• Сучасні клінічні особливості ієрсиніозу у дітей 
До змісту

Сучасні клінічні особливості ієрсиніозу у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):48-52; doi 10.15574/SP.2015.68.48 

Сучасні клінічні особливості ієрсиніозу у дітей 
 

Усачова О. В., Сіліна Є. А., Конакова О. В., Пахольчук Т. М. 
Запорізький державний медичний університет, Україна 

 

Мета: визначити діагностично значущі показники, симптоми та синдроми ієрсиніозу у дітей на підставі аналізу перебігу захворювання в сучасних умовах. 
 

Пацієнти і методи. Проведений аналіз результатів серологічного обстеження 125 позитивних до Y. enterocolitica дітей Запорізької області та проаналізовані клініко-лабораторні дані 31 дитини, хворої на ієрсиніоз, що викликаний Y. enterocolitica. 
 

Результати. Серед серопозитивних до Y. enterocolitica та хворих дітей домінували пацієнти старші за 6 років (98 — 78,4%; р<0,05). Ієрсинії не належать до високоімуногенних збудників, і у більшості інфікованих (46,4%) виробляється невелика кількість антитіл (титр 1:200). У більшості хворих з перших днів захворювання відмічаються симптоми інтоксикації, які тривало утримуються (9,5±3,9 діб), домінує диспептичний синдром, який супроводжується тривалими болями у животі. Наявність та виразність екзантеми та артралгічного синдрому варіювали залежно від форми хвороби. 
 

Висновки. Труднощі діагностики ієрсиніозу обумовлені як відсутністю специфічних ознак захворювання у інфікованих пацієнтів, так і низькою імуногенністю самого збудника. Кожний випадок тривалої лихоманки у дитини повинен розглядатися як вірогідний випадок ієрсиніозу із подальшим проведенням специфічного дослідження. 
 

Ключові слова: ієрсиніоз, діагностика, клініка, діти. 

Література: 
1. Дубинська ГМ, Рябоконь ОВ. 2009. Клінічна характеристика генералізованої форми кишкового ієрсиніозу. Патологія. 1: 105—106.

2. Рябоконь ОВ, Дубинська ГМ, Рябоконь ЮЮ. 2009. Клінічна характеристика кишкового ієрсиніозу, викликаного Yersinia enterocolitica О3 сероваром. Запорож мед журн. 11;1: 67—68.

3. Поліщук НМ, Волжин ЮМ, Коврига НЯ. 2008. Про деякі важливі аспекти діагностики і профілактики ієрсиніозної інфекції на території Запорізької області. Запорож мед журн. 5: 99—102.

4. Калініченко СВ, Рижкова ТА, Дубова ЛМ та ін. 2008. Результати п'ятирічного моніторингу за циркулюючими штамами ієрсиній, вилученими з об'єктів зовнішнього середовища. Актуальні проблеми профілактики особливо небезпечних інфекцій та біологічної безпеки. Матеріали наради-семінару: 131—132.

5. Liang J, Bi Z, Shi G et al. 2014, Jul. 17. Two novel ail-positive biotype 1A strains of Yersinia enterocolitica isolated in China with unequal adhesion and invasion properties. Infect Genet Evol. pII: S1567—1348(14)00238-X. http://dx.doi.org/10.1016/j.meegid.2014.07.009.

6. Попова ОВ, Шепелева ГК, Шестакова ИВ, Ющук НД. 2006.Иммунологические аспекты развития реактивных артритов при иерсиниозной инфекции. Инфекционные болезни. 4;2: 53—58.

7. Ільчук С, Юзва І, Більчук О та ін. 2004. Ієрсиніоз кишечника в практиці хірурга. Клін хірургія. 9: 54.

8. Кравченко ВГ, Каменєв ВІ. 2007. Дерматологічні аспекти ієрсиніозу. Укр журн дерматології, венерології, косметології. 1: 52—53.

9. Carter JE, Nelson JJ. 2007, Jul. Four-month-old female infant with bloody diarrhea. Yersinia enterocolitica infection. Pediatr Infect Dis J. 26(7): 660, 664—5. http://dx.doi.org/10.1097/INF.0b013e318067b4e5; PMid:17596817

10. Tennant SM et al. 2003. Pathogenicy of Yesinia enterocolitica biotype 1A. Immunology and Medical Microbiology. 38: 127—137. http://dx.doi.org/10.1016/S0928-8244(03)00180-9

11. Xu YM, Liu XL, Ma J, Li YS, Hu P, Zou DY, Guo X, Chen XF, Tang F, Liu NN, Wei LB, Zhou Y, Liu ZS, Ren HL, Lu SY. 2014, May. Simple, specific, sensitive and rapid loop-mediated method for detecting Yersinia enterocolitica. Southeast Asian J Trop Med Public