• Сучасні підходи до лікування артралгій у дітей з гіпермобільним синдромом. 
До змісту

Сучасні підходи до лікування артралгій у дітей з гіпермобільним синдромом. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.1(57):59-63; doi 10.15574/SP.2014.57.59 

Сучасні підходи до лікування артралгій у дітей з гіпермобільним синдромом

Омельченко Л. І., Муквич О. М., Дудка І. В. 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 

Мета: підвищення ефективності і безпечності лікування артралгій на тлі гіпермобільного синдрому у дітей. 

Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилися 43 дитини віком 3–18 років з артралгіями на тлі гіпермобільного синдрому. Протягом 30 днів у комплексі лікування діти отримували препарат «Інцена» у віковому дозуванні. Стан хворих оцінювався за візуально-аналоговою шкалою; проводилося загальноклінічне обстеження. 

Результати. На тлі застосування препарату «Інцена» спостерігалося зменшення інтенсивності і частоти виникнення артралгій, що пов'язано з його знеболювальним і протизапальним впливом. Не виявлено серйозних побічних ефектів препарату. 

Висновки. Рекомендовано застосування препарату «Інцена» у монотерапії і комплексному лікуванні дітей з артралгіями на тлі гіпермобільного синдрому, за необхідності тривалого прийому підтримуючої протизапальної терапії. 

Ключові слова: гіпермобільний синдром, артралгії, діти, лікування. 

Література:

1. Исаев МР. 2004. Клинико-эпидемиологические особенности гипермобильного синдрома у лиц молодого возраста. Автореф дис канд мед наук. Оренбург: 216.

2. Омельченко ЛИ, Ошлянская ЕА. 2008. Новые возможности аналгезии у детей с гипермобильным синдромом. Здоров'я України. 18: 58—59.

3. Поворознюк ВВ, Подлианова ЕИ. 2012. К вопросу о синдроме гипермобильности суставов. Нов медицины и фармации. 12(422): 33—35.

4. Яременко ОБ, Решотько ОБ, Микитенко АМ. 2006. Новые возможности симптоматической противовоспалительной терапии ревматоидного артрита. Здоров'я України. 17: 2—3.

5. Clinch J, Deere K, Sayers A et al. 2011. Epidemiology of generalized joint laxity (hypermobility) in fourteen-year-old children from the UK: a population-based evaluation. Arthritis Rheum. 63(9)6. 2819—2817.

6. Keer R, Grahame G. 2003. Hypermobility Syndrome — recognition and management for physiotherapists. Philadelphia, PA, Elsevier: 177.

7. Rubio-Agusti I, Kojovic M. 2012. Cervical dystonia and joint hypermobility syndrome: a dangerous combination. Mov Disord. 27(2): 203—204. http://dx.doi.org/10.1002/mds.24013; PMid:22328463

8. Tofts LJ. 2009.The differential diagnosis of children with joint hypermobility: a review of the literature. J Pediatric Rheumatology.