• Сучасні можливості лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку

Сучасні можливості лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку

HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):132–136; doi 10.15574/HW.2017.121.132

Подольський Вл. В., Подольський В. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної Академії медичних наук України», м. Київ

Мета дослідження: оцінювання можливості лікування в амбулаторних умовах хронічних запальних захворювань статевих органів (ХЗЗСО) бактеріально-хламідійної етіології у жінок фертильного віку (ЖФВ).

Матеріали та методи. Комплексно було обстежено 100 ЖФВ з ХЗЗСО, у яких визначали стан мікробіоценозу піхви до та після лікування. У жінок з ХЗЗСО нижнього рівня проводили дослідження ефективності використання у комплексній терапії препарату, що містить ципрофлоксацину 500 мг та орнідазолу 500 мг (Орципол).

Аналіз бактеріального спектра піхви та облік результатів здійснювали згідно з Наказом МОЗ України № 234 від 2005 р.

Результати. Результати проведених досліджень засвідчили, що більшість жінок страждали на ХЗЗСО нижнього рівня протягом року (30%), дещо менше було жінок з давністю захворювання до 3 (27%) та до 5 років (25%).

Серед інших гінекологічних захворювань в обстежених жінок найчастіше виявляли ерозію шийки матки (14%) та синдром полікістозних яєчників (18%). Досить часто діагностували кісти яєчників (10%), генітальний ендометріоз (11%) та гіперпластичні процеси ендометрія (9%).

Дослідження мікробіому піхви у ЖФВ з ХЗЗСО встановило збільшення кількості КУО/мл резидентної мікрофлори та інфекцій, що передаються статевим шляхом, а саме: Chlamidya trahomatis (25%), Ureaplasma urealiticum (23%).

У ЖФВ з ХЗЗСО після лікування спостерігалось різке зменшення кількості патогенної та умовно-патогенної мікрофлори.

Заключення. 1. Найбільш частою причиною порушення дисбіозу піхви у жінок, які спостерігались амбулаторно, були інфекції, що передаються статевим шляхом, серед яких переважала Chlamidya trahomatis.

2. У процесі розвитку запальних реакцій з боку органів репродуктивної системи та загострення хронічних запальних захворювань статевих органів основну роль відіграють мікробні та вірусно-мікробні асоціації, в яких виявляють Chlamidya trahomatis та Ureaplasma urealiticum.

3. Використання у комплексній терапії хронічних запальних захворювань нижнього відділу статевих органів препарату Орципол засвідчило свою високу ефективність (95%) і добру переносимість.

Ключові слова: хронічні запальні захворювання нижнього відділу статевих органів, жінки фертильного віку, інфекції, що передаються статевим шляхом, лікування в амбулаторних умовах, Орципол.

Література:

1. Антипкін Ю.Г. Наукові та практичні аспекти збереження репродуктивного здоров’я жінок / Антипкін Ю.Г., Подольський В.В. // Актуальні питання підтримки репродуктивного здоров’я населення м. Києва. – Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 4 грудня 2006 р. – К. – С. 7–8.

2. Антипкін Ю.Г. Репродуктивне здоров’я жінок як важлива складова покращення демографічної ситуації в Україні / Ю.Г. Антипкін // Журн. АМН України. – 2007. – Т. 13, № 3. – С. 476–485.

3. Запорожан В.Н. Иммунологические аспекты патогенеза воспалительных процессов придатков матки / В.Н. Запорожан, В.В. Беспоясная, Е.П. Грушецкая // Лік. справа (Врач. дело). – 2001. – № 3. – С. 21–24.

4. Инфекции в акушерстве и гинекологии. Практическое руководство / Под ред. В.К. Чайки. – Донецк: ООО «Альматео», 2006. – 187 с.

5. Лук’янова О.М. Безпечне материнство – важливий напрямок в охороні здоров’я матері і дітини // Здоровье женщины. – 2003. – № 1 (13). – С. 1–4.

6. Маркін Л.Б. Хронічні інфекції в акушерстві та гінекології / Маркін Л.Б., Луцик Б.Д., Попович А.І. //3б. наук. пр. I пленуму Асоціації акушерів-гінекологів України. – Ужгород, 1999. – С. 336–338.

7. Нагорная В.Ф. Диагностика и лечение инфекций половых органов у беременных / В.Ф. Нагорная // Метод. рекоменд. – 2004. – С. 32.

8. Подольский В.В., Дронова В.Л., Латышева З.М. Лечение хламидийной инфекции у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов //Здоровье женщины. – 2003. – № 4 (16). – С. 53–55.

9. Міжнародна статистична класифікація хвороб МКХ-10. Короткий адаптований варіант для використання в Україні (в трьох розділах) І [під заг. ред. А.М. Сердюка]. – К.: Центр медстатистики МОЗ України, 1998. – 307 с.

10. Savaris RF, Fuhrich DG, Duarte RV, Franik S, Ross J. Antibiotic therapy for pelvic inflammatory disease // Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 24;4:CD010285. doi: 10.1002/ 14651858. CD010285.pub2.

11. Low N, Redmond S, Uuskьla A, van Bergen J, Ward H, Andersen B, Gцtz H. Screening for genital chlamydia infection. // Cochrane Database Syst Rev. 2016 Sep 13;9:CD010866. [Epub ahead of print]. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010866.pub2

12. O’Connell CM, Ferone ME. Chlamydia trachomatis Genital Infections. // Microb Cell. 2016 Sep 5;3(9):390-403. doi: 10.15698/ mic2016.09.525.