• Сучасні підходи до лікування жінок з аденоміозом та хронічними запальними захворюваннями органів малого таза з урахуванням морфофункціонального стану ендометрія
ua До змісту

Сучасні підходи до лікування жінок з аденоміозом та хронічними запальними захворюваннями органів малого таза з урахуванням морфофункціонального стану ендометрія

HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):154–157; doi 10.15574/HW.2015.97.154 
 

Сучасні підходи до лікування жінок з аденоміозом та хронічними запальними захворюваннями органів малого таза з урахуванням морфофункціонального стану ендометрія 
 

Чубей Г. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 

Дослідження гормонального статусу та морфофункціонального стану ендометрія у жінок з аденоміозом та запальними процесами статевих органів виявили порушення секреції статевих гормонів, а саме, підвищення рівнів прогестерону в періовуляторний період та його зниження в лютеїнову фазу циклу, високу частоту гіперпластичних процесів ендометрія та зниження експресії рецепторів статевих гормонів. Двохетапна терапія з призначенням на першому етапі комплексної протизапальної терапії та застосуванням гестагенного препарату дієногесту на другому етапі лікування дозволила відновити репродуктивну функцію у 61,8% хворих. 
 

Ключові слова: аденоміоз, запальні захворювання органів малого таза, рецептори статевих гормонів, гормональна терапія. 

Література: 
1. Пересада О.А. 2009. Эндометриоз: диагностические, клинические, онкологические и лечебные аспекты. Медицинские новости 14:15–26.

2. Царькова М.А. 2011. Применение иммуномодуляторов в комплексной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза. «Consilium Medicum» 13;6:68–73.

3. Адамян Л.В., Кулаков В.И., Андреева Е.Н. 2006. Эндометриозы: монография. М, Медицина: 416.

4. Оразов М.Р. 2014. Особенности эндокринного баланса у женщин с болевым синдромом аденомиоза. Трудный пациент 12;8–9:10–13.

5. Сорокина А.В. 2011. Патогенез, прогнозирование и постгеномная диагностика аденомиоза: Автореф. дисс. д. мед. наук: спец. 14.01.01 «акушерство и гинекология». М: 39.

6. Ищенко А.И., Жуманова Е.Н., Ищенко А.А. и др. 2013. Современные подходы в диагностике и органосохраняющем лечении аденомиоза. Акушерство, гинекология и репродукция 3:30–34.

7. Вовк І.Б., Кондратюк В.К., Трохимович О.В. [та ін.] 2009. Особливості ендокринного та імунологічного статусу пацієнток з генітальним ендометріозом. В кн: Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К, Інтермед: 114–118.

8. Царегородцева М.В. 2011. Прогностически значимые инфекционные факторы в формировании аутоиммунного оофорита при хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза. Вестник последипломного медицинского образования 4:1–7.

9. Зарубина И.П. 2009. Клинико-морфологическая характеристика изменений эутопического и эктопического эндометрия при аденомиозе: Автореф. дисс. канд. мед. наук: спец. 14.00.01 – «Акушерство и гинекология». М: 16.

10. Радзинский В.Е., Гус А.И., Семятов С.М., Бутарева Л.Б. 2001. Эндометриоз. М, РУДН:64.

11. Вовк І.Б., Задорожна Т.Д., Чубей Г.В. та ін. 2010. Стан ендометрія у жінок з генітальним ендометріозом. Здоровье женщины 5(51):160–162.

12. Chwalisz K., Garg R., Brenner R.M. et al. 2002. Selective progesterone receptor modulators (SPRMs): a novel therapeutic concept in endometriosis. Ann N. Y. Acad. Sci. 955:373–388. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.2002.tb02798.x; PMid:11949964