бюл. № 8.

9. Москаленко В.З., Веселий С.В., Сопов Г.О., Перунський В.П. Спосіб шкірно-м’язової пластики у дітей з уродженими дефектами передньої черевної стінки. Деклараційний патент України на винахід № 69770 А. Заявка №20031210921 від 02.12.2003, опубл. 15.09.2004, бюл. № 9.

10. Перинатальна діагностика гастрошизису у плодів та новонароджених дітей / О.К. Слєпов, І.Ю. Гордієнко, В.Л. Весельський [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2016. – №1. – С.73–80.

11. Слєпов О.К. Результати «хірургії перших хвилин» при лікуванні гастрошизису / О.К. Слєпов, Н.І. Грасюкова, В.Л. Весельський // Перинатология и педиатрия. – 2014. – №4. – С.18–22.

12. Слєпов О.К. Частота і причини смертності новонароджених дітей із гастрошизисом / О.К. Слєпов, В.Л. Весельський, Н.І. Грасюкова // Хірургія дитячого віку. – 2014. – №3–4. – С.81–87.

13. Сучасні проблеми діагностики та лікування гастрошизису (огляд літератури) / О.К. Слєпов, Н.І. Грасюкова, В.Л. Весельський [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2014. – №1. – С.26–32.

14. Частота затримки внутрішньоутробного розвитку плода та її вплив на перебіг і прогноз при гастрошизисі / О.К. Слєпов, Н.І. Грасюкова, В.Л. Весельський [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2014. – №2. – С.16–20.

15. Шляхи покращення результатів хірургічного лікування гастрошизису у новонароджених / О.Д. Фофанов, М.В. Глагович, В.О. Фофанов [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2011. – Т.1, №2. – С.66–71.