• Сучасні підходи до діагностики та лікування функціонального запору у дітей раннього віку

Сучасні підходи до діагностики та лікування функціонального запору у дітей раннього віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):126-130; doi 10.15574/SP.2017.85.126

Шадрін О. Г.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Запори є не лише значною медичною, але й соціальною проблемою. Терапія функціонального запору (ФЗ) у дітей раннього віку передбачає застосування дієтичних заходів та медикаментозного лікування. Дієтотерапія при запорах спрямована на стимуляцію моторної активності кишечника, усунення спастичних явищ і нормалізацію мікробіоценозу. Фармакотерапія ФЗ у дітей повинна бути спрямована на досягнення безболісного акту дефекації та м'якої консистенції калових мас. Новий на українському ринку комплексний препарат у формі мікроклізми «Мікролакс®» забезпечує швидке і надійне позбавлення від запору. Мікролакс® не викликає звикання, практично не має системних побічних ефектів, спеціальних протипоказань, не вступає у взаємодію з іншими ліками.
Ключові слова: діти раннього віку, функціональний запор, лікування.

Література

1. Запоры у детей: методические рекомендации / Под ред. С.В. Бельмера, А.Ю. Разумовского, А.И. Хавкина, Р.А. Файзуллиной. — Москва: ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 2016. — 312 с.

2. Шадрін О.Г. Алиментарная коррекция функциональных запоров у детей раннего возраста / О.Г. Шадрін, С.В. Дюкарева, Н.Ф. Чернега // Современная педиатрия. — 2007. — №3 (16). — С.101—103.

3. Anglade JP. Extract from Dossiers d l'Obsterique 1975;14:42—3.

4. Arnold M, Richter RHH. Ther Umsch 1964;21:183—7.

5. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child / Hyams J.S., Di Lorenzo C., Saps M. [et al.] // Adolescent. Gastroenterology. — 2016. — Vol. 150(6). — P. 1469—80.

6. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler / Benninga S., Nurko M.A., Faure C. [et al.] // Gastroenterology. — 2016. — Vol.150(6). — P. 1443—1455.

7. Delineau G. Extract from La Vie Medical Enquete; 1967.

8. Drossman D.A. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process / D.A. Drossman // Gastroenterology. — 2006. — Vol.130. — P.1377—90.

9. Dubouloz F, Gouin F. Immex 1971;5:117—9.

10. Functional constipation and soiling in children / Felt B., Brown P., Coran A. [et al.] // Clin Farm Pract. — 2004. — Vol.6. — P. 709—730.

11. Measurement of waterholding properties of fibre and feacel bulking ability in man / Eastwood M.A., Robertson J.A., Brydon W.G., Macdonald D. // Br. J. Nutr. — 1983. — Vol.50. — P. 539—547.

12. Microlax Microenema SPC (text in section 5.2 of draft DCP SPC: «Time to action: 5 to 20 minutes»).

13. Stephen A.M. Mechanism of action of dietary fibre in the human colon / A.M. Stephen, J.H. Cummings // Nature. — 1980. — Vol. 284. — P. 283—4.

14. Weaver L.T. The bowel habit of young children / L.T. Weaver, H. Steiner // Arch. Dis Child. — 1984. — Vol.59. — P.649—52.