• Сучасні підходи до корекції дисбіозу піхви у вагітних після антибактеріальної терапії
ua До змісту

Сучасні підходи до корекції дисбіозу піхви у вагітних після антибактеріальної терапії

HEALTH OF WOMAN. 2018.9(135):62–64; doi 10.15574/HW.2018.135.62

Кравченко О. В.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Мета дослідження: оцінювання ефективності використання пробіотичної системи Флоріка щодо відновлення мікробіоценозу піхви після антибактеріальної терапії під час вагітності.

Матеріали та методи. Нами обстежено 58 вагітних, які у ІІ та ІІІ триместрах гестації отримували антибактеріальну терапію з приводу бактеріального вагінозу, неспецифічного вагініту та цервіциту, трихомонадного вагініту та кандидозного ураження піхви. Усім вагітним проводили загальноклінічне обстеження, бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження піхвового секрету одразу після закінчення антибактеріальної терапії, на 7-й та 14-й день спостереження. Усі пацієнтки отримували пробіотик Флоріка, який застосовували вагінально по 1–2 супозиторії на добу протягом 10 діб після антибактеріальної терапії.

Результати. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження піхвового вмісту встановило, що антибактеріальна терапія призводить до надмірного росту умовно-патогенної флори і депресії симбіотичних мікроорганізмів. Молочнокислі бактерії у динаміці лікування пробіотиком Флоріка виявляли у наростаючому титрі у більшості обстежених. Відновлення вагінальної флори після проведеного лікування спостерігалось у 56 (96,5%) жінок. Рівень вагінального рН знизився до нормальних значень (рН<4,5) практично у всіх жінок, включених до групи обстеження (94,8%).

Заключення. Антибактеріальні засоби незалежно від групової приналежності негативно впливають на стан мікробіоценозу піхви, спричинюючи розвиток антибактеріально зумовленого вагінального дисбіозу. Застосування пробіотичної системи Флоріка дозволяє вивести на якісно новий ефективний рівень профілактику та лікування дисбіотичних порушень у вагітних, що, безумовно, буде покращувати перинатальні наслідки та забезпечувати формування фізіологічного мікробіоценоцу у біотопах новонародженого.

Ключові слова: вагітність, антибактеріальна терапія, дисбіоз, пробіотик Флоріка.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Білко Т.М. Корекція мікроекології організму людини синбіотиками останніх поколінь / Білко Т.М. // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 46–50.

2. Відновлення рівноваги піхвового та кишкового біотопу в преконцепційний період після антибіотикотерапії / А.Ю. Лиманська, Т.В. Волошина, А.К. Байдер, Ю.В. Давидова // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 1 (69). – С. 33–38; doi 10.15574/PP.2017.69.33

3. Громова О.А. Молекулярные механизмы разрушения бактериальных пленок при топическом применении аскорбиновой кислоты / Громова О.А., Торшин И.Ю., Гарасько Е.А. // Гинекология. – 2010. – Т. 12, № 6. – С. 12–18.

4. Жабченко И.А. Профилактика перинатальных осложнений при дисбиотических состояниях у беременных / И.А. Жабченко, Т.Г. Шевель // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 2, ч. 2 (58). – С. 253–256.

5. Жук С.И. Управление биотопами женщины – новые подходы / С.И. Жук, А.А. Шляхтина // Здоровье женщины. – 2018. – 6 (132). – С. 34–36.

6. Микробиоценоз влагалища и беременных женщин / Б.Т. Сейтханова, Н.З. Шапамбаев, Р.Р. Олжаева, П.Е. Калменова // Наука и здравоохранение. – 2014. – № 1. – С. 70–71.

7. Янковский Д.С. Улучшение репродуктивного здоровья женщины путем оптимизации микроэкологии пищеварительного и урогенитального тракта / Янковский Д.С. // Репродуктивное здоровье женщины. – 2007. – № 3 (32). – С. 148–154.

8. Cucchiara S. Baby microbiome management / S. Cucchiara // I International Summit dedicated to the problems of microbiota. – Paris. – March 10, 2017. – P. 2.

9. Kovachev S. Deference factors of vaginal lactobacilli. Critical Reviews in Microbiology. – 2018. – № 44 (1). – P. 31–39. https://doi.org/10.1080/1040841X.2017.1306688; PMid:28418713

10. Prince A.L. et. al. The microbiome, parturition, and timing of birth: more questions than answers // J.Reprod. Immunol. – 2014. – Vol. 104–105. – P. 12–19. https://doi.org/10.1016/j.jri.2014.03.006; PMid:24793619 PMCid:PMC4157949

11. Probiotics during and after antibiotics. Designer probiotics are capable of more than reducing AAD // Nutracos. – 2010. – Suppl. Prebiotis/Probiotis. – P. 8–12.

12. The vaginal microbiome of pregnant women is less rich and diverse, with lower prevalence of Mollicutes, compared to non-pregnant women / Aline C. Freitas, Bonnie Chaban, Alan Bockinf [et.al.] // Scientific Reports. – 2017. – Vol. 7, Article number: 9212 (2017).